Your browser does not support JavaScript! INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

W związku z uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Administratorem danych jest SECO/WARWICK S.A, z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014, NIP 927-010-07-56.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z łączącej nas umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi,
 2. w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia RODO, tj. na podstawie i w granicach udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Będziemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie Państwa danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • nr PESEL,
 • nr NIP,
 • nr rachunku bankowego.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. np. następującym kategoriom podmiotów:

 • kancelaria prawna obsługująca spółkę,
 • notariusz,
 • biuro finansowo-księgowe obsługujące spółkę,
 • dostawcy rozwiązań informatycznych.

Nie przekazujemy Pana/i danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. W przypadku danych powierzonych na podstawie udzielonej zgody – przetwarzane one będą do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji ww. celów.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: RODO@secowarwick.com

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ