Your browser does not support JavaScript! Obróbka Cieplna dla Przemysłu Energetycznego - SECO/WARWICK

/Obróbka Cieplna dla Przemysłu Energetycznego​

Obróbka Cieplna dla Przemysłu Energetycznego

 

Zastosowanie w przemyśle energetycznym

Branża energetyczna jest czwartym kluczowym odbiorcą urządzeń Grupy SECO/WARWICK. Energetyka wykorzystuje piece do obróbki metali do produkcji matryc, narzędzi, wymienników ciepła, czy rur. Turbiny gazowe to dojrzała technologia, która nadal daje pole do rozwoju. Rozwiązania SECO/WARWICK pomagają produkować wymienniki ciepła typu Plate & Bar, aluminiowe wymienniki ciepła dla branży klimatyzacji i chłodnictwa, czy wymienniki do kondensacji pary wodnej. Aktywnie uczestniczymy w projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii.

 

/ Piece próżniowe dla przemysłu energetycznego

CZĘŚCI: części turbin gazowych, wymienniki ciepła, rury.

TECHNOLOGIE: wyżarzanie, lutowanie, CVD

single chamber vacuum furnace

Wysokopróżniowy piec Vector HV

TECHNOLOGIE: lutowanie, wyżarzanie, normalizacja, homogenizacja, odprężanie, przesycanie, starzenie, hartowanie, wiązanie dyfuzyjne, odgazowanie, spiekanie, odpuszczanie, specjalne

WIĘCEJ

/ Piece CAB dla przemysłu energetycznego

CZĘŚCI: suche rury kondensacyjne, wiatraki, generatory elektryczne

TECHNOLOGIA: lutowanie w atmosferze kontrolowanej

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Piece ciągłe do lutowania twardego aluminium – Systemy ciągłe EV/CAB

CZĘŚCI: suche rury kondensacyjne, wiatraki
TECHNOLOGIA: lutowanie w atmosferze kontrolowanej

WIĘCEJ

CAB Controlled Atmosphere Brazing furnace

Piece półciągłe do lutowania twardego aluminium – Systemy półciągłe CAB

CZĘŚCI: generatory elektryczne -CAC
TECHNOLOGIA: lutowanie w atmosferze kontrolowanej

WIĘCEJ

UNIVERSAL CAB Batch

Uniwersalne piece komorowe do lutowania twardego aluminium

CZĘŚCI: generatory elektryczne – chłodnice
TECHNOLOGIA: lutowanie twarde w atmosferze kontrolowanej

WIĘCEJ

/Piece topielne do metalurgii próżniowej dla przemysłu energetycznego

CZĘŚCI: łopatki turbin gazowych

TECHNOLOGIA: odlewanie equiax, krzepnięcie kierunkowe, odlewanie monokrystaliczne

Vacuum Induction Melting by SECOWARWICK Group

Indukcyjne Topienie Próżniowe (VIM)

CZĘŚCI: łopatki turbin gazowych
TECHNOLOGIA: odlewanie equiax, krzepnięcie kierunkowe, odlewanie monokrystaliczne

WIĘCEJ

/ Obróbka Cieplna Aluminium dla przemysłu energetycznego

CZĘŚCI: pręty, profile i folie

TECHNOLOGIE: starzenie, wyżarzanie

Aluminum Age and Annealing

Piece do wyżarzania aluminium

CZĘŚCI: pręty, profile i folie
TECHNOLOGIE: starzenie, wyżarzanie

WIĘCEJ

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

made4america

made4america

made4america