Your browser does not support JavaScript! Czym jest potencjał azotowania? - SECO/WARWICK

Czym jest potencjał azotowania?

Czym jest potencjał azotowania?

Z punktu widzenia termodynamiki potencjał azotowania można zdefiniować w następujący sposób:

clip image001

gdzie „pNH3” i „pH2” oznaczają ciśnienia cząstkowe odpowiednio gazowego amoniaku i wodoru. Potencjał ten definiuje prawdopodobieństwo powstania warstw azotu o określonej strukturze. Na ogól im wyższy potencjał, tym powstałe fazy bogatsze są w azot. Struktura fazowa warstw azotu jako funkcja potencjału i temperatury została przedstawiona na wykresie Lehrer’a.

 

piec do azotowania SECO/WARWICK

Szukasz pieca do azotowania?

Sprawdź nasze rozwiązania!

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ