Your browser does not support JavaScript! SECO/WARWICK dla instytutów badawczych

Instytuty badawcze wybierają technologię SECO/WARWICK


27.11.2023

Kolejny instytut technologiczny wybrał SECO/WARWICK na dostawcę pieca próżniowego. Vector® z wysokociśnieniowym hartowaniem gazowym oraz opcją nawęglania, węgloazotowania i azotowania niskociśnieniowego posłuży do opracowywania hybrydowych technologii niskociśnieniowego nawęglania i azotowania stali oraz rozwoju polskiej myśli technicznej.

Instytuty badawcze wybierają technologię SECO/WARWICK

SECO/WARWICK dla instytutów badawczych

SECO/WARWICK współpracuje z wieloma instytutami. Obecny odbiorca posiada już jedno rozwiązanie z segmentu próżni made in SECO/WARWICK. Kolejne zamówienie dotyczy najmniejszego pieca próżniowego o przestrzeni roboczej 400x400x600 mm, które będzie rozbudowane o liczne opcje. Dzięki temu, będzie możliwa obróbka cieplna dużej gamy gatunków stali z zastosowaniem szerokiego wachlarza przeróżnych procesów: od hartowania przez nawęglanie, azotowanie niskociśnieniowe czy węgloazotowanie. Zaś dzięki okrągłej komorze grzejnej, piec mimo małych rozmiarów, może być zastosowany do  obróbki cieplnej dużych pakietów elementów testowych, badawczych.  

„Instytucje badawcze i naukowe stanowią istotną część naszych klientów. Dostarczaliśmy urządzenia m.in. do Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT), który zamówił niestandardowy, bo 12-metrowy pionowy, dzwonowy piec retortowy do obróbki cieplnej części żyrotronu, jako wkład w eksperymentalny reaktor termojądrowy ITER. Również dla tego projektu wykonaliśmy piec do obróbki cieplnej wkładu w nadprzewodzący centralny magnes solenoidowy do reaktora termojądrowego” – mówi Maciej Korecki, Wiceprezes Segmentu Próżni SECO/WARWICK.  

„Na całym świecie współpracujemy z instytucjami naukowymi, ponieważ mamy świadomość, że od ich pracy zależy rozwój branży. Wiele przełomowych odkryć już się dokonało, ale jestem pewien, że znaczna ich liczba jest jeszcze przed nami. SECO/WARWICK posiada własny dział badawczo-rozwojowy i laboratorium metalograficzne – SECO/LAB, gdzie codziennie grono ekspertów i badaczy, pracuje nad nowymi możliwościami technologicznymi, po to, by obróbka cieplna metali była efektywniejsza kosztowo, wydajniejsza czy bardziej ekologiczna” – doprecyzowuje Sławomir Woźniak, Prezes Grupy SECO/WARWICK. 

Vector – as obróbki cieplnej

Piec próżniowy Vector dla tego instytutu, będzie wyposażony w liczne opcje dodatkowe, które pozwolą przeprowadzać zróżnicowane i wszechstronne procesy obróbki cieplnej. Piec uzbrojony jest w nawęglanie próżniowe FineCarb®, azotowanie wstępne dla technologii nawęglania PreNitLPC®, azotowanie niskociśnieniowe LPN oraz węgloazotowanie niskociśnieniowe LPCN. Taka konfiguracja zapewnia przeprowadzanie bardzo wydajnych procesów w próżni zapewniającej najwyższą ochronę powierzchni detali dla stali oraz możliwość przeprowadzania wydajnych procesów hartowania, dzięki zastosowaniu wysokich ciśnień gazu chłodzącego (15 bar). Zaletą produktu jest kompaktowość, oszczędność, a także łatwość obsługi.  

Partner jest placówką badawczo-rozwojową prowadzącą prace w dziedzinach inżynierii materiałowej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia. Instytut technologiczny dąży do upowszechnienia i zastosowania w praktyce uzyskanych wyników badań naukowych i prac rozwojowych, opracowuje nowe technologie i prowadzi działalność usługową. Zamówiony Vector to kolejny piec zakupiony przez jednostkę badawczą, która tworzy nowe rozwiązania. SECO/WARWICK ponownie jest tam, gdzie zaczyna się innowacja. 

BACK TO NEWS

Tags: | | | | | | | |
Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ