Your browser does not support JavaScript! Piece półciągłe do lutowania twardego aluminium - Systemy półciągłe CAB
Piece półciągłe do lutowania twardego aluminium - Systemy półciągłe CAB

Piece półciągłe do lutowania twardego aluminium – Systemy półciągłe CAB

 

Piec półciągły jest zaprojektowany do pracy przerywanej. Urządzenie można rozgrzać do temperatury lutowania z temperatury otoczenia i uzyskać w nim odpowiednią atmosferę w bardzo krótkim czasie. System półciągły umożliwia zmienne szybkości grzania i chłodzenia w zależności od czasu cyklu. Piec ten pozwala na lutowanie różnorodnych wymienników ciepła, przy średnich wymaganiach co do wielkości produkcyjne.

Budowa pieca CAB:

Oferujemy piece w następujących rozwiązaniach do produkcji różnorodnych typów wymienników oraz na potrzeby małej i średniej wielkości produkcji:

 

Praca piece konwekcyjnego Active Only® CAB opiera się na kilkuetapowym podziale cyklu. Etapy obejmują pozycję stołu załadowczego, piec suszący, wejściową komorę płukania, opatentowaną komorę podgrzewania i lutowania, pośrednią komorę chłodzenia z płaszczem powietrznym/wyjściową komorę płukania i komorę bezpośredniego chłodzenia końcowego. Produkt przemieszcza się pomiędzy etapami w pozycji poziomej na podstawie płynnie regulowanego czasu cyklu uzależnionego od typu i konfiguracji wsadu. Termopara strefy roboczej monitoruje czas procesu który determinuje moment przeładunku. System wyposażony jest w innowacyjne funkcje podnoszące sprawność lutowania. Termopary wsadowe “przewidują” aktualną temperaturę wsadu. Pozwala to na automatyczną kontrolę wymaganego czasu grzania dla różnych typów wymienników ciepła. Piec gwarantuje jednorodne podgrzanie produktu dzięki opatentowanej konstrukcji mufli konwekcyjnej. Półciągły tryb pracy zapewnie równomierny nagrzew nawet produktów o dużych wymiarach (HVAC, chłodnice baterii) dzięki szybkiemu przeładunkowi pomiędzy strefami zimnymi i gorącymi.

 

Piec CAB do lutowania pionowego to specjalna wersja pieca Active Only®, w którym lutowane elementy są umieszczone w pozycji pionowej. W przypadku niektórych rodzajów wymienników ciepła takie ułożenie jest korzystne ze względu na proces topienia się plateru. Pionowe ułożenie umożliwia równomierne wypełnienie spoin na płaszczyźnie poziomej, zapobiegając gromadzeniu się lutowanego stopu po jednej stronie wymiennika.

Dodatkowo piece w konfiguracji półciągłej mogą wykorzystywać również płukanie próżniowe. Takie rozwiązanie ogranicza zużycie azotu i podnosi czystość atmosfery piecowej. Dzięki płukaniu próżniowemu w przedsionku pieca powietrze jest usuwane nie tylko z komory, ale również z wewnętrznych przestrzeni wymiennika ciepła. Piece tego typu można stosować do wytwarzania niektórych rodzajów wymienników ciepła (takich jak „plate&bar”), które wcześniej wymagały stosowania droższej technologii lutowania twardego w piecach próżniowych.

 

 

/ Dopalacz termiczny (afterburner) do redukcji emisji LZO dla urządzeń odtłuszczających (degreasery), 

/ Scrubber ze złożem aktywnego tlenku aluminium do redukcji emisji fluorowodoru powstałego podczas procesu lutowania, 

/ Dla urządzeń grzanych gazowo systemy odzysku energii obniżające konsumpcję gazu a tym samym emisję CO2: 

  •  system wymiany energii pomiędzy dopalaczem termicznym (afterburner) a urządzeniami odtłuszczającymi (degreasery), 
  • odzysk energii z komór Preheatu oraz Pieca lutowniczego poprzez transfer spalin pod tunelem wlotowym i dalej jako wsparcie systemu grzejnego w Suszarce. 

/ Systemy grzejne elektryczne zamiast gazowych (w tym modyfikacja obecnych urządzeń) w celu redukcji emisji CO2. 

/ Opcjonalne zastosowania wysokosprawnej izolacji mikroporowatej w celu obniżenia strat cieplnych a tym samy redukcja konsumpcji energii (w przypadku gazowych systemów grzejnych – redukcja emisji CO2). 

/ Podgrzewany tunel wlotowy kutyn w celu ograniczenia spadku temperatury taśmy przenośnika i wsadu podczas transferu a tym samy skrócenie czasu ponownego nagrzewu – w ogólnym bilansie obniżenie konsumpcji energii (w przypadku gazowych systemów grzejnych – redukcja emisji CO2). 

/ Wspólny przenośnik taśmowy dla suszarki (lub TTBB) i pieca celem obniżenie konsumpcji energii związanej w dwukrotnym grzaniem w przypadku systemów rozdzielonych (w przypadku gazowych systemów grzejnych – redukcja emisji CO2). 

/ Wykorzystanie przez klienta energii emitowanej przez systemy odciągowe komór chłodzenia i suszarki do wspomagania podgrzewanie instalacji zakładowych. 

/ Nieemisyjne systemy chłodzenia oparte na płaszczu powietrznym zamiast zamkniętego obiegu wody. 

/ Sterowanie – tryby pracy urządzenia IDLE i WEEKEND obniżające temperaturę roboczą oraz wyłączające urządzenie nie wymagane podczas przerw w produkcji – obniżenie konsumpcji energii (w przypadku gazowych systemów grzejnych – redukcja emisji CO2). 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ