Your browser does not support JavaScript! Piece retortowe do azotowania gazowego - ZeroFlow®
Piece retortowe do azotowania gazowego - ZeroFlow®

Piece retortowe do azotowania gazowego – ZeroFlow®

 

Nowoczesna, energooszczędna i ekologiczna technologia azotowania gazowego

 

ZeroFlow® jest nowoczesną odmianą kontrolowanego azotowania gazowego zapewniającą maksymalizację skuteczności i sprawności procesu oraz efektywności ekonomicznej, znacznie przewyższającą rezultaty tradycyjnych rozwiązań. Pozwala na precyzyjne kształtowanie dowolnej kompozycji warstwy azotowanej przy zachowaniu minimalnego zużycia mediów i emisji gazów poprocesowych, spełniając najbardziej rygorystyczne przepisy ochrony środowiska naturalnego.

Wyjątkowość technologii ZeroFlow polega na tym, iż podczas trwania procesu azotowania, wówczas, gdy wsad nie wchłania azotu z atmosfery (np.: w czasie obniżania potencjału azotowego lub w fazie dyfuzji) następuje całkowite zatrzymanie wprowadzania amoniaku do pieca (zero flow) i piec pozostaje szczelnie zamknięty.

Jest to unikalna cecha technologii ZeroFlow oraz dedykowanych do niej pieców VR i PVR, która umożliwia realizację najbardziej wydajnych procesów azotowania, z minimalnym czasem trwania, zużyciem energii i gazów oraz emisją gazów poprocesowych.

W porównaniu do procesów tradycyjnych, ZeroFlow wielokrotnie redukuje konsumpcję amoniaku i azotu oraz emisję gazów do otoczenia (nawet 10-krotnie), a jednocześnie przyczynia się do oszczędności energii.

Jest to technologia, która służy ochronie środowiska naturalnego i wspiera zrównoważony rozwój.

Technologia ZeroFlow® pozwala na zachowanie pełnej uniwersalności konwencjonalnego azotowania gazowego przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia mediów tj. ich znaczną redukcję w odniesieniu do technologii konkurencyjnych.

Piece typu VR i PVR wyposażone w technologię ZeroFlow® należą do rodziny retortowych pieców do azotowania z poziomym lub pionowym załadunkiem wsadu i płukaniem próżniowym, występujących w szerokim zakresie wielkości i ładowności przestrzeni roboczej. Piece te charakteryzują się zwartą budową, są wyposażone w wewnętrzną mieszarkę atmosfery oraz dmuchawę gazu chłodzącego w celu przyspieszenia chłodzenia wsadu w retorcie. Specjalna konstrukcja retorty oraz elementów grzejnych zapewniają długotrwałą i niezawodną pracę urządzenia w warunkach eksploatacji przemysłowej.

W piecach typu VR i PVR proces azotowania realizowany jest w trybie automatycznym. Piec może zostać wyposażony w instalacje azotonaweglania (FNC) oraz post-oksydacji. Dodatkowo piece te mogą być stosowane do prowadzenia szerokiej gamy procesów odpuszczania i wyżarzania, co dodatkowo zwiększa ich uniwersalność

/ Przewaga azotowania ZeroFlow® nad procesami tradycyjnymi polega na:

 • Umiejętności użycia samego amoniaku jako najbardziej wydajnego nośnika azotu (bez rozrzedzania innymi gazami np. azotem, czy zdysocjowanym amoniakiem).
 • Minimalnym zapotrzebowaniu na amoniak, tylko w celu dostarczenia niezbędnej ilości azotu do obrabianych części w szczelnie zamkniętym piecu (w przeciwieństwie do procesu tradycyjnego, w którym atmosfera ciągle przepływa przez otwarty piec, a tylko jej nieznaczna część służy azotowaniu).
 • Zastosowaniu odpompowania próżniowego pieca (zamiast tradycyjnego płukania gazami procesowymi), które wielokrotnie zmniejsza konsumpcję gazów procesowych (amoniaku i azotu).
 • Precyzyjnej i dynamicznej kontroli procesu poprzez bezpośredni pomiar i kontrolę składu atmosfery azotującej wewnątrz pieca za pomocą samego amoniaku i wewnętrznej dysocjacji.
 • Zapewnia bardzo wysoką dokładność formowania wymaganej warstwy azotowanej.

Zalety pieców HRN i VRN wyposażonych w technologię ZeroFlow®:

/ Dokładne kształtowanie dowolnej kompozycji warstwy azotowanej
/ Maksymalna efektywność i wydajność procesu
/ Wysoka jakość i powtarzalność wyników
/ Spełnienie wymagań przepisów ochrony środowiska
/ Niezawodna praca pieca w cyklu automatycznym
/ Precyzyjna kontrola atmosfery azotującej bezpośrednio w retorcie
/ Wysoka dokładność regulacji temperatury, rozkład +/-3oC
/ Komputerowy system sterowania oparty o standardy PLC + IPC Siemens
/ Pełna automatyzacja i wizualizacja procesu obróbki cieplnej
/ Prosta i intuicyjna obsługa pieca, i przygotowanie receptury procesu
/ Zgodność z normami AMS-2750, AMS-2759 i CQI-9
/ System archiwizowania i raportowania danych
/ Funkcja Preventive Maintenance
/ Zdalna diagnostyka
/ Kompaktowy design

/ Przemysł motoryzacyjny: m.in. wały korbowe i rozrządu, tuleje, sprężyny zaworowe, sprężyny zawieszenia, pierścienie i sworznie tłokowe, koła zębate i wałki uzębione, elementy pomp hydraulicznych.

/ Przemysł budowy maszyn: m.in.  tuleje, sworznie, wałki, pierścienie, cylindry.

/ Przemysł narzędziowy: m.in. narzędzia skrawające, matryce kuzienne, matryce do wyciskania profili aluminiowych, wkładki matrycowe, śruby wtryskarek tworzyw sztucznych, elementy kokili do odlewania aluminium, formy pras, kształtki formujące, itd

  •  

/ Przebieg azotowania gazowego ZeroFlow®:

  • Azotowanie odbywa się w szczelnie zamkniętej retorcie z wymuszoną cyrkulacją atmosfery.
  • Regulacja procesu azotowania następuje przez częściowe lub całkowite zamknięcie dopływu amoniaku do retorty oraz kontrolowaną dysocjację amoniaku wewnątrz retorty.
  • Podczas azotowania Zeroflow® kontrolowana jest temperatura i potencjał azotowy KN na podstawie pomiaru zawartości wodoru w retorcie (a nie na wylocie gazów z pieca). Aktualna wartość potencjału azotowego (KN) jest porównywana z wartością zadaną (według receptury) i automatycznie regulowana przez system sterujący PLC, poprzez okresowe dozowanie amoniaku zaworem masowym według algorytmu PID.
  • Wyprowadzana z pieca atmosfera jest utylizowana w celu spełnienia wymagań emisji gazów do środowiska.

 / Azotowanie
 / Azotowanie (FNC)
 / Utlenianie
 / Odpuszczanie
/ Wyżarzanie
/ Inne

Zielone azotowanie metodą ZeroFlow®: 

/ proces kontrolowany strumieniem azotu do części z minimalnym zużyciem amoniaku

/ wielokrotne zmniejszenie zapotrzebowania na amoniak, nawet do 10 razy

/ minimalna emisja gazów po procesowych spełniająca wymagania ochrony środowiska

/ płukanie próżniowe zamiast gazowego zmniejszające zużycie gazu neutralnego

/ precyzyjne budowanie dowolnej konfiguracji warstwy azotowanej, wydajny proces

/ azoto-nawęglanie realizowane skutecznie i wydajnie przy użyciu metanolu

DO POBRANIA

Cambridge Heat Treating poddaje próbie proces azotowania ZeroFlow® – Zobacz film!

Gas nitriding furnace
Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ