Your browser does not support JavaScript! Usługi Automatyki - Alarmy - SECO/WARWICK

Alarmy

ALARMYTrzymaj rękę na pulsie sprawdzając statystyki alarmów oraz historyczne i bieżące alarmy oraz ostrzeżenia. 

 

 

Alarmy to moduł, umożliwia sprawdzenie statystki alarmów historycznych danego urządzenia. Użytkownik ma pełen obraz aktywnych alarmów i ostrzeżeń oraz dostęp do ich historii w konfigurowalnym zakresie czasowym.   

Statystyki alarmów przedstawiają 10 najczęściej występujących alarmów w danym zakresie czasowym. Statystyki przedstawione są w postaci tabeli, gdzie można zobaczyć; opis alarmu, liczbę wystąpień w danym przedziale czasowym oraz względną częstotliwość (przedstawienie wystąpień alarmu w sposób graficzny i liczbowy w stosunku do wszystkich alarmów wyrażony w procentach).  

Alarm statisctics SECO/WARWICK
Historical alerts and warnings SECO/WARWICK

Główne funkcje modułu: 

/ możliwość przeglądu wszystkich alarmów i ostrzeżeń występujących na piecu, 
/ możliwość przeglądu wszystkich alarmów i ostrzeżeń z modułu Seco/Predictive wynikających z poszczególnych algorytmów, 
/ powiadomienia e-mail-> w przypadku wygenerowania alarmu lub ostrzeżenia, 
/ wybór typu zatwierdzenia alarmu („Nieokreślony brak zatwierdzenia alarmu, „Poprawny” wyświetlenie alarmu zgodne ze stanem urządzenia, „Niepoprawny” alarm nie powinien się pojawić) oraz wstawienia własnego komentarza. 

Wyświetlenia alarmów

 

/  modułu Seco/Predictive (alarmy i ostrzeżenia wynikające z poszczególnych algorytmów – np. Przekroczona wartość rezystancji),  
/ z pieca (np. uszkodzenie głowicy). 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
FURNACE/PLUS
kontakt