Your browser does not support JavaScript! Generator atmosfery dla przemysłu aluminiowego - SECO/WARWICK

SKANA ALUMINIUM KUPUJE GENERATOR ATMOSFERY I SUSZARKI EXOGAS™ OD SECO/WARWICK


08.11.2023

SECO/WARWICK USA, amerykańska spółka należąca do Grupy SECO/WARWICK, podpisała kontrakt na dostawę generatora atmosfery egzotermicznej Exogas™ do Skana Aluminium Company w Manitowoc w stanie Wisconsin. 

Aluminum Furnace for Skana form SECO/WARWICK

 Generator atmosfery zapewnia atmosferę egzotermiczną między innymi do procesów wyżarzania, lutowania twardego, normalizowania, odpuszczania itp. 

Przy wydajności 30 000 CFH, jest to jeden z największych generatorów atmosfery egzotermicznej, jakie do tej pory wyprodukowaliśmy. Urządzenie zaspokoi zapotrzebowanie na atmosferę dla wielu procesów, które odbywają się w zakładzie Skana powiedział Marcus Lord, Dyrektor Zarządzający SECO/WARWICK USA. 

Zasada działania

W niektórych aplikacjach medycznych lub laboratoryjnych stosuje się gazy butlowe o podwyższonej czystości (samodzielnie lub z urządzeniem dodatkowo oczyszczającym gaz). Gazy butlowe są produkowane w dużych urządzeniach zwanych jednostkami separacji powietrza. 

W wybranych zastosowaniach metalurgicznych nie jest wymagana bardzo wysoka czystość gazu. Z tego względu atmosfery ochronne można produkować lokalnie w generatorach atmosfery egzotermicznej lub endotermicznej. Atmosfery generatorowe wywarza się poprzez częściowe lub całkowite spalanie gazu opałowego i zazwyczaj są one tańsze od gazów z butli lub innych zbiorników ciśnieniowych. 

„Miło byłoby mieć generator gazu tak duży, aby wytrzymał wszystko, co mu podamy” – skomentował Tom Testwuide, Prezes i Dyrektor Generalny Skana Aluminium Co.

Exogas™ dla przemysłu aluminiowego

Zamówione przez Skana urządzenie Exogas™ , jest wyposażone w opcjonalny osuszacz, służący do usuwania pary wodnej z generowanego strumienia gazów. Jest również wyposażone w standardowe opcje, które są dostarczane ze wszystkimi urządzeniami SECO/WARWICK Exogas™, w tym: 

  • Automatyczną Kontrolę Proporcji, zapewniająca utrzymanie zadanego poziomu proporcji paliwa do powietrza. 
  • Elastyczne Możliwości Wykorzystania Paliwa umożliwiają generatorom EXOGAS™ pracę na różnych przemysłowych gazach paliwowych, w tym na przykład, propan, propan-butan, gaz ziemny lub gaz koksowniczy. 
  • Ustawienia tak zwanej Bogatej (Reach) Atmosfery / Ubogiej Atmosfery umożliwiają optymalizację dla różnych procesów. 
  • Zintegrowane Funkcje Bezpieczeństwa w celu ochrony personelu, urządzeń i środowiska. 

Skana zamówiła również w SECO/WARWICK mniejszy osuszacz atmosfery technologicznej, który będzie wykorzystywany w innej części parku maszynowego.  W zależności od procesu metalurgicznego, może mieć zastosowanie inny typ atmosfery i w takich przypadkach stosuje się Generatory Atmosfery Endotermicznej Endogas™. 

BACK TO NEWS

Tags: | | | |
Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ