Your browser does not support JavaScript! JetCaster - SECO/WARWICK

Opracowanie innowacyjnego urządzenia do wielowariantowego i wielkoseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych o mikrostrukturze monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego.

Firma SECO/WARWICK S.A. w partnerstwie z Politechniką Rzeszowską, na podstawie Umowy o dofinansowanie z dnia 29.11.2018 r., nr POIR.04.01.04-00-0044/17 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, realizuje projekt pt. ,,Opracowanie innowacyjnego urządzenia do wielowariantowego i wielkoseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych o mikrostrukturze monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego.”.

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie innowacyjnego urządzenia (JetCaster) do odlewania łopatek turbin gazowych z nadstopów niklu lub kobaltu o mikrostrukturze z kierunkowym ułożeniem ziarn lub monokrystalicznej, stosowanych w nowej generacji silnikach turbinowych. Strumienie gazu obojętnego, wytwarzane przy pomocy eżektorów wyposażonych w regulowane dysze są ukierunkowywane na ceramiczną formę odlewniczą, umożliwiając tym samym zwiększenie prędkości krystalizacji nadstopu w porównaniu do aktualnie stosowanej na świecie metody Bridgman’a. Nowe rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia efektywności procesu – skróci cykl produkcyjny i obniży koszt odlewów łopatek turbin gazowych. Innowacyjne rozwiązania (opatentowane przez firmę Seco/Warwick) w zakresie procesu krystalizacji kierunkowej oraz konstrukcji urządzenia zapewnią wymagane warunki krystalizacji, umożliwiające wytwarzanie szerokiego asortymentu łopatek turbin gazowych z nadstopów. Nowatorskie urządzenie JetCaster pozwoli uzyskiwać odlewy łopatek turbin o wymaganej jakości (bez wad odlewniczych i z wymaganą doskonałością struktury odlewów monokrystalicznych).

W ramach projektu zostanie opracowany i wykonany demonstracyjny piec próżniowy do przeprowadzania zautomatyzowanego procesu odlewniczego składającego się z: indukcyjnego topienia wlewka, odlewania nadstopu do ceramicznej formy odlewniczej, kierunkowej krystalizacji oraz chłodzenia formy z odlewem. Zaplanowane, wstępne próby technologiczne instalacji pilotażowej oraz badania makro – i mikrostruktury, porowatości, doskonałości krystalicznej oraz właściwości mechanicznych odlewów (prętów oraz płyt) monokrystalicznych z nadstopu CMSX-4 umożliwią opracowanie końcowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz przyjęcie poprawnych warunków procesu. Wykonanie prób dowodowych w warunkach produkcyjnych na modelowych odlewach łopatek turbin, pozwoli na rozpoczęcie produkcji tego typu urządzeń w zakładzie produkcyjnym firmy Seco/Warwick w Świebodzinie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 4 509 721,01 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu: 7 420 429,24 PLN

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
Zapytaj
o ofertę