Your browser does not support JavaScript! Najnowsze rozwiązania do badania odporności ogniowej - SECO/WARWICK

Ognioodporna peleryna współczesnych miast


17.10.2017

Ponad połowa populacji ludzi na świecie zamieszkuje obszary zurbanizowane¹. Współczesny człowiek, przeciętnie 80-90% czasu spędza wewnątrz budynków.

Tempo życia wzrasta, postęp technologiczny gna, drapacze chmur stawiane są w mgnieniu oka, a w nich instalowane są windy, poruszające się z prędkością aż do 72 km/h (Guangzhou CTF Finance Centre) ².

Żyjąc w ciągłym pędzie, gdzie nierzadko biuro staje się naszym drugim domem, nie zastanawiamy się nad technicznymi aspektami konstrukcji mającym zapewnić bezpieczeństwo. Jest to dla nas oczywiste, bo podświadomie wiemy, że każdy element pomieszczenia, w tym sufity podwieszane, stropy, ściany, kolumny, czy windy zostały zaprojektowane przez sztab inżynierów w zgodzie z wyznacznikami prawnymi oraz obowiązującymi normami.

Niebagatelne znaczenie ognioodporności

FireOdporność ogniowa, czyli zdolność obiektu do spełnienia w ustalonym czasie wymagań, co do nośności ogniowej (R), szczelności ogniowej (E), izolacyjności ogniowej (I), i innych oczekiwanych warunków, określonych w badaniu odporności ogniowej, jest jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze materiałów budowlanych.

Materiały spełniające te kryteria, to takie, które z powodzeniem przeszły testy w specjalnie zaprojektowanych do tego celu piecach. Optymalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym przy realizacji badań odporności ogniowej materiałów stosowanych w budownictwie, ale również w przemyśle okrętowym, czy np. tak unikalnych rozwiązań jakim są kasy pancerne, są piece komorowe do badania odporności ogniowej.

Rozwiązania techniczne zapewniające realizację tych specyficznych badań są w pełni zautomatyzowane (sterowane programowalnym sterownikiem logicznym PLC) symulujące przebieg pożaru.

Programmable logic controller

SECOWARWICK_Fire Resistance

Zapewniają dużą elastyczność w zakresie możliwości przystosowania do szybkich i efektywnych zmian parametrów danego badania. Wartym podkreślenia jest ich elastyczność (tzn. możliwość szybkiego i efektywnego przystosowania do danego rodzaju badania) wyposażenie w wizjery do obserwacji zachowania elementu próbnego wewnątrz komory badawczej, system wizualizacji, archiwizacji danych i raportowania, co umożliwia  prowadzenie symulacji obciążenia statycznego i dynamicznego w trakcie badania odporności ogniowej.

SECOWARWICK_Fire Resistance

Unikalne rozwiązania w tym zakresie projektuje i dostarcza SECO/WARWICK. Najnowsze z aplikacji dostarczone zostały do światowego lidera systemów uszczelnień przepustów kablowych i rurowych ze Szwecji czy francuskiego potentata materiałów budowlanych.

Urbanizacja podkręci rozwój konstrukcji budowlanych

Wg. raportu ONZ populacja ludzi zamieszkująca tereny zurbanizowane gwałtownie wzrosła z 746 milionów w roku 1950 do 3,9 miliarda w 2014, co oznacza, że 54 % całej populacji na świecie zamieszkuje obszary miejskie. Prognozy ONZ zakładają dalszy wzrost tej liczby – w 2050 ma to być 66%, czyli 2,5 miliarda więcej.

Dokładne i spójne dane na temat globalnych trendów urbanizacji i rozwoju miast mają kluczowe znaczenie dla oceny obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie infrastruktury budowlanej. Nadchodzące lata przyniosą wzrost inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy oraz modernizacji obiektów, a tym samym wzrost zapotrzebowania na wysokiej klasy systemy do wykonywania badań odporności ogniowej.

Światowe trendy w dziedzinie ognioodporności omawiane były 10-13 października 2017, w Warszawie, przez członków stowarzyszenia EGOLF – laboratoria badawcze, certyfikujące z całej Europy. W ramach tego spotkania SECO/WARWICK prezentował swoje najnowsze rozwiązania i instalacje dedykowane dla badania odporności ogniowej.

1) Ponad połowa populacji ludzi na świecie zamieszkuje obszary zurbanizowane

2) Guangzhou CTF Finance Centre

BACK TO NEWS

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ