Your browser does not support JavaScript! Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego - SECO/WARWICK

Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego

Firma SECO/WARWICK S.A. jest partnerem projektu realizowanego przez UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI na podstawie Umowy o dofinansowanie z dnia 28.03.2018 r., nr POIR.04.01.02-00-0064/17 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, pt. ,, Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego”.

Celem projektu jest opracowanie systemu umożliwiającego autodiagnozowanie próżniowego pieca wgłębnego na podstawie monitorowania i analizy kluczowych parametrów jego eksploatacji. Głównymi rezultatami realizowanego projektu jest znaczące udoskonalenie unikalnego na skalę światową próżniowego pieca wgłębnego poprzez wyposażenie go w system autodiagnozowania i zapobiegania awariom. System umożliwi monitorowanie i analizę parametrów pracy pieca próżniowego w celu redukcji czasu przestojów, kosztów serwisowania a w rezultacie całkowitych kosztów eksploatacji urządzenia (poprawa parametrów eksploatacyjnych i redukcja energochłonności procesu obróbki cieplnej). Ponadto system autodiagnozowania umożliwi wymianę danych uzyskanych z próżniowego pieca wgłębnego z innymi urządzeniami linii technologicznej zgodnie z założeniami koncepcji Industry 4.0. Analiza danych eksploatacyjnych pieców próżniowych, rejestrowanych w chmurze, pozwoli na zwiększenie efektywności obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej klientów, poprawę parametrów eksploatacyjnych oraz konstruowanie lepszych i tańszych urządzeń.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 1 530 460,70 PLN
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 960 863,24 PLN

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK