Your browser does not support JavaScript! Selected Financial Data - SECO/WARWICK

WYBRANE DANE FINANSOWE

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2019
w tys. zł
II Q 2019
w tys. zł
III Q 2019
w tys. zł
IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów111 020231 385337 324
Koszt własny sprzedaży-86 868-177 373-257 836
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 54310 70516 552
Zysk (strata) brutto5 4979 24315 559
Zysk (strata) netto4 1327 40211 706
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 282-265-13 181
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 909-4 435-7 306
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 400-16 611-9 659
Aktywa razem467 911448 390453 309
Zobowiązania razem287 310268 936265 975
Zobowiązania długoterminowe38 25739 69241 190
Zobowiązania krótkoterminowe249 053229 244224 785
Kapitał własny180 601179 454187 334
Kapitał podstawowy3 6163 6163 616
Liczba akcji10 298 55410 298 55410 298 554
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,410,410,41
Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2019II Q 2019III Q 2019IV Q 2019
zysk netto/przychody ze sprzedaży3,72%3,20%3,47%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2019II Q 2019III Q 2019IV Q 2019
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące1,171,171,20
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2019II Q 2019III Q 2019IV Q 2019
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem0,610,600,59
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2019II Q 2019III Q 2019IV Q 2019
zysk netto/aktywa ogółem0,88%1,65%2,58%
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2018
w tys. zł
II Q 2018
w tys. zł
III Q 2018
w tys. zł
IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów120 379268 019400 322523 506
Koszt własny sprzedaży-95 901-211 699-317 283-406 520
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 69614 96620 27129 504
Zysk (strata) brutto5 72013 25917 25025 651
Zysk (strata) netto3 84110 25513 30819 054
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 283-14 113-3 03834 112
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 898-10 794-17 204-21 799
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9032 7992 651-11 337
Aktywa razem497 607506 801512 929473 441
Zobowiązania razem312 731311 328323 587299 124
Zobowiązania długoterminowe34 46433 53231 78737 537
Zobowiązania krótkoterminowe278 267277 796291 800261 586
Kapitał własny152 123161 638165 624174 317
Kapitał podstawowy3 6163 6163 6163 616
Liczba akcji10 298 55410 298 55410 298 55410 298 554
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję000
Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2018II Q 2018III Q 2018IV Q 2018
zysk netto/przychody ze sprzedaży3,19%3,83%3,32%3,64%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2018II Q 2018III Q 2018IV Q 2018
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące1,11,111,11,14
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2018II Q 2018III Q 2018IV Q 2018
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem0,630,610,630,63
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2018II Q 2018III Q 2018IV Q 2018
zysk netto/aktywa ogółem0,77%2,02%2,59%4,02%
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2017
w tys. zł
II Q 2017
w tys. zł
III Q 2017
w tys. zł
IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów130 714253 936377 799483 903
Koszt własny sprzedaży-110 616-224 829-330 838-422 318
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 160-14 771-16 201-25 315
Zysk (strata) brutto1 085-9 833-10 995-20 764
Zysk (strata) netto410-12 992-15 295-41 860
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-27 475-21 8489 74316 291
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 5196 1601 025-18 638
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej23 17311 5763 64113 830
Aktywa razem525 766498 518495 908483 997
Zobowiązania razem325 955321 587323 774299 653
Zobowiązania długoterminowe58 64245 47242 31634 778
Zobowiązania krótkoterminowe267 313276 115281 458264 875
Kapitał własny199 812176 931172 134151 190
Kapitał podstawowy3 6163 6163 6163 616
Liczba akcji10 298 55410 298 55410 298 55410 298 554
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,510,510,510,51
Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
zysk netto/przychody ze sprzedaży0,31%-5,12%-4,05%-8,65%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące1,291,191,161,11
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem0,620,650,650,62
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2017II Q 2017III Q 2017IV Q 2017
zysk netto/aktywa ogółem0,08%-2,61%-3,08%-8,65%
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący)w tys. zł
I Q 2016
w tys. zł
II Q 2016
w tys. zł
III Q 2016
w tys. zł
IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów135 905285 490428 134566 364
Koszt własny sprzedaży-110 279-224 104-334 160-438 319
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 71918 24224 10231 762
Zysk (strata) brutto4 33211 10318 45718 850
Zysk (strata) netto2 5285 19310 65219 787
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 239-14 608-12 779-6 335
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 310-5 357-9 587-12 182
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 380-5 126-2 2282 313
Aktywa razem494 665495 954497 479518 717
Zobowiązania razem315 649307 103311 794318 985
Zobowiązania długoterminowe62 60565 19561 14160 149
Zobowiązania krótkoterminowe253 044241 908250 653258 836
Kapitał własny179 016179 550185 685199 731
Kapitał podstawowy3 7043 7043 7043 616
Liczba akcji10 737 83710 737 83710 737 83710 298 554
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,310,310,31

 

Rentowność sprzedaży
WskaźnikI Q 2016II Q 2016III Q 2016IV Q 2016
zysk netto/przychody ze sprzedaży1,86%1,82%2,49%3,49%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
WskaźnikI Q 2016II Q 2016III Q 2016IV Q 2016
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące1,251,271,261,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
WskaźnikI Q 2016II Q 2016III Q 2016IV Q 2016
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem0,640,620,630,61
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
WskaźnikI Q 2016II Q 2016III Q 2016IV Q 2016
zysk netto/aktywa ogółem0,51%1,05%2,14%3,81%
FINANCIAL HIGHLIGHTS(PLN ‘000)
I Q 2015
(PLN ‘000)
II Q 2015
(PLN ‘000)
III Q 2015
(PLN ‘000)
IV Q 2015
Net sales110 807240 798373 368487 700
Cost of sales-80 770-177 797-278 417-379 822
Operating profit/(loss)7 17114 19920 907-2 429
Pre-tax profit/(loss)7 98611 70016 145-8 825
Net profit/(loss)5 3238 1639 673-16 141
Net cash from operating activities8 47441 81640 94340 747
Net cash from investing activities-3 921-10 795-15 712-19 870
Net cash from financing activities5 444-3 039-7 434-9 282
Total assets566 027536 646554 801527 045
Total liabilities327 611296 333311 958310 106
Non-current liabilities82 92066 04558 94457 442
Current liabilities244 691230 288253 014252 664
Equity238 416240 313242 843216 939
Share capital3 7043 7043 7043 704
Number of shares10 737 83710 737 83710 737 83710 737 837
Dividend

 

Margins
Net profit marginI Q 2015II Q 2015III Q 2015IV Q 2015
Net income/sales revenue4,80%3,39%2,59%-3,31%
Current ratio
RatioI Q 2015II Q 2015III Q 2015IV Q 2015
Current assets/current liabilities1,371,431,361,26
Gearing
RatioI Q 2015II Q 2015III Q 2015IV Q 2015
total liabilities/total assets0,580,550,560,59
Return on assets
RatioI Q 2015II Q 2015III Q 2015IV Q 2015
Net income/total assets0,94%1,52%1,74%-3,06%
FINANCIAL HIGHLIGHTS(PLN ‘000)
I Q 2014
(PLN ‘000)
II Q 2014
(PLN ‘000)
III Q 2014
(PLN ‘000)
IV Q 2014
Net sales103 983208 730314 461436 512
Cost of sales-76 559-157 036-237 189-332 427
Operating profit/(loss)7 5006 6945 7469 151
Pre-tax profit/(loss)6 6917 5544 291-17 280
Net profit/(loss)4 2225 7095 835-15 828
Net cash from operating activities6 10614 02623 76633 352
Net cash from investing activities-4 350-14 327-16 449-24 492
Net cash from financing activities5 0785 763-3 566-3 943
Total assets506 835496 417531 776497 519
Total liabilities240 289239 478266 672248 215
Non-current liabilities51 76749 26750 11648 734
Current liabilities188 522190 211216 556199 481
Equity266 546256 939265 104249 305
Share capital3 7043 7043 7043 704
Number of shares10 737 83710 737 83710 737 83710 737 837
Dividend0,750,750,75

 

Margins
Net profit marginI Q 2014II Q 2014III Q 2014IV Q 2014
Net income/sales revenue4,06%2,74%1,86%-3,63%
Current ratio
RatioI Q 2014II Q 2014III Q 2014IV Q 2014
Current assets/current liabilities1,611,471,41%1,41%
Gearing
RatioI Q 2014II Q 2014III Q 2014IV Q 2014
total liabilities/total assets0,470,480,500,50
Return on assets
RatioI Q 2014II Q 2014III Q 2014IV Q 2014
Net income/total assets0,83%1,15%1,10%-3,18%
FINANCIAL HIGHLIGHTS(PLN ‘000)
I Q 2013
(PLN ‘000)
II Q 2013
(PLN ‘000)
III Q 2013
(PLN ‘000)
IV Q 2013
Net sales118 452253 417369 413487 974
Cost of sales-91 212-188 479-280 874-374 074
Operating profit/(loss)9 18421 08625 83716 819
Pre-tax profit/(loss)9 61220 97725 75018 645
Net profit/(loss)5 57213 01718 28615 221
Net cash from operating activities9 1569 481-13 5769 514
Net cash from investing activities-4 538-8 009-8 915-21 545
Net cash from financing activities-2 94812 19316 532820
Total assets458 745524 159514 260484 094
Total liabilities195 675249 504244 512223 927
Non-current liabilities32 97461 06958 60850 166
Current liabilities162 701188 435185 904173 761
Equity263 071274 655269 748260 167
Share capital3 6523 6523 6823 693
Number of shares10 476 21010 476 21010 625 44910 680 197
Dividend0000

 

Margins
Net profit marginI Q 2013II Q 2013III Q 2013IV Q 2013
Net income/sales revenue 4,70%5,14%4,95%3,12%
Current ratio
RatioI Q 2013II Q 2013III Q 2013IV Q 2013
Current assets/current liabilities 1,791,701,691,63
Gearing
RatioI Q 2013II Q 2013III Q 2013IV Q 2013
total liabilities/total assets0,430,480,480,46
Return on assets
RatioI Q 2013II Q 2013III Q 2013IV Q 2013
Net income/total assets 1,21%2,48%3,56%3,14%
FINANCIAL HIGHLIGHTS(PLN ‘000)
I Q 2012
(PLN ‘000)
II Q 2012
(PLN ‘000)
III Q 2012
(PLN ‘000)
IV Q 2012
Net sales109 502230 568350 561497 192
Cost of sales-84 339-175 235-263 230-378 142
Operating profit/(loss)8 88519 60833 57538 689
Pre-tax profit/(loss)8 63319 18033 71039 537
Net profit/(loss)5 17412 75922 73228 170
Net cash from operating activities24 73718 31539 52056 937
Net cash from investing activities-2 175-5 312-7 599-9 725
Net cash from financing activities-13 616-8 448-5 699-11 864
Total assets378 424396 007417 980426 613
Total liabilities148 942152 897170 158175 972
Non-current liabilities35 41433 78431 98033 327
Current liabilities113 529119 113138 178142 645
Equity229 482243 110247 823250 642
Share capital3 6523 6523 6523 652
Number of shares10 476 21010 476 21010 476 21010 476 210
Dividend0000

 

Margins
Net profit marginI Q 2012II Q 2012III Q 2012IV Q 2012
Net income/sales revenue 4,73%5,53% 6,48%5,67%
Current ratio
RatioI Q 2012II Q 2012III Q 2012IV Q 2012
Current assets/current liabilities 1,961,941,881,85
Gearing
RatioI Q 2012II Q 2012III Q 2012IV Q 2012
total liabilities/total assets0,390,39 0,410,41
Return on assets
RatioI Q 2012II Q 2012III Q 2012IV Q 2012
Net income/total assets 1,37%3,22%5,44%6,60%
FINANCIAL HIGHLIGHTS(PLN ‘000)
I Q 2011
(PLN ‘000)
II Q 2011
(PLN ‘000)
III Q 2011
(PLN ‘000)
IV Q 2011
Net sales70 689154 723265 251367 518
Cost of sales-56 189-123 061-197 947-276 371
Operating profit/(loss)3471 93923 71328 197
Pre-tax profit/(loss)2372 15820 44919 793
Net profit/(loss)-5131 08914 35515 597
Net cash from operating activities-10 1439 8608 72626 331
Net cash from investing activities-1 412-2 871-5 604-12 117
Net cash from financing activities9 281-9 278-4-8 921
Total assets354 113331 608385 098392 448
Total liabilities152 667133 274159 875161 266
Non-current liabilities31 92724 25631 53329 437
Current liabilities120 740109 018128 342131 829
Equity201 446198 334225 223231 182
Share capital3 6523 6523 6523 652
Number of shares10 476 21010 476 21010 476 21010 476 210
Dividend000,100,10

 

Margins
Net profit marginI Q 2011II Q 2011III Q 2011IV Q 2011
Net income/sales revenue-0,73% 0,70% 5,41% 4,24%
Current ratio
RatioI Q 2011II Q 2011III Q 2011IV Q 2011
Current assets/current liabilities1,70 1,721,76 1,72
Gearing
RatioI Q 2011II Q 2011III Q 2011IV Q 2011
total liabilities/total assets0,43 0,40 0,42 0,41
Return on assets
RatioI Q 2011II Q 2011III Q 2011IV Q 2011
Net income/total assets-0,14% 0,33%3,73% 3,97%
FINANCIAL HIGHLIGHTS(PLN ‘000)
I Q 2010
(PLN ‘000)
II Q 2010
(PLN ‘000)
III Q 2010
(PLN ‘000)
IV Q 2010
Net sales21 97164 933118 794191 822
Cost of sales-21 149-54 125-93 773-146 073
Operating profit/(loss)-8 550-7 667-3 4014 814
Pre-tax profit/(loss)-6 156-4 792-58920 041
Net profit/(loss)-4 375-3 84011918 248
Net cash from operating activities-3 488148-7 979-12 282
Net cash from investing activities-1 348-3 687-7 478-13 958
Net cash from financing activities2 5033 0603 05416 111
Total assets216 098238 034234 015343 126
Total liabilities53 16663 92464 949132 080
Non-current liabilities14 82619 25819 08231 216
Current liabilities38 34044 66645 867100 864
Equity162 932174 109169 066211 045
Share capital3 4713 4713 4713 652
Number of shares9 572 0039 572 0039 572 00310 476 210
Dividend0000

 

Margins
Net profit marginI Q 2010II Q 2010III Q 2010IV Q 2010
Net income/sales revenue-19,91%-5,91%0,10%9,51%
Current ratio
RatioI Q 2010II Q 2010III Q 2010IV Q 2010
Current assets/current liabilities2,631,972,411,87
Gearing
RatioI Q 2010II Q 2010III Q 2010IV Q 2010
total liabilities/total assets0,250,270,28 0,38
Return on assets
RatioI Q 2010II Q 2010III Q 2010IV Q 2010
Net income/total assets-2,02%-1,61%0,05% 5,32%
FINANCIAL HIGHLIGHTS(PLN ‘000)
I Q 2009
(PLN ‘000)
II Q 2009
(PLN ‘000)
III Q 2009
(PLN ‘000)
IV Q 2009
Nett sales39 47563 94689 471123 730
Cost of sales-24 985-44 992-65 789-89 736
Operating profit/(loss)5 7491 161-2 638-77
Pre-tax profit/(loss)3 503-505-2 66944
Net profit/(loss)/td>3 9401 057-2 155-960
Net cash from operating activities21 62133 31542 72340 422
Net cash from investing activities-4 976-13 379-18 793-21 633
Net cash from financing activities-2 210191-5 920-5 857
Total assets263 913238 269211 555211 440
Total liabilities82 27865 99146 98245 535
Non-current liabilities21 15018 96616 91616 381
Current liabilities61 12847 02530 06629 154
Equity181 635172 278164 573165 906
Share capital3 4713 4713 4713 471
Number of shares9 572 0039 572 0039 572 0039 572 003
Dividend0000

 

Margins
Net profit marginI Q 2009II Q 2009III Q 2009IV Q 2009
Net income/sales revenue9,98%1,65%-2,41%-0,78%
Current ratio
RatioI Q 2009II Q 2009III Q 2009IV Q 2009
Current assets/current liabilities2,292,543,293,40
Gearing
RatioI Q 2009II Q 2009III Q 2009IV Q 2009
total liabilities/total assets0,310,280,22 0,22
Return on assets
RatioI Q 2009II Q 2009III Q 2009IV Q 2009
Net income/total assets1,49%0,44%-1,02% -0,45%
FINANCIAL HIGHLIGHTSPLN ‘000)
I Q 2008
PLN ‘000)
II Q 2008
PLN ‘000)
III Q 2008
PLN ‘000)
IV Q 2008
Net sales56 583115 060175 509262 095
Operating profit/(loss)-7381 0046 45725 388
Pre-tax profit/(loss)1 1841 4517 24817 111
Net profit/(loss)1 0601 5166 51014 678
Total assets208 983215 654208 910251 811
Total liabilities68 24376 68261 51786 291
Non-current liabilities13 39014 57713 80518 877
Current liabilities54 85362 10547 71267 414
Equity140 740138 972147 394165 521
Share capital3 4713 4713 4713 471
Number of shares9 572 0039 572 0039 572 0039 572 003
Dividend0000

 

Margins
Net profit marginI Q 2008II Q 2008III Q 2008IV Q 2008
Net income/sales revenue1,87%1,31%3,71%5,6%
Current ratio
ratioI Q 2008II Q 2008III Q 2008IV Q 2008
Current assets/current liabilities2,462,112,46 2,12
Gearing
ratioI Q 2008II Q 2008III Q 2008IV Q 2008
Total liabilities/total assets0,330,360,29 0,34
Return on assets
ratioI Q 2008II Q 2008III Q 2008IV Q 2008
Net income/total assets0,51%0,7%3,12% 5,83%
Zapytaj
o ofertę