Your browser does not support JavaScript! Programy krajowe - SECO/WARWICK

PROGRAMY KRAJOWE

 

Realizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność 

/Projekt realizowany w ramach programu „GRAF-TECH”/ NCBiR w Konsorcjum z INSTYTUTEM TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH z Warszawy.

/Projekt realizowany w ramach programu „GRAF-TECH”/ NCBiR w Konsorcjum z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ.

 

 

 

hart

 

 

inno

 

Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego: wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+/ NCBiR w Konsorcjum z Hart Tech i Politechniką Łódzką.

/Projekt realizowany w ramach I edycji programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH w konsorcjum z Politechniką Łódzką.

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ