Your browser does not support JavaScript! Akcjonariat - SECO/WARWICK

AKCJONARIAT

 

Akcjonariusze Liczba
akcji
Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udzialł w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
SW Holding 3 387 139 32,89% 3 387 139 32,89%
Spruce Holding Limited Liability Company (USA) 1 091 952 10,60% 1 091 952 10,60%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 600 000 5,83% 600 000 5,83%
NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny 640 798 6,22% 640 798

6,22%

         

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 298 554 akcji, w tym:

7.976.917 akcji Serii A
1.155.803 akcji Serii B
904.207 akcji Serii D
261.627 akcji Serii E

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,20 zł.

 

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ