Your browser does not support JavaScript! Piece taśmowe Mesh Belt do obróbki cieplnej w atmosferze regulowanej
Select Page
Piece taśmowe typu Mesh Belt do obróbki cieplnej w atmosferze regulowanej SECO/WARWICK

Piece taśmowe typu Mesh Belt

Piece taśmowe do obróbki cieplnej w atmosferze regulowanej

 

Piece taśmowe typu Mesh Belt przeznaczone są do obróbki cieplnej i cieplnochemicznej drobnych elementów.

Dlaczego?

Bo zapewniają jednorodne, powtarzalne wyniki technologiczne.

Urządzenia Mesh Belt mogą być oferowane zarówno z instalacjami grzewczymi – elektrycznymi lub gazowymi. Piec główny PTE (elektryczny) lub PTG (gazowy) dostosowany jest do pracy z atmosferą endotermiczną, wytwarzaną przez zewnętrzny generator, zasilany gazem ziemnym lub propanem. Jako opcja alternatywna istnieje również możliwość zabudowania wewnętrznego lub zewnętrznego dysocjatora metanolu, z którego przy udziale azotu, uzyskać można alternatywną wersję atmosfery endotermicznej. Stosowana atmosfera ochronna utrzymującą produkt w czystości lub wspomaga obróbkę powierzchniową, czym piece taśmowe są wydajnym narzędziem w procesie produkcyjnym. Piece tego typu z taśmą siatkową, służą do obróbki bardzo różnorodnych małych części, m.in. wkrętów, nakrętek, śrub i innych elementów z grupy Fasteners. Piece tego typu są szczególnie dobrze dostosowane do hartowania w atmosferze kontrolowanej, węgloazotowania i nawęglania w zakresie temperatur od 840°C do 955°C.

/ Linie pieców taśmowych są wstępnie zaprojektowane w standardowych wymiarach dla wydajności znamionowej od 200 kg do 500 kg na godzinę. Umożliwia to ich optymalną produkcję, dostawę i instalację. Na specjalne zamówienie klienta, możliwe jest wyprodukowanie linii o większej wydajności produkcyjnej
/ Specyfikacja elektryczna – konstrukcja z grzaniem elektrycznym wyposażona jest elementy grzejne, które można z łatwością wymienić od zewnętrznej strony pieca
/ Specyfikacja gazowa – konstrukcja z grzaniem gazowym wyposażona jest w stopowe rury promieniujące i wraz z gazowym systemem spalania
/ Mufla pieca – jest podparta na całej długości pieca przy pomocy specjalnych suportów ceramicznych. Żywotność mufli potwierdzona jest licznymi obliczeniami numerycznymi, co ma przełożenie w rzeczywistym czasie eksploatacji
/ Mieszarki atmosfery – unikatowa konstrukcja dale bardzo dobre rezultaty zarówno dla rozkładów temperatur jak i dystrybucji atmosfery
/ Napęd taśmy – pełna synchronizacja prędkości taśmy, może być regulowana w szerokim zakresie, co zapewnia pełną elastyczność czasu cykli obróbki
/ Automatyka – praca linii technologicznej jest w pełni zautomatyzowana i monitorowana, a jedynie załadunek części do obróbki do pojemnika ładowarki oraz odbieranie pojemników z wsadem wykonuje obsługa. Wszelkie inne czynności związane z transportem wsadu przez poszczególne urządzenia linii odbywają się automatycznie pod kontrolą systemu sterowania
/ Synchronizacja systemu transportu taśmy
/ Długa żywotność mufli dzięki optymalnej konstrukcji i lat doświadczeń, poparta licznymi obliczeniami numerycznymi
/ Ograniczone zanieczyszczenie pieca oparami oleju
/ Wysoko wydajny rozkład atmosfery w piecu
/ Efektywna i ekonomiczna cyrkulacja oleju hartowniczego
/ Minimalizacja ryzyka odkształceń hartowanych przedmiotów
/ Niskie zużycie energii
/ Możliwość dopasowania i skonfigurowania urządzenia do istniejących warunków w zakładzie klienta
/ Program dla cyklu weekendowego (stand-by)
/ Dostosowanie do AMS-2750 i CQI-9

 

 

/ Nawęglanie
/ Węgloazotowanie
/ Hartowanie
/ Odpuszczanie

/ Stal

/ Łożyskowy
/ Samochodowy
/ Fasteners
/ Rolniczy
/ Hartownie usługowe
Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ