Your browser does not support JavaScript! Piec do lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej - Systemy CAB
Piec do lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej - Systemy CAB

Piec do lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej – Systemy CAB

 

SECO/WARWICK to jeden z najbardziej doświadczonych i innowacyjnych producentów pieców do lutowania twardego. Firma do tej pory zainstalowała na całym świecie ponad 300 systemów CAB. Dbamy o najwyższą jakość naszych produktów – począwszy od prac w laboratorium badawczo-rozwojowym, przez etap projektowania urządzeń, po kompletny montaż i uruchomienie, oraz wsparcie posprzedażowe.

Lutowanie twarde aluminium w atmosferze kontrolowanej (CAB – Controlled Atmosphere Brazing) z wykorzystaniem niekorozyjnego topnika jest od lat preferowanym procesem w produkcji aluminiowych wymienników ciepła. Od wejścia na ten rynek w 1984 roku SECO/WARWICK jest pionierem rozwoju technologii CAB. Korzystając z dziesiątek lat doświadczenia w projektowaniu pieców, SECO/WARWICK stworzyło takie innowacje jak:

/ Lepsza konstrukcja mufli
/ Technologia grzania konwekcyjnego
/ Rozwiązanie dla wysokiej jakości atmosfery
/ System płukania próżniowego dla pieców półciągłych i komorowych
/ Sterowanie ACCUBRAZE® PC/PLC
/ Projektowane na zamówienie systemy grzejne, elektryczne lub gazowe
/ Rozwiązania dla obniżania konsumpcji energii

Proces lutowania twardego w atmosferze kontrolowanej (CAB) nagrzewa produkt do temperatury lutowania twardego, utrzymując jednocześnie jednorodną temperaturę produktu w atmosferze azotowej pozbawionej tlenu. Podczas lutowania zewnętrzna warstwa stopu aluminium i krzemu jest podgrzewana do stanu ciekłego i przepływa, tworząc spoiny aluminiowe.

Proces lutowania twardego w atmosferze kontrolowanej

W pełni skonfigurowany system pieca CAB obejmuje urządzenie do odtłuszczania cieplnego z dopalaniem oleju (LZO), zespół nanoszenia topnika, piec suszący i piec CAB. Systemy te można skonfigurować w układzie liniowym, w linii przelotowej prostokątnej, w linii w kształcie litery U lub w układzie nieprzelotowym, aby sprostać wymaganiom przestrzennym w zakładzie.

 

/ Brak konieczności czyszczenia po lutowaniu dzięki stosowaniu niekorozyjnego topnika

/ Niższe zaangażowanie kapitału w porównaniu z lutowaniem twardym w próżni

/ Wysoka jakość lutowania dzięki czystej atmosferze azotowej, jednorodności procesu, stromym profilom grzania i chłodzenia

Badania i rozwój w zakresie lutowania twardego z wykorzystaniem własnych aluminiowych wymienników ciepła: Ograniczenie ryzyka inwestycji dzięki możliwości korzystania z Centrum lutowania twardego SECO/WARWICK

Chociaż wymienniki ciepła takie jak chłodnice, skraplacze, chłodnice oleju, parowniki, grzejniki, chłodnice powietrza doładowania, chłodnice baterii, itp. dla przemysłu motoryzacyjnego zdominowały bieżące zapotrzebowanie, wciąż pojawiają się kolejne zastosowania dla lutowania twardego aluminium. Proces ten znajduje również zastosowanie w innych branżach, jak choćby chłodnictwie i klimatyzacji. Kolejne innowacje takie jak nieplaterowana stopy aluminium, technologia wyciskania rurek czy też połączone wymienniki cieplne, gwarantują dalsze wykorzystywanie procesu CAB przez kolejne dekady. Przyszłość inteligentnych inwestycji w tę wciąż rozwijającą się technologię rysuje się w świetlanych barwach.
/ Branża motoryzacyjna i terenowa
/ Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
/ Generatory prądotwórcze i elektrownie
/ Lotnictwo
/ Kolej
/ Elektronika
/ Urządzenia domowe

/ Dopalacz termiczny (afterburner) do redukcji emisji LZO dla urządzeń odtłuszczających (degreasery), 

/ Scrubber ze złożem aktywnego tlenku aluminium do redukcji emisji fluorowodoru powstałego podczas procesu lutowania, 

/ Dla urządzeń grzanych gazowo systemy odzysku energii obniżające konsumpcję gazu a tym samym emisję CO2: 

  •  system wymiany energii pomiędzy dopalaczem termicznym (afterburner) a urządzeniami odtłuszczającymi (degreasery), 
  • odzysk energii z komór Preheatu oraz Pieca lutowniczego poprzez transfer spalin pod tunelem wlotowym i dalej jako wsparcie systemu grzejnego w Suszarce. 

/ Systemy grzejne elektryczne zamiast gazowych (w tym modyfikacja obecnych urządzeń) w celu redukcji emisji CO2. 

/ Opcjonalne zastosowania wysokosprawnej izolacji mikroporowatej w celu obniżenia strat cieplnych a tym samy redukcja konsumpcji energii (w przypadku gazowych systemów grzejnych – redukcja emisji CO2). 

/ Podgrzewany tunel wlotowy kutyn w celu ograniczenia spadku temperatury taśmy przenośnika i wsadu podczas transferu a tym samy skrócenie czasu ponownego nagrzewu – w ogólnym bilansie obniżenie konsumpcji energii (w przypadku gazowych systemów grzejnych – redukcja emisji CO2). 

/ Wspólny przenośnik taśmowy dla suszarki (lub TTBB) i pieca celem obniżenie konsumpcji energii związanej w dwukrotnym grzaniem w przypadku systemów rozdzielonych (w przypadku gazowych systemów grzejnych – redukcja emisji CO2). 

/ Wykorzystanie przez klienta energii emitowanej przez systemy odciągowe komór chłodzenia i suszarki do wspomagania podgrzewanie instalacji zakładowych. 

/ Nieemisyjne systemy chłodzenia oparte na płaszczu powietrznym zamiast zamkniętego obiegu wody. 

/ Sterowanie – tryby pracy urządzenia IDLE i WEEKEND obniżające temperaturę roboczą oraz wyłączające urządzenie nie wymagane podczas przerw w produkcji – obniżenie konsumpcji energii (w przypadku gazowych systemów grzejnych – redukcja emisji CO2). 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ