Your browser does not support JavaScript! Jeden rok, sześć nagród - 2021 - rokiem nagród dla SECO/WARWICK

SECO/WARWICK zdobywa szczyty – rok 2021 – rokiem nagród


11.01.2022

W 2021 roku, światowy lider technologii obróbki cieplnej metali – SECO/WARWICK – otrzymał aż sześć nagród – tytuł „Solidnego Pracodawcy Roku”, „Lidera Innowacji”, „Lidera Biznesu”, międzynarodową nagrodę za najlepszą ekspansję gospodarczą na rynku północnoamerykańskim oraz „Laur Bezpieczeństwa” i tytuł „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Nagrody te są odzwierciedleniem wartości jakie wyznaje SECO/WARWICK: BEZPIECZEŃSTWA i STABILNOŚCI, INNOWACJI, NIEZAWODNOŚCI, PARTNERSTWA oraz WIARYGODNOŚCI.

6 nagród przyznanych SECO/WARWICK

SECO/WARWICK przez dekady zdobyło kilkadziesiąt nagród, wyróżniając się na tle innych przedsiębiorstw nieustannym sięganiem po więcej, rozwojem i dążeniem do osiągania założonych celów. Spółki należące do Grupy rozwijają się w stabilnym i zrównoważonym tempie regularnie poprawiając swoje wyniki. Ten rok był pod tym względem wyjątkowy.

Podstawą do tego rozwoju, są fundamenty Grupy SECO/WARWICK – wartości wpisane w genotyp firmy i pracowników. Tym bardziej cieszy, że przyznane w 2021 roku nagrody doskonale korespondują z tymi wartościami.

„Rok 2021 był wyjątkowy dla SECO/WARWICK. Świętowaliśmy między innymi 30-lecie spółki w Polsce, zorganizowaliśmy największe spotkanie online branży obróbki cieplnej metali na świecie, zwiększyliśmy znacząco liczbę zamówień i dostaw. Ale w tym całym wymagającym i bardzo aktywnym czasie pozostaliśmy wierni swoim wartościom. Są nimi: Innowacja, Partnerstwo, Bezpieczeństwo i Stabilność, Niezawodność oraz Wiarygodność. Nasz wspólny wysiłek znalazł odzwierciedlenie w tym deszczu nagród, które pokazują także, iż wartości są zakorzenione w naszym DNA” mówi Sławomir Woźniak, Prezes Grupy SECO/WARWICK.

“Ideę Innowacji reprezentuje nagroda Lidera Innowacji, którą otrzymaliśmy już po raz czwarty. Nasza Niezawodność została doceniona statuetką „Lidera Biznesu”, „Partnerstwo” potwierdza nagroda za Najlepszą ekspansję na rynku północnoamerykańskim, a Wiarygodność to wyróżnienie tytułem „Solidnego Pracodawcy”. Uzupełnieniem są dwie nagrody, które otrzymaliśmy za przestrzeganie wysokich standardów BHP i troskę o pracowników „Laur Bezpieczeństwa” i tytuł „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Te nagrody są odpowiedzią na naszą wartość jaką jest „Bezpieczeństwo i Stabilność”. Bardzo cieszy docenienie we wszystkich pięciu obszarach, które są dla kluczem do rozwoju naszego i naszych partnerów” – dodaje Katarzyna Sawka, VP Marketingu w Grupie SECO/WARWICK.

Filary SECO/WARWICK

Wartości, które są dla SECO/WARWICK ważne, są bardzo uniwersalne. INNOWACJA, jest działaniem prowadzącym do stworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów, technologii czy organizacji. W SECO/WARWICK innowacja widoczna jest w podejściu, myśleniu i tworzeniu, w każdym miejscu na świecie, stanowisku i działaniu. Od technologii, rozwiązań, dynamicznego działu R&D, poprzez aktywności z zakresu ekologii, które pomagają zmieniać świat na lepsze.

PARTNERSTWO jest dla Grupy wzajemnym zobowiązaniem stron opartym na szacunku i odpowiedzialności, w którym bardzo istotne jest otrzymywanie informacji zwrotnej. Dzięki niej firma może realizować BEZPIECZEŃSTWO i STABILNOŚĆ dostarczanych niezawodnych produktów, a także doskonałe, bezpieczne warunki pracy. NIEZAWODNOŚĆ zaś, to kluczowa cecha, gdy myślimy o obróbce cieplnej metali. Jest ona rozumiana nie tylko jako bezawaryjność urządzeń, ale także jako niezawodność zespołu, który zawsze daje z siebie 100% swoich możliwości. Dzięki temu SECO/WARWICK jest firmą WIARYGODNĄ i RZETELNĄ na wszystkich poziomach relacji biznesowych.

Deszcz nagród dla SECO/WARWICK

W ubiegłym roku po raz drugi SECO/WARWICK otrzymał tytuł Solidnego Pracodawcy Roku. Nagroda ta trafia do najlepszych pracodawców w Polsce. W przypadku świebodzińskiej firmy klucz do sukcesu tkwi w dobrze sformułowanej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju.

W sierpniu, podczas jednego z najważniejszych wydarzeń podsumowujących współpracę gospodarczą na linii USA – Europa Środkowo-Wschodnia „USACentral Eastern Europe Investment Summit & Awards, Sławomir Woźniak-Prezes Grupy SECO/WARICK, odebrał nagrodę w kategorii „Najbardziej udana ekspansja”.

Nagroda „USA – Central Eastern Europe Investment Summit & Awards” w kategorii „Najbardziej udana ekspansja” bardzo nas cieszy, bo pokazuje, że wybraliśmy właściwą drogę rozwoju” – skomentował Sławomir Woźniak, Prezes Grupy SECO/WARWICK.  „Rynek amerykański, to ważny sprzedażowo obszar, stąd obecność aż trzech spółek córek SVT, SWC i Retech. Postawiliśmy na ten region, a nasze piecie pracują w największych amerykańskich firmach zajmujących się tak strategicznymi dziedzinami jak: obronność, lotnictwo czy motoryzacja. Obecny portfel zamówień wskazuje, że udział w rynku północnoamerykańskiego będzie w tym roku znacznie wzrastał i w kolejnych okresach wyniesie ponad 30%” – dodał S. Woźniak

SECO/WARWICK to firma o stuletniej historii-słynie z wdrażania innowacyjnych produktów, które rewolucjonizują branżę obróbki cieplnej metali. W swoim portfolio posiada ponad sześćdziesiąt patentów, dzięki którym może klientom na całym świecie oferować przełomowe rozwiązania. Od samego początku filozofia działania firmy była oparta na rozwoju produktów i technologii tak, aby spełniać potrzeby i oczekiwania klientów, a w zasadzie wspólnie definiować i tworzyć technologiczne „gamechangery” obróbki cieplnej. Jednak nie byłoby ich, gdyby nie zaangażowanie pracowników. Jak powtarza jeden z założycieli firmy Andrzej Zawistowski – “SECO/WARWICK zawdzięcza swą siłę właśnie ludziom”, więc śmiało można powiedzieć, że nagrodę Lidera Innowacji zdobyli oni już po raz czwarty.

W ubiegłym roku SECO/WARWICK, po raz kolejny zostało także nagrodzone tytułem Lidera Biznesu. Jest to ważna lokalna nagroda, będąca dowodem przynależności firmy do miejsca, z którego pochodzi, do jej korzeni, wiarygodności i tożsamości. „Lubuski Lider Biznesu” to prestiżowe przedsięwzięcie konkursowe w województwie lubuskim. Kapituła konkursowa wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa w zachodniej Polsce, które działają na biznesowej arenie transparentnie i uczciwie, a ich sukcesy są wizytówką regionu.

Ostatnie dwie nagrody; „Laur Bezpieczeństwa” i tytuł „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, to efekt doskonałej pracy zespołu ds. BHP w spółce. Świadomość procedur oraz troska o pracownika, jako najważniejszej części całości jaką stanowi przedsiębiorstwo, to podstawa prowadzenia produkcyjnej działalności gospodarczej.

„Rok zakończyliśmy sześcioma tytułami, które oddają dokładnie to, co mamy wpisane w DNA Grupy. To ważne, że możemy dziś powiedzieć, że nie są to tylko puste słowa, ale że naprawdę stanowią one filar działania SECO/WARWICK. Miło jest otrzymywać zaszczytne tytuły i nagrody, ale nie jest to tak naprawdę nasz cel. Nadal będziemy dążyć do rozwoju wszystkich struktur Grupy. Rozwoju, który jest stabilny, bezpieczny i wiarygodny. Rozwoju, który na pierwszym miejscu stawia partnerstwo – naszych pracowników, dostawców i klientów. Wreszcie rozwoju, który umożliwia tworzenie niezawodnych i innowacyjnych urządzeń” – skomentowała Katarzyna Sawka, Wiceprezes Marketingu Grupy SECO/WARWICK.

Firma, która dba o tradycję – SECO/WARWICK i ELTERMA

SECO/WARWICK otrzymał także prestiżową „Statuetkę Sukiennika Świebodzińskiego”. Jest to nagroda, która ma promować osoby oraz podmioty wpływające na lokalne życie i przyczyniające się do rozwoju miasta. A taką właśnie jest SECO/WARWICK, które dzięki swojej historii, tradycji wywodzącej się ze spółki Elterma – jednej z najważniejszych lokalnych powojennych firm regionu – podbija światowe rynki niezawodnymi urządzeniami do obróbki cieplnej metali. Zapewne nie byłoby dzisiaj w Świebodzinie globalnego podmiotu, jakim jest SECO/WARIWCK, gdyby nie właśnie LZT Elterma. Twórcy firmy nie ukrywają zresztą swoich związków z Eltermą, której byli niegdyś pracownikami i z której wynieśli ważne dla swojego przedsięwzięcia doświadczenia.

Historia firmy przeszłością, ludźmi i sukcesami (nagrodami) jest pisana.

 

ZOBACZ TAKŻE

lubuski lider biznesu

Lubuski Lider Biznesu kolejną nagrodą SECO/WARWICK

SECO/WARWICK 2021, Solidny pracodawca

Solidny biznes tworzą solidni ludzie

SECO/WARWICK 2021, Nagroda

Amerykańska ekspansja Grupy SECO/WARWICK nagrodzona

BACK TO NEWS

Tags: | | |
Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

made4america

made4america

made4america