Your browser does not support JavaScript! Piece do homogenizacji aluminium - SECO/WARWICK
Zaznacz stronę
Piece do homogenizacji aluminium SECO/WARWICK

Piece do homogenizacji aluminium

Projektowane na zamówienie piece do homogenizacji kęsisk i kęsów aluminium przeznaczone do większości zastosowań technologicznych.

 

Konstrukcje urządzeń obejmują piece wsadowe (zarówno o budowie wózkowej, jak i tacowej), piece pokroczne i piece ciągłe wyposażone w systemy transportu materiałów i urządzenia do chłodzenia wsadu.

W przypadku konstrukcji nieprzelotowej do transportu wsadu do i z pieca wykorzystuje się zazwyczaj izolowany wózek z napędem elektrycznym. Często wykorzystuje się także budowę dwustronną (z drzwiami na obu końcach) i z dwoma wózkami, co skraca czas cyklu i pozwala zwiększyć produkcję.

Zamiast konstrukcji z wolnym wózkiem w piecach nieprzelotowych można stosować konstrukcje tacowe. W takiej sytuacji taca z wsadem spoczywa na podporach w piecu. Mechanizm wsadowy/wózek służy do załadunku/rozładunku tacy i przeniesienia tacy z pieca do stacji chłodzenia lub do stacji załadunku/rozładunku. Piec pokroczny stanowi trzeci rodzaj pieców nieprzelotowych. W takim piecu wykorzystuje się parę stałych podstaw, na których opiera się wsad. Po zakończeniu cyklu na podstawie nr 1 piec przesuwa się na pozycję nad drugą podstawą wsadu i niezwłocznie rozpoczyna grzanie nowego wsadu.

Pierwszy wsad jest chłodzony, a następnie zostaje rozładowany i zastąpiony nowym wsadem. Cykl ten można ukończyć przed rozpoczęciem kolejnego cyklu homogenizacji. Piec pokroczny zapewnia oszczędność powierzchni w zakładzie, jako że dwie podstawy wsadu zajmują o wiele mniej miejsca niż stacjonarny piec dwustronny z dwoma wózkami wsadu.

Zamiast konstrukcji z wolnym wózkiem w piecach nieprzelotowych można stosować konstrukcje tacowe. W takiej sytuacji taca z wsadem spoczywa na podporach w piecu. Mechanizm wsadowy/wózek służy do załadunku/rozładunku tacy i przeniesienia tacy z pieca do stacji chłodzenia lub do stacji załadunku/rozładunku. Piec pokroczny stanowi trzeci rodzaj pieców nieprzelotowych. W takim piecu wykorzystuje się parę stałych podstaw, na których opiera się wsad. Po zakończeniu cyklu na podstawie nr 1 piec przesuwa się na pozycję nad drugą podstawą wsadu i niezwłocznie rozpoczyna grzanie nowego wsadu.

Pierwszy wsad jest chłodzony, a następnie zostaje rozładowany i zastąpiony nowym wsadem. Cykl ten można ukończyć przed rozpoczęciem kolejnego cyklu homogenizacji. Piec pokroczny zapewnia oszczędność powierzchni w zakładzie, jako że dwie podstawy wsadu zajmują o wiele mniej miejsca niż stacjonarny piec dwustronny z dwoma wózkami wsadu.

Piece do ciągłej homogenizacji kęsisk wykorzystywane są w zakładach o wyższym poziomie produkcji w zakresie homogenizacji. Szybkie grzanie gniazdowe służy do indywidualnego nagrzewania każdego kęsiska do temperatury homogenizacji w bardzo krótkim czasie. W tej konstrukcji wykorzystuje się urządzenia ładunkowe służące do ładowania po jednym kęsisku do pieca pokrocznego. Kęsiska przemieszczają się dalej przez komory grzania i wygrzewania na specjalnych siodłach trzonu, aby ograniczyć tarcie i poprawić prostoliniowość.

Po stronie wylotowej każde kęsisko przechodzi przez komorę hartowniczą o specjalnej budowie, aby następnie znaleźć się na stole zasobnika. Automatyczne sterowanie reguluje ruch, czas i parametry cyklu w zależności od średnicy kęsisk. Firma SECO/WARWICK oferuje również urządzenia pomocnicze pozwalające stworzyć kompleksowy system.

Opatentowana technologia odwracania przepływu powietrza SECO/WARWICK z dwukierunkową kontrolą temperatury wykorzystująca wentylator z przepływem osiowym, który regularnie zmienia kierunek obrotu, zmieniając tym samym kierunek poziomego przepływu powietrza przez wsad. Temperatura strumienia powietrza jest monitorowana i kontrolowana po obu stronach wsadu.

Głowica termiczna jest wykorzystywana na wczesnych etapach cyklu dla zapewnienia szybkiego i skutecznego ogrzewania. System ten zapewnia większą prędkość nagrzewania i wyrównywania temperatury ładunku w stosunku do jednokierunkowego przepływu powietrza. Idzie za tym większa wydajność, niższy koszt zasilania i lepsze efekty metalurgiczne.

Firma SECO/WARWICK jest posiadaczem patentu na regulowaną kierownicę przepływu powietrza. Ruchome kierownice istotnie podnoszą wydajność pieca, w szczególności w przypadku homogenizacji wsadów o rozmiarach mniejszych niż maksymalnie dopuszczalne. Kierownice można regulować w zależności od wysokości wsadu, aby skutecznie ograniczać lub blokować otwartą przestrzeń nad wsadem.

/ Krótszy czas nagrzewania dzięki wyższej prędkości przepływu powietrza
/ Ochrona przed zwieraniem przepływu powietrza podczas homogenizacji ładunków o rozmiarze mniejszym niż maksymalny
/ Ochrona przed przegrzaniem górnej warstwy
/ Niższe zapotrzebowanie na energię dzięki szybszemu tempu nagrzewania
/ Wyższa jednorodność, jako że powietrze jest bardziej równomiernie rozdystrybuowywane nad wszystkimi powierzchniami wsadu

Chłodzenie po homogenizacji może znacznie podnieść wartość kęsisk i kęsów. Potrzeby produkcyjne wymagają ich szybszego i bardziej równomiernego chłodzeni. Kolejne dowody wskazują, że uzyskiwana struktura uziarnienia kęsów i ich zdatność do obróbki wynikają z czynnika chłodzącego wykorzystywanego po homogenizacji. Mimo że szybkie chłodzenie jest pożądane, to musi ono następować równomiernie na całej przestrzeni wsadu. W przeciwnym razie może dojść do znacznego wygięcia kęsisk.

Do wsadów nieprzelotowych, wykorzystujących wózek lub tacę, firma SECO/WARWICK oferuje szeroką gamę chłodnic, m.in. z jednokierunkowym przepływem powietrza, z odwracanym przepływem powietrza, konstrukcje powietrzne/mgłowe itp. w zależności od oczekiwanego poziomu wydajności. Komory te są zaprojektowane w celu równomiernego chłodzenia wsadu zgodnie ze specyfikacją klienta.

Wsad zazwyczaj jest chłodzony zanurzeniowo w tempie ok. 700°F/godz. w początkowym etapie cyklu. Tempem chłodzenia można również sterować za pomocą wentylatorów o regulowanej prędkości.

 

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ