Your browser does not support JavaScript! Akcjonariat - SECO/WARWICK

AKCJONARIAT

 

Akcjonariusze Liczba
akcji
Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
SW Holding 3 387 139 33,87% 3 387 139 33,87%
Spruce Holding Limited Liability Company (USA) 1 091 952 10,92% 1 091 952 10,92%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 600 000 6,00% 600 000 6,00%
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny 640 798 6,41% 640 798 6,41%
PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 506 504 5,07% 506 504 5,07%

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 000 000 akcji, w tym:

7.678.363 akcji Serii A
1.155.803 akcji Serii B
904.207 akcji Serii D
261.627 akcji Serii E

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,20 zł.

 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ