Your browser does not support JavaScript! SECO/WARWICK i Turcja – wspólny mianownik SECO/WARWICK w Turcji
Zaznacz stronę

SECO/WARWICK i Turcja – wspólny mianownik


27.10.2020

Turcja uważana jest za łącznik między Europą a Azją, MISAD zaś za łącznik świata obróbki cieplnej. Ta dziewiętnasta gospodarka świata i siódma  Europy, o PKB 851,1 mld USD (2018), posiada znaczne zasoby minerałów, zwłaszcza rud metali. Z tego powodu obecność SECO/WARWICK w obróbce cieplnej w Turcji i rola  firmy w w krajowych organizacjach branżowych, nikogo nie dziwi.

  SECO/WARWICK 2020, MISAD 2020

Jedną z takich organizacji, która powstała w 2008 roku, jest Stowarzyszenie Przemysłowców Obróbki Cieplnej (MISAD) zrzeszająca 72 członków, tj.: firmy zajmujące się obróbką cieplną, usługodawców i producentów. MISAD współpracuje z uniwersytetami, naukowcami i ekspertami na różnych poziomach. SECO/WARWICK jest członkiem tej organizacji i od tego czasu propaguje swoją wiedzę i know-how wśród tureckiej społeczności zajmującej się obróbką cieplną.

„Począwszy od 2001 roku, zrealizowaliśmy w Turcji kilkanaście rozwiązań do obróbki cieplnej. Były to głównie projekty dla przemysłu lotniczego, a kilka dotyczyło komercyjnej obróbki cieplnej oraz rynku energetycznego i motoryzacyjnego. SECO/WARWICK cieszy się uznaniem w branży lotniczej i pragnie poszerzyć portfolio swoich klientów o inne branże” – powiedział Maciej Korecki, Wiceprezes,  Segmentu Próżni w SECO/WARWICK.

„MISAD to organizacja znajdująca sposoby na połączenie potencjału uniwersytetów i przemysłu w celu tworzenia wspólnych przedsięwzięć i przynoszenia korzyści wszystkim. Jednym z dobrych przykładów tej praktyczności są tzw. śniadania binzesowe, na które uczęszczają wszyscy członkowie MISAD-u,  a owocujące bliską współpracą, nowymi projektami i, inwestycjami biznesowymi” – dodał Korecki.

„Dzięki 12-letniemu doświadczeniu wypracowaliśmy kanały i strategie, kluczowe kontakty i systematyczne mechanizmy odpowiadające na potrzeby branży w zakresie rozwoju działalności, a uczelnie techniczne wykorzystują praktyczny i biznesowy potencjał firm do wspólnych przedsięwzięć w projektach badawczo-rozwojowych. To działa. Cieszymy się, że główny gracz na rynku obróbki cieplnej, czyli SECO/WARWICK, jest częścią organizacji i rynku. Dołączył do nas w wysiłkach na rzecz kształtowania branży obróbki cieplnej w Turcji” – podsumowuje Koray Yavuz, przewodniczący MISAD.

Kluczowe działania i cele MISAD:

  • przygotowuje standardy pracy stanowiące podstawę dla środowiska uczciwej konkurencji, sprawdza i przekazuje członkom Stowarzyszenia informacje o aktualnych normach, przepisach i regulaminach,
  • rozwija jakość w standardach kadr i zarządzania kapitałem ludzkim oraz kształci wykwalifikowanych techników i personel w szkołach średnich i uczelniach wyższych,
  • tworzy środowisko współpracy z podobnymi organizacjami międzynarodowymi,
  • zapewnia współpracę przemysłową z uniwersytetami.

Polsko-tureckie relacje biznesowe

„Turcja pozostaje niedoszacowanym partnerem tak od strony obecności produktów tureckich w Polsce, jak i bycia dla Polski rynkiem eksportowym. Podobnie jest z inwestycjami tureckich firm bezpośrednio w Polsce czy polskich w Turcji. Turcja jest naszym 19. partnerem jako rynek eksportowy, 4. odbiorcą pozaunijnym i 1. odbiorcą wśród krajów Bilskiego Wschodu” – powiedział Wojciech Fedko, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)1.

Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, polski eksport do Turcji spadł w 2018 r. o 13,5% r/r – do 2,52 mld euro (co stanowiło 1,14% całkowitego polskiego eksportu). Import z Turcji wzrósł o 18,3% r/r – do 3,8 mld EUR, co stanowi 1,68% polskiego importu2.

Aktywny członek stowarzyszeń branżowych

Grupa SECO/WARWICK aktywnie uczestniczy w międzynarodowej współpracy branżowej. Jest zaangażowana w działanie dziesiątek organizacji, stowarzyszeń, uczelni technicznych, rad naukowych, instytutów naukowych, rządowych i pozarządowych organizacji non profit. Główne projekty współpracy rozwijają się w centrum badawczo-rozwojowym firmy, ale w każdym kraju firma posiada zaplecze i zespoły inżynierów, istnieją formy współpracy w różnych segmentach, branżach, regionach, krajach i specjalizacjach. Lista obejmuje 26 stowarzyszeń z USA, Chin, Francji, Niemiec, Rosji, Polski, Japonii czy Indii. Wśród tych organizacji można znaleźć takie marki jak: AWT, ASM, Narsa, EICF, CUPROBRAZE ALLIANCE i wiele innych.

Źródła

1 Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews): https://www.money.pl/gielda/paih-turcja-niedoszacowanym-partnerem-biznes-ale-sytuacja-sie-poprawia-aktual-6357143486097025a.html

2 https://www.money.pl/gielda/paih-turcja-niedoszacowanym-partnerem-biznes-ale-sytuacja-sie-poprawia-aktual-6357143486097025a.html

 

ZOBACZ TAKŻE

SECO/WARWICK zostaje Liderem Innowacji

Po raz trzeci SECO/WARWICK zostaje Liderem Innowacji

Jak SECO/WARWICK definiuje Obróbkę Cieplną 4.0?

Jak SECO/WARWICK definiuje Obróbkę Cieplną 4.0?

SECO/WARWICK Za Zasługi dla Wynalazczości

Innowacje na medal: SECO/WARWICK otrzymuje odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”

BACK TO NEWS

Tags: |
Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ