Your browser does not support JavaScript! Vector 3D piece próżniowe od SECO/WARWICK

 

 

Piec próżniowy dla producentów części metalowych metodą druku 3D

 

 

 

Czy potrzebuję pieca do drukowania metalowych części 3D?

Obróbka cieplna jest niezbędna w przypadku większości technologii druku 3D metalu dostępnych na rynku. Technologie laserowe (EOS, SLM itp.) umożliwiają drukowanie części metalowych, jednakże mają one nieregularną strukturę cząsteczkową. Procesy odprężania lub starzenia pomagają uzyskać bardziej jednorodną strukturę wolną od naprężeń wewnętrznych. W efekcie drukowane elementy mają mniejszą tendencję do pękania w nieoczekiwany sposób.
W przypadku technologii binder jetting (ExOne, Desktop Metal, etc.) obróbka cieplna nie jest jedynie opcją, lecz częścią procesu drukowania. Wydruk daje „część zieloną”, która jest połączeniem proszku metalu i spoiwa. W procesie spiekania proszek metalu topi się, a lepiszcze jest usuwane. Oznacza to, że „zielona część” staje się jednorodnym metalem dopiero po procesie obróbki cieplnej.
Oba procesy mogą być realizowane w piecach próżniowych VECTOR 3D zaprojektowanych i produkowanych przez SECO/WARWICK. Są to najnowocześniejsze piece próżniowe, przygotowane na cząsteczki lepiszcza i zanieczyszczenie występujące w procesie spiekania.

Jakiego rodzaju procesy obróbki cieplnej są wspólne dla drukowania 3D z metalu?

Spiekanie, odprężanie i starzenie to najbardziej powszechne procesy, jednak wszystko zależy od technologii drukowania. W przypadku technologii Binder Jetting uzyskuje się „część zieloną”, która jest połączeniem proszku metalu i lepiszcza. W procesie spiekania proszek metalu topi się, a lepiszcze jest usuwane. Oznacza to, że „zielona część” staje się metalem dopiero po procesie obróbki cieplnej.

Technologie laserowe umożliwiają drukowanie części metalowych, jednak mają one nieregularną strukturę cząsteczkową. Procesy odprężania lub starzenia pomagają uzyskać bardziej jednorodną strukturę wolną od naprężeń wewnętrznych. W efekcie drukowane elementy mają mniejszą tendencję do pękania w nieoczekiwany sposób.

Należy pamiętać, że wydrukowana część, nawet po obróbce, może wymagać jeszcze dodatkowego procesu dokładnie tak samo, jak element odlewany uzyskany w tradycyjny sposób. Warto rozważyć piec, który będzie nadawał się do przeprowadzenia dodatkowych procesów obróbki cieplnej. Piec próżniowy VECTOR 3D, zaprojektowany i produkowany przez SECO/WARWICK, jest doskonałym przykładem urządzenia uniwersalnego, w którym można przeprowadzać wszystkie ewentualne procesy. Dodatkowo piec jest przygotowany na cząstki lepiszcza, które są naturalnym efektem ubocznym spiekania. Pięć różnych systemów zabezpieczeń utrzymuje piec w dobrym stanie i gwarantuje jego trwałość na  lata.

Mam już piec próżniowy. Czy mogę go również wykorzystać do zastosowań związanych z drukiem 3D?

To zależy. Większość pieców próżniowych jest dostosowana do przeprowadzania procesów odprężania lub starzenia. Jeżeli wymagana temperatura mieści się w zakresie pieca, nie powinno być problemu z takim zastosowaniem. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku technologii Binder Jetting i procesów spiekania. Podczas obróbki cieplnej dochodzi do parowania lepiszcza, które to pary mogą gromadzić się w zimnej części pieca, instalacji pompowej lub przepustach zasilania. Może to doprowadzić do skrócenia żywotności niektórych elementów pieca, a nawet doprowadzić do poważnego zwarcia skutkującego pożarem. Piec próżniowy VECTOR 3D jest zaprojektowany specjalnie z myślą o procesie Binder Jetting. Jest on dodatkowo wyposażony w układy zabezpieczeń, które pomagają utrzymać piec w dobrym stanie przez wiele lat. Oczywiście piec zaprojektowany z myślą o procesie Binder Jetting można wykorzystywać do innych procesów dokładnie tak samo, jak zwykły piec próżniowy. Należy pamiętać, piec próżniowy jest najlepszym możliwym urządzeniem do zastosowań wytwarzania przyrostowego, jednakże nie każdy piec próżniowy jest przystosowany do wymagań związanych z typowymi procesami wytwarzania przyrostowego.

Request
for Quote