Your browser does not support JavaScript! Piece taśmowe Mesh Belt do obróbki cieplnej w atmosferze regulowanej
Piece taśmowe typu Mesh Belt do obróbki cieplnej w atmosferze regulowanej SECO/WARWICK

Piece taśmowe typu Mesh Belt

Piece taśmowe do obróbki cieplnej w atmosferze regulowanej

 

Piece taśmowe typu Mesh Belt przeznaczone są do obróbki cieplnej i cieplnochemicznej drobnych elementów.

Dlaczego?

Bo zapewniają jednorodne, powtarzalne wyniki technologiczne.

Urządzenia Mesh Belt mogą być oferowane zarówno z instalacjami grzewczymi – elektrycznymi lub gazowymi. Piec główny PTE (elektryczny) lub PTG (gazowy) dostosowany jest do pracy z atmosferą endotermiczną, wytwarzaną przez zewnętrzny generator, zasilany gazem ziemnym lub propanem. Jako opcja alternatywna istnieje również możliwość zabudowania wewnętrznego lub zewnętrznego dysocjatora metanolu, z którego przy udziale azotu, uzyskać można alternatywną wersję atmosfery endotermicznej. Stosowana atmosfera ochronna utrzymującą produkt w czystości lub wspomaga obróbkę powierzchniową, czym piece taśmowe są wydajnym narzędziem w procesie produkcyjnym. Piece tego typu z taśmą siatkową, służą do obróbki bardzo różnorodnych małych części, m.in. wkrętów, nakrętek, śrub i innych elementów z grupy Fasteners. Piece tego typu są szczególnie dobrze dostosowane do hartowania w atmosferze kontrolowanej, węgloazotowania i nawęglania w zakresie temperatur od 840°C do 955°C.

/ Linie pieców taśmowych są wstępnie zaprojektowane w standardowych wymiarach dla wydajności znamionowej od 200 kg do 500 kg na godzinę. Umożliwia to ich optymalną produkcję, dostawę i instalację. Na specjalne zamówienie klienta, możliwe jest wyprodukowanie linii o większej wydajności produkcyjnej
/ Specyfikacja elektryczna – konstrukcja z grzaniem elektrycznym wyposażona jest elementy grzejne, które można z łatwością wymienić od zewnętrznej strony pieca
/ Specyfikacja gazowa – konstrukcja z grzaniem gazowym wyposażona jest w stopowe rury promieniujące i wraz z gazowym systemem spalania
/ Mufla pieca – jest podparta na całej długości pieca przy pomocy specjalnych suportów ceramicznych. Żywotność mufli potwierdzona jest licznymi obliczeniami numerycznymi, co ma przełożenie w rzeczywistym czasie eksploatacji
/ Mieszarki atmosfery – unikatowa konstrukcja dale bardzo dobre rezultaty zarówno dla rozkładów temperatur jak i dystrybucji atmosfery
/ Napęd taśmy – pełna synchronizacja prędkości taśmy, może być regulowana w szerokim zakresie, co zapewnia pełną elastyczność czasu cykli obróbki
/ Automatyka – praca linii technologicznej jest w pełni zautomatyzowana i monitorowana, a jedynie załadunek części do obróbki do pojemnika ładowarki oraz odbieranie pojemników z wsadem wykonuje obsługa. Wszelkie inne czynności związane z transportem wsadu przez poszczególne urządzenia linii odbywają się automatycznie pod kontrolą systemu sterowania
/ Synchronizacja systemu transportu taśmy
/ Długa żywotność mufli dzięki optymalnej konstrukcji i lat doświadczeń, poparta licznymi obliczeniami numerycznymi
/ Ograniczone zanieczyszczenie pieca oparami oleju
/ Wysoko wydajny rozkład atmosfery w piecu
/ Efektywna i ekonomiczna cyrkulacja oleju hartowniczego
/ Minimalizacja ryzyka odkształceń hartowanych przedmiotów
/ Niskie zużycie energii
/ Możliwość dopasowania i skonfigurowania urządzenia do istniejących warunków w zakładzie klienta
/ Program dla cyklu weekendowego (stand-by)
/ Dostosowanie do AMS-2750 i CQI-9

 

 

/ Nawęglanie
/ Węgloazotowanie
/ Hartowanie
/ Odpuszczanie

/ Stal

/ Łożyskowy
/ Samochodowy
/ Fasteners
/ Rolniczy
/ Hartownie usługowe

/ System odzysku ciepła,

/ W trakcie projektowania analizowany jest aspekt akumulacyjności cieplnej urządzenia, ograniczający straty cieplne,

/ Długa żywotność mufli pieca głównego,

/ Możliwość zastosowania krakerów metanolu zamiast generatorów endotermicznych w procesach OC, eliminując zastosowanie endogeneratorów ograniczając emisję gazów do atmosfery ,

/ Zastosowanie świec jonizacyjnych zamiast kurtyny ogniowej na wlocie pieca,

/ Ograniczamy pobór gazu i emisję do atmosfery,

/ System grzejny elektryczny zamiast gazowego

/ Odlewne mieszadła o wydłużonej żywotności eksploatacyjnej

/ Możliwość chłodzenia powietrznymi wymiennikami zainstalowanych mieszarek atmosfery

Mesh belt type furnace
Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
Slide