Your browser does not support JavaScript! Piece z trzonem rolkowym do obróbki cieplnej w atmosferze - SECO/WARWICK
ALUMINIUM HEAT TREATMENT AND CAB (CONTROLLED ATMOSPHERE BRAZING)

 

Piece z trzonem rolkowym do obróbki cieplnej w atmosferze

System pieców z różnymi konstrukcjami komór grzania i chłodzenia

Piece z trzonem rolkowym firmy SECO/WARWICK są przeznaczone do ekonomicznej obróbki cieplnej różnorodnych produktów, zapewniając jednorodne, powtarzalne efekty. Oferujemy szeroką gamę instalacji grzewczych – elektrycznych lub opalanych paliwem –z dopasowanymi sekcjami chłodzenia i układami transportowymi. W połączeniu z atmosferą ochronną utrzymującą produkt w czystości lub wspomagającą obróbkę powierzchniową piece z trzonem rolkowym stanowią wydajne narzędzie we współczesnym otoczeniu produkcyjnym.

Specjaliści w dziedzinie procesów technologii SECO/WARWICK pomogą w doborze odpowiedniego połączenia dla danego zastosowania produkcyjnego i skonfigurują system piecowy z różnymi konstrukcjami komór grzania i chłodzenia projektowanymi na zamówienie i dopasowanymi do danego procesu.

Piece z trzonem rolkowym są doskonałym rozwiązaniem do wyżarzania odlewów stalowych, pozwalającym poprawić ich podatność na obróbkę. Mogą być również wykorzystywane do wyżarzania w celu usuwania naprężeń z odlewów lub odkuwek. Piec można nagrzewać z wykorzystaniem bezpośrednich palników gazowych, gazowych rur promieniujących lub elektrycznych grzałek oporowych. Komory chłodzenia z płaszczem wodnym służą do szybkiego chłodzenia, pracy z palnikami dopalającymi powietrze i usprawniania konwekcyjnego przekazywania ciepła w niższych temperaturach.

Ciągły, nieograniczony przepływ pracy: System przenośników trzonu rolkowego składa się z szeregu rolek z napędem zewnętrznym. W przeciwieństwie do pieców taśmowych, łańcuchowych lub przepychowych nie występują w nim skumulowane naciski na przenośnik ani naprężenia. Pozwala to uniknąć ograniczeń w zakresie produkcji i cyklu, zaś długość pieca zależy wyłącznie od wymagań konkretnego zastosowania. Indywidualna obsługa sekcji rolek umożliwia przepływ ciągły lub przerywany.

/ Szybka produkcja o najwyższej jakości: Zaawansowana konstrukcja pieców umożliwia podniesienie zarówno jakości, jak i tempa produkcji. Indywidualnie napędzane sekcje rolek umożliwiające szybkie podawanie i wydawanie, wytrzymałe systemy izolacyjne, spawane hermetyczne obudowy i drzwi przystosowane do wysokiej temperatury zapewniają szybkie, dokładne i jednorodne grzanie oraz chłodzenie, ograniczając mieszanie atmosfery, straty ciepła i odkształcenia lub naprężenia elementów poddawanych obróbce.

Łatwa instalacja: Sekcje pieca są całkowicie montowane w fabryce, łącznie z izolacją, instalacjami grzewczymi, rurociągami, okablowaniem i rolkami. Sekcje montowane na płozach można szybko i łatwo ustawić na swoim miejscu, połączyć razem spawami lub śrubami i przekazać do eksploatacji. Montaż przez wysoko wykwalifikowanych pracowników fabryki z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, przyrządów i elementów mocujących gwarantuje większą troskę o jakość wykonania i szczegóły konstrukcji, co eliminuje wiele problemów, które często występują w przypadku montażu w terenie.

Podejście do wydłużonej żywotności elementów: Dzięki zewnętrznemu napędowi poszczególnych rolek przenośnika i pozostawaniu w tej samej strefie temperaturowej, rolki nie są narażone na cykle wzrostu i spadku temperatury, co umożliwia optymalizację ich konstrukcji pod kątem maksymalnej żywotności w temperaturach roboczych. Dodatkowo wyeliminowane zostały skumulowane obciążenia rolek przenośnika, tac roboczych i wsadów. Drzwi pieca wykonano i zaizolowano specjalnie z myślą o eksploatacji w konkretnych strefach wysokiej temperatury, w których są montowane, co ogranicza naprężenia i wypaczenia powodowane przez różnice temperatury. Sekcje grzania i chłodzenia składają się z niezawodnych elementów wysokiej jakości gwarantujących długotrwałą eksploatację. Montaż sekcji pieca w fabryce eliminuje wiele problemów, które często występują w konstrukcjach montowanych w terenie.

Elastyczna eksploatacja: Indywidualne sekcje rolek można uruchamiać i zatrzymywać, a także zmieniać ich kierunek ruchu; mogą też się wahać, a także pracować z taką samą prędkością lub z różnymi prędkościami. Oznacza to, że piec pozwala uzyskać wymagany cykl, a przy tym zajmuje minimalną ilość miejsca. Wysoka prędkość przenoszenia pomiędzy sekcjami umożliwia zachowanie małych odległości pomiędzy wsadem lub tacami roboczymi, z odstępem podczas przechodzenia przez drzwi, co zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni trzonu i minimalizuje mieszanie atmosfery. Wszystkie otwory drzwiowe można dostosować do wysokości wsadu, co pozwala uzyskać szybsze działanie i ogranicza mieszanie atmosfery.

Niższe koszty produktu: Szeroki wybór kombinacji i rozmiarów pieców umożliwia dobranie urządzenia najlepiej dopasowanego do potrzeb. Wyższa jakość produktów i wyższe tempo produkcji pozwalają ograniczyć koszty. Montaż fabryczny oznacza niższy koszt instalacji i szybsze przekazanie pieca do eksploatacji. Konstrukcja pieca oraz wykonanie z najlepszych materiałów pozwalają ograniczyć konserwację do minimum.

Wyżarzanie cykliczne: Wyżarzanie cykliczne pozwala uzyskać wytrzymałą, jednorodną strukturę stali. Typowe zastosowania obejmują podnoszenie zdatności do obróbki wsadu do produkcji wkrętów, poprawę właściwości obróbki na zimno wsadu do głębokiego tłoczenia oraz podnoszenie wytrzymałości kół zębatych lub części maszyn na uderzenia i zmęczenie. W piecu stal jest nagrzewana nieco powyżej temperatury hartowania (ok. 925°C/1700°F), szybko chłodzona do temperatury, w której powinno dojść do transformacji (ok. 650°C/1200°F), utrzymywana w tej temperaturze do uzyskania transformacji, a następnie chłodzona. Piec może być nagrzewany z wykorzystaniem gazowych rur promieniujących lub elektrycznych grzałek oporowych i standardowo wykorzystuje atmosferę kontrolowaną, co zapobiega łuszczeniu się i odwęglaniu powierzchni. Maksymalna temperatura pieca: 950°C/1750°F

Lutowanie twarde miedzi: Drogie części kute lub obrabiane można często zastąpić lutowanymi zespołami miedzianych części tłoczonych. W wielu przypadkach miedziane części lutowane zapewniają wyższą jakość przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Piec do lutowania twardego miedzi standardowo wyposażony jest w komorę z grzaniem elektrycznym wykorzystującym grzałki stopowe albo grzałki z węglika krzemu oraz komorę chłodzenia z płaszczem wodnym. Piece do lutowania twardego miedzi pracują w atmosferze redukcyjnej, chroniącej lutowanie przed negatywnym wpływem tlenków. Maksymalna temperatura pieca: 1150°C/2100°F

Wykrawanie magnetyczne i wyżarzanie pakietów: Wybór wyższej sprawności elementu lub niższych kosztów można uzyskać w silnikach elektrycznych, transformatorach, dławikach i obciążeniach poprzez wyżarzanie pakietów magnetycznych po zakończeniu ostatniego wykrawania, ścinania lub spawania. Takie końcowe wyżarzanie ogranicza straty w praktycznie każdej stali magnetycznej. Piec zazwyczaj wyposażony jest w komorę dopalania, pozwalającą usuwać smary, komorę grzania i utrzymywania, komorę wolnego chłodzenia i komorę chłodzenia strumieniem powietrza. Piec może być nagrzewany z wykorzystaniem gazowych rur promieniujących lub elektrycznych grzałek oporowych. Piec jest eksploatowany z precyzyjnie dobraną atmosferą kontrolowaną. Maksymalna temperatura pieca: 950°C/1750°F

/ Hartowanie: Piec służy do podnoszenia odporności na zużycie i odkształcenia w razie uderzenia elementów takich jak koła zębate, wały korbowe, wały krzywkowe i inne. Części te mogą być wykonane z wysokowęglowych stali podatnych na hartowanie lub nawęglanych stali niskowęglowych. Komora grzejna może być nagrzewana gazowymi rurami promieniującymi lub elektrycznymi grzałkami oporowymi. Piec można wyposażyć we wbudowany system hartowniczy z windą. Alternatywnie, wsad może być podawany do hartowania ręcznego, matrycowego lub w prasach. Piec jest przystosowany do pracy z atmosferą ochronną, która nie ma działania odwęglającego. Maksymalna temperatura pieca: 950°C/1750°F

Łatwiejsza i tańsza rekuperacja energii w systemach ciągłych.
Systemy do pracy ciągłej zajmują mniej więcej połowę powierzchni potrzebnej dla kilku urządzeń przeznaczonych do pracy partiami.
Dłuższa żywotność urządzeń – zazwyczaj 40 lat i dłużej.
Zakres temperatury od 2000C – 12000C (4000C – 22500C)
Przystosowane do pracy z atmosferą powietrzną, produktami spalania, atmosferą egzotermiczną (EXOGAS™), endotermiczną (ENDOGAS™), azotem/wodorem, amoniakiem (AMMOGAS™) lub parą.
Nieograniczona wydajność – standardowo od 225 kg (500 funtów) do 6800 kg (15 000 funtów) na godzinę.

Wyżarzanie
Hartowanie
Podgrzewanie
Normalizowanie
Odprężanie

 / Stal

 

 

ZAPYTAJ /O OFERTĘ

  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed wysłaniem zapytania:

  Dane osobowe przetwarzane są w celu analizy zapytania ofertowego i udzielenia na nie odpowiedzi. Administratorem danych osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, 66-200 (lub innej spółki z grupy kapitałowej SECO/WARWICK, świadczącej interesujące Cię usługi - dane kontaktowe spółek SECO/WARWICK znajdziesz na stronie https://www.secowarwick.com/pl/lokalizacje/). Możesz się z nami skontaktować wysyłając list na nasz adres lub wysyłając e-mail na adres RODO@secowarwick.com.

  Jako podmiotowi danych przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje na temat właściwych organów nadzorczych w innych krajach dostępne są na stronie internetowej https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.secowarwick.com/pl/ochrona-danych/.

  Jeśli poza odpowiedzią na Twoje zapytanie ofertowe jesteś zainteresowany(-a) otrzymywaniem którejkolwiek z poniższych treści, zaznacz odpowiednie pole.

  JAKIMI TREŚCIAMI JESTEŚ ZAINTERESOWANY(-A)?

  Jestem zainteresowany(-a):

  zaznacz wszystko

  otrzymywaniem newslettera „Metal Minutes”, który zawiera informacje o produktach i usługach marki SECO/WARWICK oraz porady związane z branżą urządzeń do obróbki cieplnej

  otrzymywaniem materiałów premium, takich jak np. e-booki, studia przypadku, białe księgi związane z branżą urządzeń do obróbki cieplnej

  otrzymywaniem informacji o webinariach szkoleniowych i wydarzeniach organizowanych przez SECO/WARWICK S.A.

  otrzymywaniem wiadomości e-mail zawierających informacje marketingowe i handlowe dotyczące marki SECO/WARWICK, w tym w szczególności informacje o produktach, usługach, wydarzeniach oraz nowych wersjach oprogramowania, produktów i urządzeń  Jeśli chcesz otrzymywać którąkolwiek z wyżej wymienionych treści, Twoja zgoda jest konieczna. Twoje dane osobowe będą wówczas przetwarzane również w celu przesyłania Ci zasubskrybowanych treści (w zależności od zakresu udzielonej przez Ciebie zgody/zgód).
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale bez Twojej zgody nie będziemy mogli wysyłać Ci interesujących Cię treści.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SECO/WARWICK S.A. moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania zaznaczonych powyżej treści.

  ZGODA NA OTRZYMYWANIE TREŚCI PRZEZ E-MAIL*
  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SECO/WARWICK S.A. zaznaczonych przeze mnie powyżej treści zawierających informacje marketingowe i handlowe na wskazany w formularzu adres e-mail.  Masz prawo do wycofania każdej z tych zgód w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem RODO@secowarwick.com lub poprzez dedykowany link dostępny w przesłanych Ci wiadomościach. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie którejkolwiek z powyższych zgód spowoduje usunięcie Twojego adresu e-mail z listy mailingowej.

  Seco Warwick News
  Seco Warwick Linkedin
  Seco Warwick Facebook
  Seco Warwick Pinterest
  Seco Warwick Youtube
  Zapytaj
  o ofertę