Your browser does not support JavaScript! Sympozjum Pit Furnace - SECO/WARWICK

Sympozjum Pit Furnace

Na tegorocznej konferencji firmy Lohmann dotyczącej pieców wgłębnych specjalista SECO/WARWICK przedstawi najnowsze rozwiązanie pozwalające na zastosowanie nawęglania niskociśnieniowego w piecu wgłębnym z możliwością otwierania na gorąco.

Nawęglanie niskociśnieniowe – to powszechnie znana i coraz szerzej wykorzystywana we współczesnym przemyśle technologia obróbki cieplnochemicznej.  Coraz więcej firm z powodzeniem stosuje ją jako nowoczesną alternatywę do tradycyjnego nawęglania atmosferowego.

Podczas prelekcji przedstawiona zostanie możliwość zastosowania nawęglania niskociśnieniowego w pionowym piecu próżniowym otwieranym na gorąco. Omówione zostaną  również kwestie procesowe oraz techniczne, a także analiza porównawcza w zakresie wydajności produkcji i ekonomiki operacyjnej..

Rewolucyjne rozwiązanie prezentowane przez SECO/WARWICK stanowi kompletny zamiennik tradycyjnych pieców wgłębnych z nawęglaniem atmosferowym. Gwarantuje nieosiągalną dotąd w tego typu rozwiązaniach jakość warstwy nawęglonej, wzrost produktywności, redukcję czasu i kosztów procesu oraz krótki okres zwrotu inwestycji.

26 marca o godz. 9:55, wykład Grzegorza Głuchowskiego.

Ze względów niezależnych od organizatora Pit Furnace zostało przesunięte na inny termin. Szczegóły już wkrótce!

Schedule an appointment:

events@secowarwick.com

Calendar / of Events

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
Zapytaj
o ofertę