Your browser does not support JavaScript! SENERGY - SECO/WARWICK

Analizuj procesy pod kątem zużycia energii elektrycznej

SYNERGY​Senergy to moduł analizy konsumpcji energii elektrycznej dla wybranego procesu, w odniesieniu do średniej czy mediany zużycia innych procesów z tą samą lub inną recepturą

 

Senergy umożliwia podgląd wykonanych procesów historycznych. Jest opracowany tak, by działał na pojedynczych urządzeniach, jak również na całych liniach produkcyjnych czy fabrykach. W tabeli procesów można zobaczyć, oprócz pomiaru całkowitej ilości energii, również dla poszczególnych segmentów receptury oraz etapów tych segmentów, np. nagrzewania i wytrzymania.

Możliwe jest zaobserwowanie zmian w zużyciu energii oraz śledzenie wszelkich anomalii. Dzięki wprowadzeniu rewizji receptur oraz wskaźników odchyleń można porównać wybrany proces z innymi (różnica pomiędzy zużyciem energii podczas procesu, a średnim zużyciem; różnica pomiędzy czasem trwania procesu, a średnim czasem). W ten sposób użytkownik weryfikuje w szczegółach wpływ zmian w recepturze i w kolejnych jej rewizjach na zużycie energii elektrycznej, a tym samym może oszczędzić jej zużycie. Dodatkowo, jeśli podczas procesu wystąpił alarm, można sprawdzić jego opis oraz liczbę wystąpień.

 

 

Główne funkcje modułu to:

/ pomiar i analiza zużycia energii elektrycznej na danym urządzeniu,
/ porównanie zużycia mediów na bliźniaczych urządzeniach,
/ śledzenie wpływu zmian receptur na energochłonność procesów, a także obserwowanie anomalii,
/ jednoczesna analiza procesu pod kątem technologicznym, energetycznym i ekonomicznym.

Senergy process report

 

 

Senergy chart

Moduł prezentuje rapor​t

który umożliwia przeanalizowanie dokładnych danych na temat wybranego procesu takie jak:

/ koszt zużycia energii;
/ zużycie energii w poszczególnych segmentach;
/ dane statystyczne.

Domyślnie pokazany jest wykres mocy czynnej [kW], ale można zmienić pisaki i zobaczyć również wykresy:

/ napięcia fazowego oraz międzyfazowego;
/ prądu;
/ współczynnika mocy;
/ mocy pozornej;
/ mocy biernej;
/ energii biernej;
/  energii czynnej.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
FURNACE/PLUS
kontakt