Your browser does not support JavaScript! Czym jest potencjał azotowania? - SECO/WARWICK
Select Page

Czym jest potencjał azotowania?

Czym jest potencjał azotowania?

Z punktu widzenia termodynamiki potencjał azotowania można zdefiniować w następujący sposób:

clip image001

gdzie „pNH3” i „pH2” oznaczają ciśnienia cząstkowe odpowiednio gazowego amoniaku i wodoru. Potencjał ten definiuje prawdopodobieństwo powstania warstw azotu o określonej strukturze. Na ogól im wyższy potencjał, tym powstałe fazy bogatsze są w azot. Struktura fazowa warstw azotu jako funkcja potencjału i temperatury została przedstawiona na wykresie Lehrer’a.

 

nitriding potential

Looking for vacuum furnaces?

Check our solutions!

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ