Your browser does not support JavaScript! Obróbka Cieplna dla Przemysłu Lotniczego - SECO/WARWICK

/Obróbka Cieplna dla Przemysłu Lotniczego

Obróbka Cieplna dla Przemysłu Lotniczego

 

Zastosowania w przemyśle lotniczym

Współpracujemy z niemal wszystkimi najważniejszymi graczami na tym rynku lotniczym. Można powiedzieć, że w znakomitej większości produkcji maszyn pasażerskich SECO/WARWICK ma swój skromny udział. Dla tego przemysłu dostarczamy rozwiązania do wyrobu m.in. łopatek silników lotniczych, wymienników ciepła, łopatek turbin, powłok aluminiowych, podwozi oraz hamulców. 

/ Piece próżniowe dla przemysłu lotniczego

CZĘŚCI: elementy silników odrzutowych, podwozia, instalacja paliwowa, łopatki silników, łopatki turbin, podwozia i hamulce, elementy złączne i inne krytyczne elementy

TECHNOLOGIE: wyżarzanie, lutowanie, spiekanie, kucie, hartowanie HPGQ, hartowanie OilQ, odpuszczanie, nawęglanie próżniowe, CVD, azotowanie.

single chamber vacuum furnace

Piec próżniowy z wysokociśnieniowym chłodzeniem gazowym – Vector®

CZĘŚCI: stale do nawęglania, HSLA, stale stopowe, stale nierdzewne, stopy i nadstopy, tytan i stopy tytanu
TECHNOLOGIE: wyżarzanie, spiekanie, odpuszczanie, lutowanie, hartowanie, nawęglanie i azotowanie pod niskim ciśnieniem (LPC i LPN), obróbka cieplna.

WIĘCEJ

single chamber vacuum furnace

Wysokopróżniowy piec Vector HV

CZĘŚCI: elementy układu sterowniczego
TECHNOLOGIE: lutowanie, wyżarzanie, normalizacja, homogenizacja, odprężanie, przesycanie, starzenie, hartowanie, wiązanie dyfuzyjne, odgazowanie, spiekanie, odpuszczanie, specjalne

WIĘCEJ

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Piece do nawęglania niskociśnieniowego – CaseMaster Evolution®

CZĘŚCI: instalacja paliwowa
TECHNOLOGIE: nawęglanie z hartowaniem w oleju lub gazie, nawęglanie niskociśnieniowe z wykorzystaniem FineCarb® i hartowaniem w oleju lub gazie, nawęglanie w wysokiej temperaturze do 1050°C z wykorzystaniem PreNitLPC® w odniesieniu do powszechnego nawęglania stali, węgloazotowanie, jasne hartowanie skrośne, oksydacja w komorze nagrzewania wstępnego, wyżarzanie (z chłodzeniem w gazie), odpuszczanie, hartowanie, lutowanie twarde

WIĘCEJ

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Trójkomorowy piec próżniowy do nawęglania i hartowania w strumieniu gazu– CaseMaster Evolution® T

CZĘŚCI: wymiennik ciepła
TECHNOLOGIA: hartowanie wgłębne LPC, hartowanie, lutowanie, wyżarzanie

WIĘCEJ

UniCase Master Custom

System próżniowy do nawęglania i hartowania dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta – UniCase Master® Custom

CZĘŚCI: części hydrauliczne
TECHNOLOGIA: nawęglanie pod niskim ciśnieniem, jasne hartowanie (HPGQ), jasne wyżarzanie, lutowanie próżniowe

WIĘCEJ

/ Piece topielne do metalurgii próżniowej dla przemysłu lotniczego

CZĘŚCI: łopatki turbinowe do silników odrzutowych

TECHNOLOGIE: odlewanie metodą equiax, krzepnięcie kierunkowe, odlewanie monokrystaliczne

Vacuum Induction Melting by SECOWARWICK Group

Indukcyjne Topienie Próżniowe (VIM)

CZĘŚCI: łopatki turbinowe do silników odrzutowych
TECHNOLOGIA: odlewanie metodą equiax, krzepnięcie kierunkowe, odlewanie pojedynczych kryształów

WIĘCEJ

/ Obróbka cieplna aluminium dla przemysłu lotniczego

CZĘŚCI: zwoje i folie, blachy, odlewy, rury i wytłoczki, odlewy, płyty aluminiowe, odkuwki aluminiowe, wytłoczki aluminiowe, podgrzewanie kęsów

TECHNOLOGIE: starzenie, wyżarzanie, odprężanie, kontrolowane chłodzenie, kontrolowane ogrzewanie, starzenie, wyżarzanie, lutowanie aluminium, homogenizacja

UNIVERSAL CAB Batch

Piece do wyżarzania zwojów aluminium – Vortex®

CZĘŚCI: zwoje i folie
TECHNOLOGIA: wyżarzanie, homogenizacja

WIĘCEJ/button]

Aluminum Age and Annealing

Piece do wyżarzania aluminium

CZĘŚCI: druty, profile i folie
TECHNOLOGIE: starzenie, wyżarzanie

WIĘCEJ

Solution and Aging furnace

Piece do ciągłego przesycanie i starzenie aluminium

CZĘŚCI: odlewy, płyta aluminiowa, odkuwki aluminiowe, wytłoczki aluminiowe
TECHNOLOGIA: przesycanie, starzenie

WIĘCEJ

Afterburner — the device that effectively reduces the emissions of volatile organic compounds (VOC)

Urządzenie redukujące emisję lotnych związków organicznych

TECHNOLOGIA: lutowanie aluminium, obróbka cieplna metali

WIĘCEJ

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ