Your browser does not support JavaScript! Jak SECO/WARWICK definiuje Obróbkę Cieplną 4.0?

Jak SECO/WARWICK definiuje Obróbkę Cieplną 4.0?


25.06.2019

Maszyna parowa rozpoczęła pierwszą rewolucje przemysłową, masowa produkcja z wykorzystaniem energii elektrycznej była kolejnym etapem, a Przemysł 3.0 wprowadził komputeryzację i automatyzację.

heat_treatment

Czwarta rewolucja przemysłowa opiera się na sprawdzonej technologii połączonej z inteligentnymi systemami zasilanymi w dane i uczenie się maszyn. SECO/WARWICK nie tylko uczestniczy w Przemyśle 4.0. SECO/WARWICK definiuje Obróbkę Cieplną 4.0.

Obróbka cieplna 4.0 od SECO/WARWICK

Jak to możliwe? Dzięki szeroko zakrojonym badaniom i próbom w SECO/LAB™, rozwojowi nanotechnologii, rzeczywistości rozszerzonej SECO/LENS® oraz chmurowym systemom predykcyjnego utrzymania ruchu SECO/PREDICTIVE™. Wielokrotnie nagradzane technologie SECO/WARWICK i współpraca z najważniejszymi instytucjami technicznymi oraz firmami Microsoft i Siemens stawia ich na czele innowacji technicznych w globalnej obróbce cieplnej.

„Firma SECO/WARWICK stworzyła dziedzictwo innowacji poprzez doskonalenie dotychczasowych technologii i sięganie w przyszłość dzięki nieustannemu testowaniu nowych pomysłów i nowych metod w celu osiągnięcia inteligentnych rozwiązań, służąc klientom rozwiązaniami umożliwiającymi rozwijanie ich sukcesu komercyjnego z wykorzystaniem wszystkich narzędzi dostępnych w Przemyśle 4.0”, powiedział Sławomir Woźniak, SECO/WARWICK CEO.

Dominująca pozycja w zakresie badań i rozwoju techniki

SECO/LAB to laboratorium firmy SECO/WARWICK zajmujące się badaniami, testami i analizami różnych procesów obróbki cieplnej, rozwojem sprzętu i oprogramowania umożliwiających spółce nadążanie za zmianami w zakresie wymagań metalurgicznych dla wymagających klientów na głównych rynkach SECO/WARWICK: przemysł lotniczy i kosmiczny, przemysł obronny, przemysł motoryzacyjny, architektura i komercyjna obróbka cieplna.

Wewnętrzne laboratorium badawcze umożliwia SECO/WARWICK przeprowadzanie zaawansowanych testów, aby spełnić indywidualne wymagania każdego klienta. Pracownicy SECO/LAB mogą szybko i profesjonalnie przeprowadzić testy technologiczne, których wyniki informują o optymalnym rozwiązaniu dla wymagań każdego klienta.

SECO/WARWICK jest liderem badań i rozwoju rozwiązań procesowych przeznaczonych do produkcji grafenu – materiału, którego właściwości stanowią przedmiot zainteresowania wielu gałęzi przemysłu. Grafen cechuje się dobrą przewodnością cieplną i elektryczną, może gromadzić energię odnawialną i potencjalnie może zastąpić krzem w wielu zastosowaniach. Grafen produkowany z wykorzystaniem urządzeń SECO/WARWICK może w przyszłości znaleźć zastosowanie w przemyśle elektronicznym, wytwarzania energii, fotowoltaicznym i tworzyw sztucznych.

Nowa rzeczywistość produkcji – SECO/LENS

SECO/LENS – unikalny system rzeczywistości rozszerzonej SECO/WARWICK przenosi rozwój rzeczywistości wirtualnej na produkcję, umożliwiając użytkownikom oglądanie w trójwymiarze urządzeń, systemów i procesów. SECO/WARWICK nawiązał partnerstwo z Microsoft, aby dostosować system holograficzny HoloLens do zastosowań metalurgicznych w środowisku produkcyjnym. Po raz pierwszy ta technologia została wykorzystana w branży obróbki cieplnej.

SECO/LENS nakłada wirtualny model 3D danego urządzenia lub całej linii technologicznej, umożliwiając ich monitorowanie, diagnostykę, konserwację, zdalną naprawę i zaplanowanie najbardziej optymalnego układu linii produkcyjnej na powierzchni zakładu. SECO/LENS tworzy bardzo dokładną wizualizację systemu, co umożliwia przeprowadzenie szkolenia personelu z obsługi sprzętu bez potrzeby kosztownych i czasochłonnych podróży.

Jednakże SECO/LENS to nie jedyny sposób, w jaki SECO/WARWICK wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną. Spółka wykorzystuje również technologię rzeczywistości rozszerzonej do prezentowania najnowszych produktów, dzięki czemu użytkownicy mogą obejrzeć piec z każdej strony – mogą prowadzić z nim interakcje, obracając, przybliżając i oddalając obiekt 3D.

Jeśli masz pod ręką telefon, wejdź na stronę www.secowarwick.com/ar, zeskanuj nim poniższe obrazy i przekonaj się sam.

 

AR 1 AR 2

Zapobieganie problemom produkcyjnym przed ich wystąpieniem

Doświadczeni technicy serwisowi wymieniają opóźnienia w konserwacji jako główną przyczynę przestojów urządzeń do obróbki cieplnej. W większości przypadków urządzenie musi zostać wyłączone i odstawione w celu naprawy, nierzadko kosztownej, z długim czasem oczekiwania zanim problem zostanie zdiagnozowany, co powoduje utratę przychodów przez klienta.

Uznanie konieczności zapobiegania problemom przed ich wystąpieniem motywowało koncepcję stworzenia SECO/PREDICTIVE rozwijaną przez SECO/WARWICK. SECO/PREDICTIVE wykorzystuje sztuczną inteligencję do zbierania danych z inteligentnych czujników, nieustannie analizuje dane i generuje propozycje optymalizacji, które można wprowadzić w urządzeniu. Rozwiązanie uzupełnia zdalny dostęp i system powiadomień, funkcja raportowania i analizy oraz interaktywny kalendarz informujący użytkownika o koniecznych kontrolach i czynnościach konserwacyjnych.

Nagradzana technologia SECO/WARWICK

SECO/WARWICK otrzymuje wyróżnienia i nagrody za innowacje i komercyjny sukces, poprzez dostarczanie najnowocześniejszej technologii i usług na globalne rynki.

Do ostatnich nagród należą:

  • odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości”,
  • podczas Kongresu Gospodarczego 2018, SECO/WARWICK został wyróżniony Nagrodą Gospodarczą Marszałka Województwa Lubuskiego za wkład w rozwój i promocję regionu. Kongres był także platformą do dyskusji poświęconej tematyce Przemysłu 4.0, podczas której głos zabrał SECO/WARWICK, jako przedstawiciel nowych rozwiązań technologicznych,
  • jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm, przez trzy lata z rzędu SECO/WARWICK została uznana Symbolem Innowacji Liderem Innowacji oraz Liderem Biznesu w dziedzinie obróbki cieplnej metali.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

SECO LAB Professional technological tests

SECO/LAB wykonuje szybkie i profesjonalne testy technologiczne

Seco Predictice defines Heat treatment 4.0

SECO/PREDICTIVE wykorzystuje sztuczną inteligencję do zbierania danych

SECO LENS Virtual technologies

SECO/LENS – wprowadzenie wirtualnych technologii do procesu produkcji

BACK TO NEWS

Tags: |
Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ