Your browser does not support JavaScript! Otwarcie laboratorium SECO/LAB Uniwersytecie Zielonogórskim

Wielkie otwarcie SECO/LAB na Uniwersytecie Zielonogórskim


04.03.2024

Podstawą rozwoju Grupy SECO/WARWICK są innowacje. Świebodziński  producent pieców przemysłowych i lider obróbki cieplnej metali 6 marca otworzy na Uniwersytecie Zielonogórskim SECO/LAB, tj. nowoczesne Laboratorium Automatyzacji Produkcji i Mechatroniki. Laboratorium pomoże studentom UZ w zdobyciu praktycznych umiejętności, które bez wątpienia będą atutem na rynku pracy.

Laboratorium SECO/WARWICK na Uniwersytecie Zielonogórskim

Grupa SECO/WARWICK od lat jest uznawana za jedną z najbardziej dynamicznych firm inwestujących w innowacje. Otrzymała m.in. tytuł: „Zasłużonego dla wynalazczości” z okazji 100-lecia Polskiego Urzędu Patentowego “, czy “Tego, który zmienia polski przemysł” oraz wielokrotne nagrody “Innowatora”, „Innowatora Roku”, „Innowacyjnej Firmy”.  

Laboratorium na miarę XXI wieku

SECO/LAB to także nazwa centrum R&D oraz laboratorium metalograficznego SECO/WARWICK. Polski Dział R&D zaczynał (w 2006roku) od 3 pracowników, a dziś to prężnie działająca jednostka organizacyjna współpracująca z wieloma uczelniami oraz zatrudniająca kilkunastu wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym naukowców, inżynierów automatyków oraz wybitnych specjalistów obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i metalurgii. Drugie Centrum Rozwojowo-Badawcze Grupy SECO/WARWICK mieści się w Stanach Zjednoczonych w Buffalo.  

„Wyposażenie naszych laboratoriów, a także znakomita kadra naukowców pozwala badać technologię obróbki cieplnej metali i weryfikować innowacyjne pomysły. Prowadzimy szereg badań metalograficznych, które są później podstawą do zaproponowania klientowi odpowiedniej technologii lub weryfikacji jego wymagań. Za pomocą znajdujących się w laboratorium urządzeń można szybko i profesjonalnie sprawdzić efekty przeprowadzonych prób i procesów technologicznych. Centrum Badawczo-Rozwojowe stwarza szerokie możliwości tworzenia i testowania nowych lub znacznie ulepszonych rozwiązań dla branży obróbki cieplnej metali.   

Wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim uznaliśmy, że niemal bliźniacze laboratorium badawcze SECO/LAB powinno znaleźć się także w zasięgu studentów i pozwolić im na etapie ścieżki edukacyjnej zdobywać praktyczne umiejętności. Projektując nasze wspólne laboratorium położyliśmy szczególny nacisk na możliwość zdobywania praktycznej wiedzy z zakresu automatyzacji i cyfryzacji procesów obróbki cieplnej. Uczelnie wyższe nie powinny bowiem kształcić jedynie w wymiarze teoretycznym. Dziś w dobie automatyzacji i sztucznej inteligencji to właśnie umiejętności praktyczne będą stanowić główną przewagę na rynku pracy. Jednocześnie mamy nadzieję, że najlepsi absolwenci uczelni będą chcieli kontynuować swoją karierę związaną z obróbką cieplną metali w Grupie SECO/WARWICK”.  – powiedział Sławomir Woźniak, Prezes Zarządu Grupy SECO/WARWICK.  

SECO/LAB, to nazwa nadana nie tylko laboratorium na Uniwersytecie Zielonogórskim, to także nazwa świebodzińskiego centrum badawczo rozwojowego. Centrum R&D SECO/WARWICK podzielone jest na dwa obszary. W pierwszym z nich przeprowadzane są próby technologiczne przy użyciu urządzeń przemysłowych. W części drugiej, laboratoryjnej, dokonuje się preparatyki, tzn. przygotowuje się materiał z prób technologicznych do dalszych badań oraz dokonuje się analizy przygotowanych próbek. 

SECO/WARWICK jest firmą produkującą urządzenia do obróbki cieplnej metali dysponującą własnymi laboratoriami metalograficznymi.

Najczęściej prowadzimy obserwacje mikroskopowe i pomiary twardości. Właściwości danego materiału wynikają bezpośrednio z jego mikrostruktury, dlatego tak ważne są badania mikroskopowe. Oglądając materiał przy odpowiednim powiększeniu można ocenić poprawność wykonanej obróbki, wychwycić ewentualne błędy, a czasem także poznać jego historię. Wiele istotnych informacji na temat rezultatów obróbki cieplnej można również odczytać z pomiarów twardości. Pozyskane dane służą do rozwijania technologii, budowy innowacyjnych urządzeń, a także uzyskiwania lepszych parametrów technicznych obróbki cieplnej czy też ograniczania kosztów produkcyjnych. Wiele wdrożonych dzięki SECO/LAB rozwiązań przyczyniło się także do zmniejszenia śladu węglowego generowanego przez urządzenia do obróbki cieplnej metali” – powiedział Łukasz Piechowicz, Dyrektor Działu R&D Grupy SECO/WARWICK.  

SECO/WARWICK i synergia ze szkolnictwem wyższym

Współpraca pomiędzy SECO/WARWICK a Uniwersytetem Zielonogórskim rozpoczęła się blisko 10 lat temu. W 2021 roku został zakończony wspólny projekt dotowany pt. „Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego”. Uzyskane rezultaty projektu mogą być wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w sektorze energetyki odnawialnej. SECO/WARWICK i Uniwersytet Zielonogórski współpracują również ze sobą w ramach międzynarodowej siecią innowacji SUPRA, którą tworzy społeczność partnerów przemysłowych i badawczych z zakresu technologii produkcji. Obecnie, zarówno SECO/WARWICK jak i Uniwersytet Zielonogórski skupiają się na promowaniu wśród studentów praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych, stąd m.in. pomysł na stworzenie SECO/LABu.  

Współpraca z UZ nie jest jedyną w szerokim portfolio kooperacji nauki z przemysłem Grupy SECO/WARWICK. Zespoły naukowe Politechniki Łódzkiej wspólnie z SECO/WARWICK wykonały przez 25 lat aż 21 projektów badawczych. W ich efekcie, powstały nowoczesne technologie: nawęglania próżniowego FineCarb® oraz PreNitLPC®. Technologie te zostały zaimplementowane do kilkuset pieców próżniowych pracujących na pięciu kontynentach.  

Wraz z Politechniką Poznańską SECO/WARWICK pracowało nad rozwojem technologii azotowania gazowego metodą ZeroFlow. Wspólnie z Politechniką Wrocławską badano zastosowanie technologii azotowania gazowego do wydłużenia żywotności narzędzi kuźniczych a z Rzeszowską – rozwój technologii monokrystalicznego odlewania łopatek turbin metodą DGCC (Developed Gas Cooling Casting).  

SECO/WARWICK współpracuje także z zagranicznymi uczelniami I instytucjami naukowymi. Przykładowo z  niemieckim TUB Freiberg pracowano nad rozwojem symulatora nagrzewania kręgów aluminiowych – SeCoil. 

Nie ma innowacji bez silnej nauki

SECO/WARWICK, dzięki współpracy z nauką może tworzyć i wdrażać innowacje produktowe, a także uczyć nowe pokolenie innowatorów, którzy w przyszłości będą zmieniać świat na lepsze. Praktyczne umiejętności zdobyte przez studentów zielonogórskiej uczelni mogą być zapłonem wspaniałych pomysłów i wynalazków. Parafrazując Benjamina Franklina inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski i tylko głupiec mógłby się z tym nie zgodzić. 

BACK TO NEWS

Tags: | |
Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ