Your browser does not support JavaScript! Akcjonariat - SECO/WARWICK

AKCJONARIAT

 

Akcjonariat (stan na 14.11.2016)

 

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)Liczba głosówAkcjonariat według liczby głosówAkcjonariat według liczby akcji
SW Holding3 387 13932,89%32,89%
Spruce Holding Limited Liability Company (USA)1 123 33710,91%10,91%
AIVA Otwarty Fundusz Emerytalny BZ WBK1 046 57310,16%10,16%
Bleauhard Holdings LLC637 0286,19%6,19%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny600 0005,83%5,83%
SECO/WARWICK S.A.598 5005,81%5,81%
Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.577 4705,61%5,61%

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 298 554 akcji, w tym:

7.976.917 akcji Serii A
1.155.803 akcji Serii B
904.207 akcji Serii D
261.627 akcji Serii E

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,20 zł.