Your browser does not support JavaScript! Krzysztof Kubiak - SECO/WARWICK

PRELEGENT

KRZYSZTOF KUBIAK
POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Dr hab. inż. Krzysztof Kubiak, prof. PRz jest absolwentem Wydziału Metali Nieżleaznych AGH. Pracę zawodową rozpoczął w 1980 r. w WSK „PZL Rzeszów” (obecnie Pratt&Whitney w Rzeszowie). Od roku 1991 pracuje w Politechnice Rzeszowskiej (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Nauki o Materiałach). Specjalizuje się w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Zainteresowania naukowe skupia na zagadnieniach przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej stopów tytanu oraz wytwarzania, obróbki cieplnej i ocenie mikrostruktury odlewów z nadstopów niklu. Kierownik i wykonawca  14 projektów badawczych realizowanych z zakładami przemysłowymi i jednostkami badawczymi oraz licznych ekspertyz wykonanych na rzecz przemysłu maszynowego, m. in.  latach 2007-2011 kierował Projektem Zamawianym (MNiSW) pt. „Opracowanie technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych części gorącej silników lotniczych metodą krystalizacji kierunkowej”.

Jest autorem i współautorem ok. 130 publikacji naukowych; był członkiem Zespołu Ekspertów panelu dziedzinowego działającego w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych NCN i NCBiR oraz Komitetu Sterującego Programu Sektorowego INNOLOT  realizowanego przez  NCBR.

Prywatnie dziadek trzech wspaniałych wnuków, interesujący się motoryzacją i fotografią.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ