W niniejszej zakładce znajdą Państwo wszystkie Zapytania ofertowe oraz dokumenty do pobrania, związane z realizowanymi projektami. 

 

 

W ramach wsparcia z Funduszy Unijnych oraz Programów Krajowych, realizujemy następujące projekty.

parp +

Projekt realizowany w ramach programu Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach, Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Działanie 4.2

 

  

PROGRAMY KRAJOWE
realizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność
 

1

Projekt realizowany w ramach programu „GRAF-TECH”/ NCBiR w Konsorcjum z INSTYTUTEM TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH z Warszawy.

8

Projekt realizowany w ramach programu „GRAF-TECH”/ NCBiR w Konsorcjum z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ.

 9

Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego: wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+/ NCBiR w Konsorcjum z Hart Tech i Politechniką Łódzką.

 10

Projekt realizowany w ramach I edycji programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH w konsorcjum z Politechniką Łódzką.

 

Kontakt:

Anna Didyk
Specjalista ds. dofinansowań i dotacji 

Tel. +48 68 382 05 76  |  Mob: +48 519 051 615 |  Fax: +48 68 3819 805
E-mail: Anna.Didyk@secowarwick.com