Your browser does not support JavaScript! SECO/CAE - SECO/WARWICK

SECO/CAE: Engineering calculation specialists at your service

SECO/CAE is a team of experienced engineers who offer a wide range of services in the field of engineering calculations. We specialize in simulations of thermals, fluid mechanics, and strength of materials and structures.

SECO/CAE
R&D SECO/WARWICK

Obliczenia wytrzymałościowe

wykonywane w R&D SECO/WARWICK

R&D SECO/WARWICK

Analiza naprężeń i odkształceń w konstrukcjach:

 • Obliczamy naprężenia i odkształcenia w różnych elementach konstrukcji, aby ocenić ich wytrzymałość i bezpieczeństwo.
 • Używamy oprogramowania ANSYS do symulacji różnych scenariuszy obciążenia i warunków pracy.

Obliczenia wytrzymałości zmęczeniowej:

 • Przewidujemy żywotność konstrukcji poddanych cyklicznym obciążeniom.
 • Pomagamy w doborze materiałów i konstrukcji o odpowiedniej wytrzymałości zmęczeniowej.

Analiza stateczności konstrukcji:

 • Badamy stateczność konstrukcji pod wpływem różnych obciążeń.
 • Określamy krytyczne obciążenia, które mogą doprowadzić do wyboczenia lub zniszczenia konstrukcji.

Optymalizacja konstrukcji pod kątem wytrzymałości:

 • Pomagamy w optymalizacji konstrukcji pod kątem wytrzymałości i bezpieczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu masy i kosztów.
 • Używamy metod optymalizacyjnych do znajdowania optymalnych kształtów, materiałów i wymiarów konstrukcji.
ANALIZA NAPRĘŻEŃ
R&D SECO/WARWICK

Analiza strukturalna

BADANIE MECHANIKI PŁYNÓW<br />

Badanie stateczności i stabilności konstrukcji:

 • Oceniamy stateczność i stabilność konstrukcji pod wpływem różnych obciążeń.
 • Określamy krytyczne obciążenia, które mogą doprowadzić do wyboczenia lub zniszczenia konstrukcji.

Analiza dynamiczna konstrukcji:

 • Badamy zachowanie konstrukcji pod wpływem dynamicznych obciążeń, takich jak drgania i uderzenia.
 • Obliczamy drgania własne konstrukcji i oceniamy ich wpływ na bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Obliczenia drgań własnych konstrukcji:

 • Obliczamy drgania własne konstrukcji i oceniamy ich wpływ na bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
 • Pomagamy w eliminowaniu niepożądanych drgań poprzez modyfikację konstrukcji lub zastosowanie tłumików.

Analiza wpływu różnych obciążeń na konstrukcję:

 • Analizujemy wpływ różnych obciążeń (statycznych, dynamicznych, termicznych) na konstrukcję.
 • Określamy najbardziej niekorzystne kombinacje obciążeń i oceniamy ich wpływ na wytrzymałość i bezpieczeństwo konstrukcji.
R&D SECO/WARWICK

Badanie mechaniki płynów

Badanie mechaniki płynów<br />

Symulacja przepływów płynów i gazów:

 • Symulujemy przepływy płynów i gazów w różnych geometriach i warunkach brzegowych.
 • Analizujemy przepływ ciepła i masy w przepływach płynów.

Modelowanie przepływów w złożonych geometriach:

 • Modelujemy przepływy w złożonych geometriach, takich jak kanały, rury, turbiny i pompy.
 • Uwzględniamy wpływ różnych czynników, takich jak turbulencja, lepkość i ściśliwość.

Optymalizacja przepływów pod kątem wydajności:

 • Pomagamy w optymalizacji przepływów pod kątem wydajności, np. zmniejszenia strat ciśnienia lub zwiększenia przepływu.
 • Używamy metod optymalizacyjnych do znajdowania optymalnych kształtów geometrii i warunków przepływu.
R&D SECO/WARWICK

Analiza transferu ciepła

Analiza przepływu ciepła w konstrukcjach:

 • Analizujemy przepływ ciepła w konstrukcjach i urządzeniach.
 • Obliczamy temperatury w różnych elementach konstrukcji i oceniamy ich wpływ na bezpieczeństwo i trwałość.
 • Modelujemy wymianę ciepła z otoczeniem.

Modelowanie wymiany ciepła:

 • Modelujemy wymianę ciepła z otoczeniem, np. konwekcję, promieniowanie i przewodzenie.
 • Uwzględniamy wpływ różnych czynników, takich jak temperatura otoczenia, emisyjność i opór cieplny.

Optymalizacja konstrukcji pod kątem izolacji termicznej:

 • Pomagamy w optymalizacji konstrukcji pod kątem izolacji termicznej.
 • Dobieramy materiały i grubości izolacji w celu zminimalizowania strat ciepła.

Symulacja procesów technologicznych:

 • Symulujemy procesy technologiczne, takie jak odlewanie, spawanie i obróbka cieplna.
 • Obliczamy temperatury i naprężenia w materiale podczas procesu.
 • Optymalizujemy parametry procesu w celu uzyskania najlepszych rezultatów.
R&D SECO/WARWICK

Usługi obliczeń

Oprócz wyżej wymienionych usług oferujemy również:

 • Tworzenie modeli MES
 • Walidacja i weryfikacja modeli
 • Opracowanie dokumentacji technicznej
 • Szkolenia z zakresu oprogramowania ANSYS

Przykłady zastosowań:

Nasze usługi znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, m.in.:

 • Projektowanie maszyn i urządzeń
 • Analiza bezpieczeństwa konstrukcji
 • Optymalizacja procesów technologicznych
 • Badania i rozwój nowych produktów
 • Edukacja i szkolenia

Korzyści z korzystania z usług ANSYS:

Korzystanie z usług ANSYS oferuje wiele korzyści, m.in.:

 • Zwiększenie precyzyjności projektowania
 • Skrócenie czasu projektowania
 • Oszczędność kosztów
 • Zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji
 • Poprawa wydajności procesów
ANALIZA STRUKTURALNA
Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
Ask
for More