Your browser does not support JavaScript! SECO/LAB sposobem na tworzenie technologicznego imperium obróbki cieplnej?

SECO/LAB sposobem na tworzenie technologicznego imperium obróbki cieplnej?


02.06.2016

1 czerwca SECO/WARWICK, z okazji swoich 25-tych urodzin, uruchomił nowoczesne laboratorium metalograficzne, w którym prowadzać będzie własne, unikalne badania, wykonywać pełne testy metalograficzne, rozwijać otrzymaną lub zakupioną technologię, ekspansywnie inwestować w nowe przedsięwzięcia produkcyjnie na całym świecie.

Seco/Warwick uruchomił nowoczesne laboratorium metalograficzne

„SECO/WARWICK wciąż inwestuje w badanie i rozwój, co docenił dziennik „Rzeczpospolita” umieszczając firmę w gronie dziesiątki firm polskich, które są najbardziej innowacyjnymi firmami w kraju. W tym roku SECO/WARWICK otrzymało już dwie nominacje do tytułów SYMBOL INNOWACYJNOŚCI 2016 i POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI 2016, stąd nikogo nie powinno zdziwić, że wciąż rozwijamy nasz dział R&D i otwieramy nowe laboratorium”, mówi globalny dyrektor marketingu SECO/WARWICK – Katarzyna Sawka.

Projekty badawczo-rozwojowe, które dotyczą zagadnień konstrukcyjno-technologicznych i optymalizacji procesów z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy nauki i techniki są jednym ze środków, jakie SECO/WARWICK stosuje w celu osiągniecia zysków, ale i przewagi konkurencyjnej. „Prowadząc badania, realizując liczne projekty, optymalizując procesy, wdrażając najnowsze zdobycze nauki i techniki oraz współpracując z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie, SECO/WARWICK  może śmiało mówić, że tworzy dzieje obróbki cieplnej, i tak już od 25-lat”, nadmienia prezes grupy SECO/WARWICK  Paweł Wyrzykowski.

„Dzięki laboratorium metalograficznemu, szybko i profesjonalnie możemy sprawdzić efekty prób technologicznych przeprowadzonych za pomocą znajdujących się w nim urządzeń.Badania metalograficzne wykonywane w SECO/LAB i płynące z nich wnioski, poma­gają w rozwijaniu nowych technologii, co jest niezbędne, jeśli chce się wygrywać technologią a nie ceną”, dodaje Bartosz Klinowski, prezes SECO/WARWICK Europe.

Laboratorium metalograficzne SECO/WARWICK podzielone jest na dwa obszary.
W pierwszym z nich  dokonuje się preparatyki, tzn. przygotowuje się materiał do badań. W części badawczej dokonuje się analizy przygotowanych próbek.

Dział R&D SECO/WARWICK, to nie tylko próby technologiczne czy laboratorium metalograficzne, ale również wspomaganie projektowania przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Nowa przestrzeń biurowa będzie służyła miedzy innymi do przeprowadzania symulacji komputerowych przy użyciu aplikacji ANSYS, która oparta jest na metodzie elementów skończonych (MES). Przy użyciu programu ANSYS można modelować rozkłady temperatur, prędkości przepływu, ciśnień, a także rozkłady naprężeń, odkształceń, itp. Analizy numeryczne przyczyniają się do znacznego skrócenia czasu projektowania, jak i zmniejszenia jego kosztów. Są doskonałym narzędziem umożliwiającym rozwój i optymalizację konstrukcji naszych urządzeń bez konieczności budowania drogich i skomplikowanych modeli fizycznych. Wykorzystanie modułów CFX oraz Mechanical znacznie poszerza wachlarz możliwości badawczych Działu R&D SECO/WARWICK.

„Aby zdo­być wiel­kość, człowiek mu­si tworzyć, a nie odtwarzać” Antoine de Saint Eupery

SECO/WARWICK laboratorium metalograficzneSECO/WARWICK laboratorium metalograficzneSECO/WARWICK laboratorium metalograficzneSECO/WARWICK laboratorium metalograficzneSECO/WARWICK laboratorium metalograficzneSECO/WARWICK laboratorium metalograficzneSECO/WARWICK laboratorium metalograficzne

Materiały pomocnicze:

BACK TO NEWS

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
Slide