Your browser does not support JavaScript! Akcjonariat - SECO/WARWICK

AKCJONARIAT

 

Akcjonariusze Liczba
akcji
Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
SW Holding 3 387 139 33,87% 3 387 139 33,87%
Spruce Holding Limited Liability Company (USA) 1 091 952 10,92% 1 091 952 10,92%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 600 000 6,00% 600 000 6,00%
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny 640 798 6,41% 640 798 6,41%
PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 506 504 5,07% 506 504 5,07%

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 000 000 akcji, w tym:

7.678.363 akcji Serii A
1.155.803 akcji Serii B
904.207 akcji Serii D
261.627 akcji Serii E

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,20 zł.

 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK