Your browser does not support JavaScript! Czym jest zgorzelina? - SECO/WARWICK

Czym jest zgorzelina?

Zgorzelina – gruba warstwa tlenków metali na powierzchni ogrzewanych elementów, która powstaje w wysokiej temperaturze w atmosferze utleniającej.

Looking for vacuum furnaces?

Check our solutions!

Request
for Quote