Your browser does not support JavaScript! Nowa linia pieców redukcyjnych dla GreenIron | SECO/WARWIC

Zielona przyszłość rysowana przez SECO/WARWICK i GreenIron


20.09.2022

Grupa SECO/WARWICK, globalny producent urządzeń do obróbki metali, podpisał porozumienie ze szwedzkim przedsiębiorstwem GreenIron H2 AB na dostawę serii pieców do przetwarzania metali z odpadów poprodukcyjnych bez użycia paliw kopalnych.

Nowa linia pieców oparta o technologię redukcji opracowaną przez GreenIron, to odpowiedź na zmiany klimatyczne i pilną potrzebę ograniczenia emisji CO₂ oraz stworzenia modeli biznesowych efektywnych energetycznie i chroniących zasoby.

„Rozpoczęta współpraca w zakresie tego zielonego projektu zakłada dostawę dla GreenIron serii urządzeń skonstruowanych przez naszych inżynierów. Współpraca w obszarze tej technologii, zapewni nam rozwój i kooperację w obszarze rozwiązań proekologicznych, co jest w zgodzie z misją naszej firmy. Wspólnie z GreenIron nową technologią przyczyniamy się do ochrony światowego ekosystemu” mówi Sławomir Woźniak, Prezes Zarządu Grupy SECO/WARWICK.

Nowa technologia, która zrewolucjonizuje gospodarkę poprodukcyjnymi metalami

Zamówione przez GreenIron piece będą służyć do bez emisyjnego recyklingu utlenionych metali. Bezpośrednio przyczynią się zatem do ograniczenia emisji CO₂ na niespotykaną dotychczas skalę – według danych pozyskanych w wyniku przeprowadzonych testów, każdy piec ma zdolność redukcji emisji o 56.000 ton/rok.

Technologia, której pomysłodawcą i właścicielem praw patentowych jest GreenIron, to rozwiązanie unikatowe, które pomoże wielu przedsiębiorstwom wdrażać „zielone” rozwiązania i funkcjonować w zgodzie z naturalnym środowiskiem.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z SECO/WARWICK nad projektem otwierającym nam i naszym partnerom drogę do przemysłu przyszłości, tj. bardziej energooszczędnego i oszczędzającego zasoby i zeroemisyjnego. Uważamy, że nasze partnerstwo jest świetnym fundamentem szybkiego wzrostu i pozytywnego wpływu na emisje i zmiany klimatyczne. GreenIron ma duże ambicje w zakresie redukcji CO₂, poczynając od pierwszego pieca dostarczonego przez SECO/WARWICK i kolejnej pierwszej dostawy komercyjnego żelaza wytworzonego bez użycia paliw kopalnych w 2023 r.” – skomentował Edward Murray, Dyrektor Generalny GreenIron.

„Ta współpraca to także szansa dla SECO/WARWICK, bo wspólnie z GreenIron tworzymy linię produktów, które potencjalnie mogą być nowym segmentem działalności. Po raz pierwszy tak blisko pracujemy przy rozwoju technologii, która pochodzi z zewnątrz. Naszym zadaniem w projekcie jest zbudowanie efektywnych urządzeń oraz ich terminowe dostarczenie” – dodaje Prezes Woźniak.

Potencjał nowej linia pieców redukcyjnych

SECO/WARWICK wspiera rozwiązania ekologiczne, które sprawiają, że przemysł ciężki jest przyjazny środowisku. Urządzenia, które powstaną we współpracy z GreenIron dotychczas nie były dostępne na rynku i potencjalnie mogą stanowić nową linię pieców. Ich ogromną wartością jest fakt przyczyniania się do redukcji dwutlenku węgla, a także znacznego ograniczania kosztów recyklingu pozostałości i odpadów poprodukcyjnych. Metale wydobyte z rudy są poddawane recyklingowi bez użycia gazów kopalnych. Tlenek żelaza (magnetyt, hematyt, wustyt) jest przekształcany w czyste żelazo w procesie redukcji wodoru. W technologii tradycyjnej proces ten odbywa się w piecach z wykorzystaniem paliw kopalnych, co skutkuje emisją CO₂. W piecach redukcyjnych GreenIron spod szyldu SECO/WARWICK emisja CO₂ jest utrzymywana na minimalnym poziomie. Dodatkową zaletą tych urządzeń są ich kompaktowe rozmiary.

Piece redukcyjne będą dostępne dla branż, które wykorzystują w procesach produkcji żelazo i inne metale – w tym dla górnictwa, metalurgii w odlewnictwie oraz dla spalarni, gdzie w procesach produkcyjnych występują trudne odpady, wymagające magazynowania.

Dzięki GreenIron i SECO/WARWICK odpady te będą mogły być powtórnie wykorzystane jako czysta stal czy żelazo.

S(ECO)logia w służbie przemysłu ciężkiego

Nie będą to pierwsze urządzenia spod szyldu SECO/WARWICK, które wspierają „zielone technologie”. Przykładem może być technologia azotowania gazowego ZeroFlow®, która pozwala na redukcję kosztów technologicznych o nawet kilkadziesiąt procent. Inne rozwiązanie – Vortex® redukuje czas obróbki elementów nawet o 30% w porównaniu do innych dostępnych technologii. To wpływa na ograniczenie zużycia energii, kosztów i emisji. Z kolei technologia Pit-LPC pozwala na wielokrotne skrócenie czasu procesu oraz zmniejszenie konsumpcji energii i gazów, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów produkcji, przy jednoczesnym polepszeniu jakości rezultatów w porównaniu do technologii tradycyjnej. Ale dbałość o środowisko w przypadku SECO/WARWICK nie dotyczy wyłącznie jej produktów. Zrównoważona produkcja oraz ekologiczne innowacje to element długofalowej strategii. Dlatego Green Iron, skandynawski lider rozwiązań wspierających środowisko jest idealnym Partnerem dla Grupy SECO/WARWICK.

W obecnych czasach ograniczanie emisji CO₂ jest bardzo ważne, a technologia GreenIron stanie się kluczowa dla wszystkich uczestników przemysłu, którzy chcą uzyskać zrównoważony cykl produkcyjny. Ponadto efektywność kosztowa procesu pozwoli zwiększyć rentowność projektów.

O GreenIron

GreenIron H2 AB to prywatna firma z opatentowaną i sprawdzoną energooszczędną technologią redukcji tlenków metali do czystego metalu. Proces nadaje się do wytwarzania metali z rudy, pozostałości i odpadów metalowych. Technologia jest oparta na wodorze, a emisję stanowi wyłącznie woda. Używając technologii GreenIron w połączeniu ze stalownią, można bez żadnej emisji CO₂, stworzyć wysokiej jakości metale na bazie żelaza, które z powodzeniem można ponownie wykorzystywać w dalszej produkcji. GreenIron umożliwia w pełni cykliczne wykorzystanie zasobów na miejscu. GreenIron kładzie duży nacisk na minimalizację emisji CO₂ i dąży do tworzenia modeli biznesowych o obiegu zamkniętym, zminimalizowanej emisji CO₂ oraz wysokiej wydajności. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.greeniron.se, wyślij e-mail na adres info@greeniron.se lub zadzwoń +46-8 55 66 60 60

 

ZOBACZ TAKŻE

SECO/WARWICK 2021, motoryzacja

Rozwój Grupy SECO/WARWICK – podsumowanie pierwszego półrocza 2022 roku

SECO/WARWICK 30.urodziny

SECO/WARWICK obchodzi 30-te urodziny. Przeczytaj o tym: jak polscy inżynierowie podbili świat

SECO/WARWICK 2020, społeczna odpowiedzialność biznesu, rodzina, serce

Społeczna odpowiedzialność biznesu wg SECO/WARWICK

BACK TO NEWS

Tags: | | | | |
Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ