Your browser does not support JavaScript! 4D QUENCH® Nowoczesna alternatywa dla hartowania w prasach
4D Quench® – system do próżniowej obróbki cieplnej

System próżniowy do hartowania pojedynczych elementów z kontrolą odkształceń

System próżniowy do hartowania pojedynczych elementów azotem z kontrolą odkształceń jako atrakcyjna alternatywa dla hartowania w prasach

4D Quench® – to system do próżniowej obróbki cieplnej przeznaczony do indywidualnego hartowania w azocie pojedynczych elementów przekładni mechanicznych, takich jak koła zębate, wały, pierścienie, tuleje itp. wykonanych ze zwykłych i specjalnych stali utwardzanych powierzchniowo i hartowanych.

/ Istotnie podnosi precyzję i powtarzalność rezultatów obróbki cieplnej przy ograniczeniu kosztów produkcji

/ Zapewnia grzanie w próżni, po którym następuje silne i jednorodne chłodzenie strumieniem azotu, dzięki czemu uzyskuje się kontrolę i ograniczenie odkształceń przy wysokiej powtarzalności efektu końcowego.

/ System jest w pełni zautomatyzowany i umożliwia łatwą integrację z linią produkcyjną.

/ To nowoczesna i atrakcyjna alternatywa dla hartowania w prasach przy wyeliminowaniu wszystkich wad takiego procesu.

Piec 4D Quench® jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą istotnie podnieść jakość i wyniki finansowe produkcji elementów przekładni mechanicznych, zastępując systemy obróbki cieplnej partiami lub obróbki ciągłej. Pozwala też na eliminację pras wraz z ich wadami.

Składa się on z komory do próżniowej obróbki cieplnej i komory hartowania strumieniem azotu pod wysokim ciśnieniem wyposażonych w mechanizmy transportowe. W komorze próżniowej części są nagrzewane do temperatury hartowania, dzięki czemu ich powierzchnia jest doskonale zabezpieczona przed zanieczyszczeniem i nieoczekiwanymi zmianami składu. Procesy hartowania obejmują daleko idące ulepszenia, do których w szczególności zalicza się ograniczenie odkształceń. Główną rolę odgrywa tu system do hartowania w strumieniu gazu pod wysokim ciśnieniem, zamontowany w komorze hartowania/rozładunku. System wykorzystuje opatentowane rozmieszczenie dysz chłodzących okalających części i zapewnia jednorodny przepływ gazu chłodzącego ze wszystkich stron: zarówno z góry, z dołu, jak i z boku. Nazywamy to chłodzeniem „3D”. Część obraca się ponadto na stole, co dodatkowo przyczynia się do zwiększenia jednorodności hartowania. Ruch obrotowy nazywamy czwartym wymiarem. Umożliwia on nam hartowanie „4D” części, w celu uzyskania najlepszej możliwej jednorodności. Rozmieszczenie dysz chłodzących można odpowiednio skorygować, aby było odpowiednie do rozmiaru i kształtu danej części. Cały system chłodzenia azotem gwarantuje wydajne (tak jak w przypadku oleju) i jednorodne hartowanie, które zapewnia doskonałą powtarzalność i znaczne ograniczenie odkształceń, a co za tym idzie – ich kontrolę. Olej i hel stają się zbędne.

Metoda obróbki pojedynczych części, w której poddawane są obróbce cieplnej jedna po drugiej, umożliwia pełną integracją z produkcją taśmową wraz z maszynami CNC. Przyczynia się to do wyeliminowania kosztów osprzętu do obróbki cieplnej, kosztów i czasu potrzebnych na logistykę materiałów oraz skraca czas cyklu produkcyjnego. Powtarzalność efektów hartowania oraz kontrola i redukcja zniekształceń stanowią ponadto ogromny potencjał do ograniczania kosztów obróbki skrawaniem.

Umożliwia również monitorowanie i raportowanie dla każdej części podczas obróbki cieplnej, co gwarantuje kontrolę jakością i 100% możliwość śledzenia.

System i zastosowana w nim technologia są bezpieczne i ekologiczne.

Indywidualne hartowanie dzięki grzaniu w próżni i chłodzeniu strumieniem azotu pod wysokim ciśnieniem.
Przeznaczony dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, przekładniowego i łożyskowego.
Mechaniczne elementy przekładni (koła zębate, pierścienie, wały, tuleje itp.).
Nawęglanie lub hartowanie (w oleju) stali zwykłych.
Hartowanie w gazie i oleju stali stopowych i specjalnych.
Integracja z produkcją taśmową do 1 mln szt./rok.
Możliwość dopasowania rozmiaru strefy roboczej.
Indywidualna konfiguracja systemu.
Kompaktowa budowa, niewielka zajmowana powierzchnia.
Niższe zużycie mediów.
Brak niekontrolowanych emisji.
Hartowanie strumieniem azotu pod wysokim ciśnieniem.

/ Kontrola i redukcja zniekształceń podczas hartowania.
/ Najwyższa precyzja i powtarzalność wyników.
/ Eliminacja IGO.
/ Brak utleniania / brak powietrza.
/ Doskonała powierzchnia części.
/ Duża wydajność produkcji.
/ Elastyczna produkcja, uruchomienie i wyłączenie na żądanie.
/ Pełna automatyzacja, integracja z linią produkcyjną.
/ Badanie każdej części i 100% możliwość śledzenia.
/ Brak udziału i wpływu człowieka.
/ Hartowanie w azocie tak samo szybkie jak w oleju (olej i hel są zbędne).
/ Eliminacja armatury do obróbki cieplnej i logistyki materiałów.
/ Eliminacja zanieczyszczenia olejem i parami oleju (bezpieczeństwo i ekologia)
/ Eliminacja myjek i substancji chemicznych.
/ Eliminacja promieniowania wysokiej temperatury i ryzyka pożaru.
/ Czysta, ekologiczna technologia.

/ Elementy mechanicznej skrzyni biegów (koła zębate, pierścienie, wały, rękawy itp.)

/ Czyste hartowanie (hartowanie gazowe pod wysokim ciśnieniem)

/ Przemysł motoryzacyjny (skrzynia biegów, łożyska),
/ Przemysł maszynowy,
/ Przemysł lotniczy.

/ Regularne nawęglanie lub hartowanie (w oleju) wyższy stop.
/ Specjalne stale do gaszenia gazu i oleju.

 

WYŚLIJ /WIADOMOŚĆ

  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed wysłaniem zapytania:

  Dane osobowe przetwarzane są w celu analizy zapytania ofertowego i udzielenia na nie odpowiedzi. Administratorem danych osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, 66-200 (lub innej spółki z grupy kapitałowej SECO/WARWICK, świadczącej interesujące Cię usługi - dane kontaktowe spółek SECO/WARWICK znajdziesz na stronie https://www.secowarwick.com/pl/lokalizacje/). Możesz się z nami skontaktować wysyłając list na nasz adres lub wysyłając e-mail na adres RODO@secowarwick.com.

  Jako podmiotowi danych przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje na temat właściwych organów nadzorczych w innych krajach dostępne są na stronie internetowej https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.secowarwick.com/pl/ochrona-danych/.

  Jeśli poza odpowiedzią na Twoje zapytanie ofertowe jesteś zainteresowany(-a) otrzymywaniem którejkolwiek z poniższych treści, zaznacz odpowiednie pole.

  JAKIMI TREŚCIAMI JESTEŚ ZAINTERESOWANY(-A)?

  Jestem zainteresowany(-a):

  zaznacz wszystko

  otrzymywaniem newslettera „Metal Minutes”, który zawiera informacje o produktach i usługach marki SECO/WARWICK oraz porady związane z branżą urządzeń do obróbki cieplnej

  otrzymywaniem materiałów premium, takich jak np. e-booki, studia przypadku, białe księgi związane z branżą urządzeń do obróbki cieplnej

  otrzymywaniem informacji o webinariach szkoleniowych i wydarzeniach organizowanych przez SECO/WARWICK S.A.

  otrzymywaniem wiadomości e-mail zawierających informacje marketingowe i handlowe dotyczące marki SECO/WARWICK, w tym w szczególności informacje o produktach, usługach, wydarzeniach oraz nowych wersjach oprogramowania, produktów i urządzeń  Jeśli chcesz otrzymywać którąkolwiek z wyżej wymienionych treści, Twoja zgoda jest konieczna. Twoje dane osobowe będą wówczas przetwarzane również w celu przesyłania Ci zasubskrybowanych treści (w zależności od zakresu udzielonej przez Ciebie zgody/zgód).
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale bez Twojej zgody nie będziemy mogli wysyłać Ci interesujących Cię treści.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SECO/WARWICK S.A. moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania zaznaczonych powyżej treści.

  ZGODA NA OTRZYMYWANIE TREŚCI PRZEZ E-MAIL*
  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SECO/WARWICK S.A. zaznaczonych przeze mnie powyżej treści zawierających informacje marketingowe i handlowe na wskazany w formularzu adres e-mail.  Masz prawo do wycofania każdej z tych zgód w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem RODO@secowarwick.com lub poprzez dedykowany link dostępny w przesłanych Ci wiadomościach. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie którejkolwiek z powyższych zgód spowoduje usunięcie Twojego adresu e-mail z listy mailingowej.

  Seco Warwick News
  Seco Warwick Linkedin
  Seco Warwick Facebook
  Seco Warwick Pinterest
  Seco Warwick Youtube
  Zapytaj
  o ofertę