Your browser does not support JavaScript! jacek test 2023 pl page - SECO/WARWICK

jacek test 2023 pl page

Maciej Korecki

Maciej Korecki

WICEPREZES, SEGMENT PIECÓW PRÓŻNIOWYCH

General Management

Jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie w 1988 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera elektrotechniki. Uzyskał tytuł doktora inżyniera na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w 2008 r. w obszarze projektowania i badania pieców próżniowych. Jest autorem licznych międzynarodowych patentów SECO/WARWICK i regularnie prowadzi techniczne prelekcje na międzynarodowych konferencjach, specjalizując się w technologii próżniowej obróbki cieplnej. Swoją karierę rozpoczął w Eltermie w 1988 roku jako inżynier serwisu pieców próżniowych. W 1991 dołączył do SECO/WARWICK jako inżynier serwisu, a następnie został kierownikiem sekcji. W latach 2005 - 2009 kierował działem badawczo-rozwojowym koncentrując się na nowych zastosowaniach próżniowej obróbki cieplnej, między innymi na nawęglaniu próżniowym oraz hartowaniu w gazie pod wysokim ciśnieniem. Następnie objął stanowisko dyrektora Zakładu Pieców Próżniowych w latach 2009-2012. Aktualnie Wiceprezes Segmentu Pieców Próżniowych, na które to stanowisko został powołany przez Zarząd SECO/WARWICK w 2012 r.
Dr inż. Maciej Korecki aktywnie działa na rzecz rozwoju i doskonalenia urządzeń i procesów próżniowej obróbki cieplnej i ich zastosowania w nowych obszarach przemysłowych i technologicznych. Jest wynalazcą i promotorem próżniowej obróbki cieplnej metodą „single-piece flow”.

Phone: +48 68 3820 506

Mobile: +48 502 288 237

Email: Maciej.Korecki@secowarwick.com

Fax: +48 68 3820 555

Eric Schreiber

Technical Director, North America

Piece do Obróbki Cieplnej w Atmosferach (ATM)

Phone: +1 814 3328439

Mobile: +1 814 573 0876

Email: ericschreiber@secowarwick.com

Fax: +1 814 724 1407

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ