Your browser does not support JavaScript! Projekt UniCase Master® - SECO/WARWICK

Projekt UniCase Master®

Firma SECO/WARWICK S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie z dnia 16.06.2016 r., nr POIR.04.01.04-00-0087/15 w ramach Działania 1/4.1.4/2015 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizuje projekt pt. ,,Urządzenie do wysokowydajnej i precyzyjnej obróbki cieplnej z układem redukcji odkształceń hartowniczych do bezpośredniej aplikacji w łańcuchu potokowej produkcji elementów przekładni mechanicznych i łożysk” w ramach Konsorcjum z Politechniką Łódzką.

Celem projektu jest zaprojektowanie, wytworzenie i uruchomienie wielokomorowego urządzenia do wysokowydajnościowej, zindywidualizowanej obróbki cieplnej elementów części maszyn.

Rezultatem projektu jest rozwiązanie prowadzące do zmniejszenia materiałochłonności, energochłonności, wielkości emisji zanieczyszczeń produkcji masowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 8 642 030,32 PLN Całkowity koszt realizacji projektu: 12 939 703,92 PLN

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ