Your browser does not support JavaScript! Kadra Zarządzająca - SECO/WARWICK

/KADRA ZARZĄDZAJĄCA

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

SECO/WARWICK GROUP KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

 

Maciej Korecki

WICEPREZES, SEGMENT PIECÓW PRÓŻNIOWYCH

Jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie w 1988 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera elektrotechniki. Uzyskał tytuł doktora inżyniera na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w 2008 r. w obszarze projektowania i badania pieców próżniowych. Jest autorem licznych międzynarodowych patentów SECO/WARWICK i regularnie prowadzi techniczne prelekcje na międzynarodowych konferencjach, specjalizując się w technologii próżniowej obróbki cieplnej. Swoją karierę rozpoczął w Eltermie w 1988 roku jako inżynier serwisu pieców próżniowych. W 1991 dołączył do SECO/WARWICK jako inżynier serwisu, a następnie został kierownikiem sekcji. W latach 2005 - 2009 kierował działem badawczo-rozwojowym koncentrując się na nowych zastosowaniach próżniowej obróbki cieplnej, między innymi na nawęglaniu próżniowym oraz hartowaniu w gazie pod wysokim ciśnieniem. Następnie objął stanowisko dyrektora Zakładu Pieców Próżniowych w latach 2009-2012. Aktualnie Wiceprezes Segmentu Pieców Próżniowych, na które to stanowisko został powołany przez Zarząd SECO/WARWICK w 2012 r.
Dr inż. Maciej Korecki aktywnie działa na rzecz rozwoju i doskonalenia urządzeń i procesów próżniowej obróbki cieplnej i ich zastosowania w nowych obszarach przemysłowych i technologicznych. Jest wynalazcą i promotorem próżniowej obróbki cieplnej metodą „single-piece flow”.

Piotr Skarbiński

WICEPREZES, SEGMENT PRODUKTÓW ALUMINUM I CAB

Jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Mechanicznego specjalizując się w instrumentach precyzyjnych i biomedycznych. Cała jego kariera, którą rozpoczął w 1988 roku w Eltermie jako inżynier projektu, związana jest z urządzeniami do obróbki cieplnej. Od roku 1990 w SECO/WARWICK, pełnił funkcję Inżyniera Projektu a następnie Inżyniera Sprzedaży pieców atmosferycznych. W 1995 został Kierownikiem Zespołu pieców atmosferowych, a od 2000 odpowiedzialny za linię produkcyjną CAB w SECO/WARWICK jako europejski Dyrektor Zespołu. Od 2006 roku zarządza segmentem produktowym CAB i Aluminium w innych lokalizacjach SECO/WARWICK jako Globalny Lider Produktu. Jest członkiem zarządu Cuprobraze Alliance. Obecnie jest Wiceprezesem Segmentu Produktów Aluminum i CAB w SECO/WARWICK S.A.

Jarosław Talerzak

WICEPREZES ZARZĄDU, WICEPREZES SEGMENTU PRODUKTÓW ATMOSFEROWYCH

Jarosław Talerzak rozpoczął swą karierę w SECO/WARWICK S.A. w 1998 r. sprawując różne funkcje, zarówno w zakresie produktów próżniowych, jak i atmosferycznych, aż został mianowany Dyrektorem ds. Produktów Aluminiowych na rynek europejski. W 2011 roku został Prezesem i Dyrektorem Zarządzającym Elterma S.A. gdzie kierował konsolidacją spółki,która zmieniła swą nazwę na SECO/WARWICK ThermAl S.A. W 2013 r., dołączył do Zarządu Grupy SECO/WARWICK jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za globalne grupy produktowe rozwiązań atmosferowych. Obecnie jest Wiceprezesem Segmentu Produktów Atmosferowych i Wiceprezesem Zarządu Grupy SECO/WARWICK.

Earl Good SECO/WARWICK seminar heat treatment 4.0

Earl Good

WICEPREZES, SEGMENT PIECÓW TOPIALNYCH & DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, CZŁONEK ZARZĄDU

Jest absolwentem Penn State University, gdzie uzyskał stopień naukowy w dziedzinie elektrotechniki. Osiem lat później uzyskał tytuł MBA w Lebanon Valley College. Earl spędził większość swojej kariery zawodowej w trzech firmach: General Electric Environmental Services, Marsulex Environmental Technologies i Metso Minerals. W swojej karierze pełnił różne role zwiększając zakres odpowiedzialności, w tym zajmując różne stanowiska kierownicze. 2 stycznia 2019 roku Earl Good został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. Aktualnie Wiceprezes, Segment Pieców Topialnych & Dyrektor Zarządzający Retech Systems LLC.

Robert Szadkowski

WICEPREZES SEGMENTU AFTERMARKET

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1996 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku elektronika. W roku 2012 ukończył studia podyplomowe w zakresie efektywnego zarzadzania IT w przedsiębiorstwach w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. W tym samym roku ukończył również roczny program menedżerski - ICAN Institute oraz Harvard Business Publishing.
Do grupy SECO/WARWICK dołączył zaraz po studiach w 1996 roku jako konstruktor elektryk. Szybko awansował na stanowisko Kierownika Działu projektowania układów elektrycznych, wprowadzając znaczące zmiany w sposobie budowania systemów sterowania. W latach 2005 – 2009, piastując stanowisko Dyrektora Zakładu Pieców Próżniowych, koncentrował się na optymalizacji metod pracy i kontroli kosztów realizowanych zleceń. Obejmując następnie funkcję Dyrektora IT Grupy SECO/WARWICK, łączył swoją wiedzę i doświadczenie do ujednolicenia procesów współpracy, kosztorysowania, analityki i raportowania danych na poziomie grupy z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Od 2016 roku piastował stanowisko Dyrektora ds. rozwoju biznesu, aż końcem roku 2019 objął stanowisko Wiceprezesa Segmentu Aftermarket.

SECO/WARWICK seminar heat treatment 4.0

刘 晔东(YEDONG LIU)

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, SECO/WARWICK RETECH, CHINY

Jest absolwentem Northeast Heavy Machinery Institute ze specjalizacją obróbki metali i obróbki cieplnej. Po ukończeniu studiów pracował w Beijing Machine Tool Research Institute skupiając się na wyborze materiałów i opracowaniu kluczowych elementów obrabiarek. W latach 1990 - 1992 pracował w międzynarodowym departamencie współpracy Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Elektroniki. Później do lutego 1998 roku pracował w Voss GmbH jako Chief Representative i rozpoczął swoją nową karierę w zakresie sprzedaży i marketingu różnych produktów przemysłowych. W 1998 roku dołączył do Ipsen Industrial Furnaces (Shanghai) Ltd. jako Dyrektor Handlowy, stworzył zespół sprzedażowy i umacniał pozycję rynkową przez ponad 16 lat. W czerwcu 2015 roku dołączył do SECO/WARWICK Retech thermal equipment manufacturing (Tianjin) Co. Ltd., początkowo jako Dyrektor ds. Sprzedaży, później pełniący obowiązki Dyrektora Zarządzający. Na początku 2017 roku został Dyrektorem Zarządzającym.

SECO/WARWICK seminar heat treatment 4.0

Sergey Rush

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, SECO/WARWICK ROSJA

Jest absolwentem Wydział Fizyki Uniwersytetu Stanu Saratov. Po ukończeniu którego pracował jako Inżynier radiofizyki w firmie geofizycznej. W 1990 r. rozpoczął pracę w firmie BÖWE Reinigungsund Wäschereitechnik GmbH, wspólnie z rosyjsko-niemieckim przedsiębiorstwem dystrybucyjnym, najpierw jako Inżynier Przedprodukcyjny, a następnie jako Szef Działu Planowania Produkcji, Szef Działu Sprzedaży i w końcu jako Menadżer ds. Biznesu. Ukończył Rosyjsko-Niemiecką Szkołę Zarządzania z tytułem magistra zarządzania. W 1996 roku rozpoczął studia MBA w firmie Daimler Benz AG (później Daimler Chrysler), ze specjalnościami w finansach, leasingu finansowym, marketingu, sprzedaży i zarządzaniu projektem. W Daimler, pracował dla Daimler Chrysler Services AG (Mercedes-Benz Lease Finance, debis International Trading) w Niemczech, Daimler Chrysler Automotive Rus w Rosji, jako szef Daimler Chrysler General Import w Rosji, Dyrektor Finansowy i Dyrektor Generalny centrów dealerskich Mercedes-Benz. W 2002 r. został szefem SR Systematics Group GmbH (Niemcy), spółki działającej w sferze koordynacji międzynarodowych projektów inwestycyjnych i handlowych (USA – Niemcy – Rosja – Kazachstan), zarządzania projektami i marketingu przemysłowego.
Projektował i wdrażał tworzenie Centrów Kompetencji w dziedzinie obróbki cieplnej, metali specjalnych, powłok utwardzanych. Rok 2005 był początkiem współpracy z VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH (Niemcy) i RETECH Systems LLC (USA), SECO/WARWICK S.A. (Polska) oraz realizacją projektów w Kazachstanie i Rosji. W 2013 r. został Dyrektora Zarządzającego SECO/WARWICK Rosja.

SECO/WARWICK seminar heat treatment 4.0

Manoranjan Patra

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, SECO/WARWICK SYSTEMS & SERVICES, INDIE

Jest absolwentem Institute of Engineers ze specjalizacją Elektrotechnika. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w Simplicity Engineers (1995), gdzie był Inżynierem Sprzedaży oraz w Sandvik Group, gdzie jako kierownik promował działalność w zakresie pieców/energooszczędnej izolacji w Indiach. Następnie dołączył do zespołu WESMAN ENGINEERING, gdzie z Kierownika awansował na Dyrektora Sprzedaży (DGM), później dołączył do Fives Group jako GM Sprzedaży w segmencie spalania. W 2015 roku, Manoranjan dołączył do SECO/WARWICK jako Team Leader segmentu próżni, następnie został awansowany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego SECO/WARWICK SYSTEMS and SERVICES (INDIA) Pvt. Ltd i jestodpowiedzialny za wszystkie produkty SECO/WARWICK w Indiach.

Piotr Zawistowski secowarwick

Piotr Zawistowski

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, SECO/VACUUM TECHNOLOGIES, USA

Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżynierii materiałowej. Ukończył Executive Program in General Management (EPGM) w Szkole Zarządzania Sloan w MIT (Instytut Technologii w Massachusetts). Ukończył też wiele obszernych kursów dotyczących zarządzania w biznesie. Pracę w SECO/WARWICK rozpoczął w 2005 roku. W roku 2009 przejął obowiązki Dyrektora w grupie ds. pieców do nawęglania próżniowego. W 2013 roku objął stanowisko Global Menedżera Grupy ds. nawęglania próżniowego oraz hartowania próżniowego w oleju, a w 2014 r awansował na stanowisko Dyrektora Generalnego ds. zarządzania produktem oraz sprzedaży w SECO/WARWICK Corp. w Meadville. Aktualnie jest Dyrektorem Zarządzającym w SECO/Vacuum Technologies- najmłodszej firmy Grupy zajmującej się piecami próżniowymi w Ameryce Północnej.

Robert Kucharski SECO/WARWICK seminar heat treatment 4.0

Robert Kucharski

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, SECO/WARWICK Germany

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej, kierunku zarządzanie i marketing, w Poznaniu. Jego kariera zawodowa koncentrowała się na pracy w dużych firmach przemysłowych (m.in. w przemyśle motoryzacyjnym) w pionie sprzedaży oraz realizacji. Z SECO/WARWICK związany od 2005 roku, gdzie od początku zajmował się rozwojem sprzedaży na rynkach niemieckojęzycznych. W 2008 roku objął stanowisko Dyrektora Zakładu Produktowego, gdzie tworzył pion sprzedaży zakładu, szczególnie skupiając się na profesjonalnych usługach serwisowych europejskiego oddziału Grupy SECO/WARWICK. W latach 2016 -2018r był Członkiem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym spółki SECO/WARWICK Services która realizuje cele Grupy w obszarze usług posprzedażowych związanych ds. z realizacją modernizacji lub remontów urządzeń, sprzedaży części zamiennych oraz serwisem. We wrześniu 2018 r został Dyrektorem Zarządzającym SECO/WARWICK Germany. Aktualnie Dyrektor Zarządzający SECO/WARWICK Germany.

Katarzyna Kowalska

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, SECO/WARWICK Services Sp. z o.o.

Jest absolwentką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W roku 2000 ukończyła studia podyplomowe w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. W roku 2005 uzyskała dyplom MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Georgia State University. W roku 2012 ukończyła roczny program menedżerski - ICAN Institute oraz Harvard Business Publishing. W 1994 r Katarzyna Kowalska rozpoczęła karierę w SECO/WARWICK, początkowo jako Specjalista ds. zaopatrzenia, następnie jako kierownik Działu Zaopatrzenia i Logistyki. W roku 2004 została Dyrektorem Logistyki z zakresem obowiązków obejmującym zaopatrzenie, produkcję i kontrolę kosztów, 6 lat później Managerem Grupy ds. Zaopatrzenia w Grupie SECO/WARWICK, a we wrześniu 2018 r została mianowana Dyrektorem Zarządzającym SECO/WARWICK Services.

Keith Boeckenhauer

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Jest absolwentem Uniwersytu Nauki i Technologii w Missouri. Ukończył podyplomowe studia z zakresu rachunkowości i ekonomii na Uniwersytecie Gannon w Erie. Do SECO/WARWICK dołączył w 1984 r., początkowo jako Manager Produktu, a później był Międzynarodowym Business Managerem, Wiceprezesem ds. Sprzedaży, Wiceprezesem ds. Inżynierii, Dyrektorem Operacyjnym, Prezesem a w latach 2005 -2012 Globalnym Dyrektorem produktów segmentu aluminium. Jest autorem licznych artykułów i dokumentów na temat zastosowań pieców do topienia i obróbki cieplnej aluminium. Aktualnie Dyrektor Zarządzający, SECO/WARWICK Corp.

Request
for Quote