Your browser does not support JavaScript! Akcjonariat - SECO/WARWICK

AKCJONARIAT

 

Akcjonariat

 

AkcjonariuszeLiczba
akcji
Udział w kapitale zakładowym (%)Liczba głosówUdzialł w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
SW Holding3 387 13932,89%3 387 13932,89%
Spruce Holding Limited Liability Company (USA)1 123 33710,91%1 123 33710,91%
AIVA Otwarty Fundusz Emerytalny BZ WBK1 046 57310,16%1 046 57310,16%
Bleauhard Holdings LLC637 0286,19%637 0286,19%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny600 0005,83%600 0005,83%
Metlife OFE577 4705,61%577 4705,61%

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 298 554 akcji, w tym:

7.976.917 akcji Serii A
1.155.803 akcji Serii B
904.207 akcji Serii D
261.627 akcji Serii E

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,20 zł.

 

Request
for Quote