Your browser does not support JavaScript! Usługi Automatyki - Alarmy - SECO/WARWICK

Alarmy

Trzymaj rękę na pulsie sprawdzając statystyki alarmów oraz historyczne i bieżące alarmy oraz ostrzeżenia. 

 

Alarmy to moduł, umożliwia sprawdzenie statystki alarmów historycznych danego urządzenia. Użytkownik ma pełen obraz aktywnych alarmów i ostrzeżeń oraz dostęp do ich historii w konfigurowalnym zakresie czasowym.   

Statystyki alarmów przedstawiają 10 najczęściej występujących alarmów w danym zakresie czasowym. Statystyki przedstawione są w postaci tabeli, gdzie można zobaczyć; opis alarmu, liczbę wystąpień w danym przedziale czasowym oraz względną częstotliwość (przedstawienie wystąpień alarmu w sposób graficzny i liczbowy w stosunku do wszystkich alarmów wyrażony w procentach).  

Alarm statisctics SECO/WARWICK
Historical alerts and warnings SECO/WARWICK

Wyświetlenia alarmów

 

/  modułu Seco/Predictive (alarmy i ostrzeżenia wynikające z poszczególnych algorytmów – np. Przekroczona wartość rezystancji),  
/ z pieca (np. uszkodzenie głowicy). 

Główne funkcje modułu: 

/ możliwość przeglądu wszystkich alarmów i ostrzeżeń występujących na piecu, 
/ możliwość przeglądu wszystkich alarmów i ostrzeżeń z modułu Seco/Predictive wynikających z poszczególnych algorytmów, 
/ powiadomienia e-mail-> w przypadku wygenerowania alarmu lub ostrzeżenia, 
/ wybór typu zatwierdzenia alarmu („Nieokreślony brak zatwierdzenia alarmu, „Poprawny” wyświetlenie alarmu zgodne ze stanem urządzenia, „Niepoprawny” alarm nie powinien się pojawić) oraz wstawienia własnego komentarza. 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
Slide