Your browser does not support JavaScript! Uniwersalne piece komorowe do lutowania twardego - SECO/WARWICK
Uniwersalne piece komorowe do lutowania twardego aluminium SECO/WARWICK

Uniwersalne piece komorowe do lutowania twardego aluminium

 

Uniwersalny piec komorowy zapewnia wysoką jakość lutowania przy małej skali produkcji. The typ pieca przeznaczony jest do lutowania szerokiej gamy wymienników ciepła w pozycji poziomej lub pionowej w zależności od wymagań związanych z ich konstrukcją. Urządzenie umożliwia produkcję najwyższej jakości wyrobów zarówno w opcji z płukaniem standardowym jak i próżniowym. Piec można rozgrzać do temperatury lutowania z temperatury otoczenia i uzyskać w nim odpowiednią atmosferę w bardzo krótkim czasie. Piec komorowy umożliwia różne szybkości grzania i chłodzenia w zależności od wymagań produktu.

Dwie podstawowe wersje pieca komorowego to konfiguracja ze standardowym płukaniem komory wejściowej, jak i piece z opcjonalnym płukaniem próżniowym. Powszechnie stosowany dwukomorowy system komorowy umożliwia różne szybkości grzania i chłodzenia w zależności od wymagań produktu. Jedna komora umożliwia płukanie i chłodzenie w atmosferze azotu, a druga to piec do lutowania z grzaniem konwekcyjnym. W standardowym rozwiązaniu w celu uzyskania odpowiednich parametrów atmosfery konieczna jest kilkukrotna wymiana objętości komory wejściowej. Ten sam poziom czystości atmosfery można uzyskać z opcją płukania próżniowego, oszczędzając dziesiątki metrów sześciennych azotu w każdym cyklu. Konstrukcja pieca dwukomorowego pozwala w przyszłości na jego rozbudowę do trzech komór w celu zwiększenia wydajności. Piec CAB może być również dostarczony z dodatkowymi urządzeniami, takimi jak: piec do odtłuszczania/suszenia/usuwania lepiszcza, fluxer, zewnętrzne przenośniki i komora chłodzenia końcowego wszystko sterowana przez wspólny komputerowy system kontrolni.

/ Najwyższa elastyczność w zakresie typów części i pozycji lutowania: poziomej lub pionowej

/ Krótki czas przygotowania – wystarczą 2-3 godziny

/ Wysoka jakość lutowania dzięki czystej atmosferze azotowej, wysokiej równomierności temperatury i stromym profilom nagrzewania

/ Małe wymagania przestrzenne dzięki kompaktowej budowie

/ Niższy koszt inwestycji, instalacji i eksploatacji

Dodatkowe korzyści dzięki opcji płukania próżniowego:

/ Niższe zużycie azotu w porównaniu z innymi urządzeniami komorowymi

/ Błyszcząca srebrna powierzchnia po lutowaniu –efekty porównywalne z lutowaniem w próżni

/ Wyższa jakość lutowania produktów dzięki idealnemu płukaniu i wypełnieniu wewnętrznych zamkniętych przestrzeni rdzeni po całkowitym opróżnieniu i napełnieniu czystym azotem

 

Dostępne są również piece jednokomorowe z płukaniem próżniowym do zastosowań specjalnych, przeznaczone w szczególności do laboratoriów badawczo-rozwojowych, produkcji prototypów i początkowej produkcji niewielkich wolumenów. Specjalne rozwiązania umożliwią precyzyjną kontrolę prędkości grzania i chłodzenia w całym cyklu. Parametry atmosfery ochronnej takie jak zawartość tlenu lub punkt rosy można ustawić na zdefiniowanym poziomie. Tego rodzaju piec komorowy pozwala użytkownikowi symulować szeroki zakres parametrów procesu lutowania występujących w piecach ciągłych.

Piec ma kompaktową budowę, wbudowany wentylator cyrkulacji i zewnętrzną dmuchawę powietrza chłodzącego. Kompaktowa konstrukcja pieca obejmuje system grzejny, instalację próżniowego systemu płukania, instalację azotu i system sterowanie jakością atmosfery ochronnej. Cykl lutowania rozpoczyna się od próżniowego płukania stalowej retorty po którym następuje napełnienie jej azotem do poziomu ciśnienia atmosferycznego. Kolejny etap to szybkie i jednorodne nagrzewanie do temperatury lutowania. Po upływie czasu wytrzymania rozpoczyna się cykl chłodzenia.

Zaleta pieców komorowych z płukaniem próżniowym polega na tym, że są zawsze gotowe do pracy. Proces zaczyna i kończy się w temperaturze pokojowej. Nie jest wymagana przygotowawcze grzanie pieca.

 

 

 

POBIERZ

 Universal CAB Batch Furnace – brochure

Allowing a large variety of different heat exchanger types and sizes to be brazed

 Vacuum purging: progressive innovation for CAB equipment & processes – brochure

By adapting the vacuum purging operation in the CAB process, the brazing quality may be significantly improved as well as reducing operational utility costs

 Universal CAB Batch Furnace

 Spare Parts & CAB Line Modifications

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

made4america

made4america

made4america