Your browser does not support JavaScript! Lucjan Swadźba - SECO/WARWICK

PRELEGENT

LUCJAN SWADŹBA
IIM POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Profesor dr hab. inż. Lucjan Swadźba ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie po czym rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Wydziale Metalurgicznym w Politechnice Śląskiej. Odbył dwumiesięczny a następnie półroczny staż, WSK Rzeszów (obecnie Pratt&Whitney). Był kierownikiem 35 projektów badawczych ramach programów m.in.: CPBP, CPBR, PC, PBZ oraz był Liderem merytorycznym w Projekcie Kluczowym, w którym koordynował zadania 6 jednostek naukowych w Polsce, związanych z rozwojem nowoczesnych technologii powłok dla przemysłu lotniczego. Kierował pracami badawczymi związanymi z nowymi technologiami w ramach programów: Europejskiego COST-522, Newac oraz ESPOSA. Efektem zrealizowanych projektów jest 8 wdrożeń w polskich i zagranicznych firmach lotniczych. Prowadził projekty badawcze na bezpośrednie zlecenie firmy Pratt&Whitney USA oraz Pratt&Whitney Kanada. Za wdrożenie technologii powłok żaroodpornych i odpornych na ścieranie, dwukrotnie otrzymał certyfikat doskonałości Firmy Pratt&Whitney Kanada – „Pionierzy naszej przyszłości”.
W latach 2014-2019 był kierownikiem dwóch projektów w ramach Programu Sektorowego INNOLOT wspólnie z Firmami: Avio Aero (General Electric), Safran Francja, Pratt and Whitney Rzeszów oraz projektu z na Rzecz Obronności Państwa, realizowanego dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz Wojskowych Zakładów Lotniczych.
Przez wiele lat był Kierownikiem Zakładu Inżynierii Powierzchni w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. W swoim dorobku posiada ponad 200 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, 15 patentów, 80 razy wygłaszał referaty na konferencjach w kraju i za granicą m.in. w USA, Kanadzie, Anglii, Francji, Niemczech, Belgii i in.
Za działalność naukową otrzymał dwukrotnie zespołową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I-go i II stopnia, oraz 21 Nagród Rektora. Otrzymał Medal Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Politechniki Śląskiej, Złoty Medal – Zasłużony dla Przemysłu Maszynowego oraz Złotą Odznakę STOP.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ