Your browser does not support JavaScript! Czym jest wiązka elektronowa? - SECO/WARWICK

Czym jest wiązka elektronowa?

Definicja wiązki elektronowej

W próżni wolne elektrony można przyspieszać, a ich orbity można kontrolować za pomocą pola zarówno elektrycznego jak i magnetycznego. W ten sposób możemy tworzyć wąskie wiązki elektronów o dużej energii kinetycznej, które podczas zderzeń z atomami w ciałach stałych przekształcają ich energię kinetyczną w ciepło. Dzięki pewnym określonym warunkom, ten sposób ogrzewania stwarza nam wyjątkowe możliwości.

Warunki te są następujące:

  • Silne pole elektryczne może przyspieszać elektrony do bardzo dużej prędkości,
  • Stosując soczewki magnetyczne wiązkę można ukształtować w bardzo wąski stożek i skupiać do bardzo małej średnicy z bardzo dużą gęstością mocy w płaszczyźnie uderzenia wiązki o powierzchnię danego ciała stałego,
  • Głębokość przenikania elektronów w ciała stałe jest rzędu setnych części milimetra. Gęstość mocy w małej objętości, w której energia kinetyczna elektronów jest przekształcana w ciepło (w konsekwencji temperatura w tej objętości wzrasta wyjątkowo szybko).

Jakie są skutki oddziaływania wiązki elektronowej?

W takich okolicznościach skutki oddziaływania wiązki elektronowej zależą od warunków – przede wszystkim od właściwości fizycznych materiału. Dowolny materiał można bardzo szybko stopić (lub nawet odparować).

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ