Your browser does not support JavaScript! Obróbka Cieplna dla Przemysłu Motoryzacyjnego - SECO/WARWICK

/Obróbka Cieplna dla Przemysłu Motoryzacyjnego

Obróbka Cieplna dla Przemysłu Motoryzacyjnego

 

Zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym

Motoryzacja wykorzystuje obróbkę cieplną przy produkcji kół zębatych, łożysk, wałów, pierścieni, czy tulei. To co jest najważniejsze dla tego przemysłu, to niezawodność rozwiązań, ich wydajność oraz powtarzalność procesów. Stąd rozwiązania adresowane dla tej gałęzi gospodarki muszą uwzględniać potrzebę redukcji odkształceń, zmniejszać koszt procesu, skracać czas, stosować efektywne i wydajne nawęglanie oraz zmniejszać emisję Co2. 

 

/ Piece próżniowe dla przemysłu motoryzacyjnego

CZĘŚCI: koła zębate, elementy układu kierowniczego, instalacja paliwowa, wymiennik ciepła, narzędzia i matryce,

TECHNOLOGIE: wyżarzanie, lutowanie, spiekanie, hartowanie HPGQ, hartowanie OilQ, odpuszczanie, nawęglanie próżniowe, azotowanie próżniowe, lutowanie aluminium, FNC azotowanie ferrytyczne, azotowanie.

single chamber vacuum furnace

Piec próżniowy z wysokociśnieniowym chłodzeniem gazowym – Vector®

CZĘŚCI: koła zębate, narzędzia i matryce
TECHNOLOGIE: wyżarzanie, spiekanie, odpuszczanie, lutowanie, hartowanie, nawęglanie i azotowanie pod niskim ciśnieniem (LPC i LPN), obróbka cieplna.

WIĘCEJ

single chamber vacuum furnace

Wysokopróżniowy piec Vector HV

CZĘŚCI: koła zębate, dysze wtrysku paliwa, elementy stalowe, wymiennik ciepła
TECHNOLOGIE: lutowanie, wyżarzanie, normalizacja, homogenizacja, odprężanie, przesycanie, starzenie, hartowanie, wiązanie dyfuzyjne, odgazowanie, spiekanie, odpuszczanie, specjalne

WIĘCEJ

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Piece do nawęglania niskociśnieniowego – CaseMaster Evolution®

CZĘŚCI: dysze wtrysku paliwa, koła zębate, elementy stalowe
TECHNOLOGIE: nawęglanie z hartowaniem w oleju lub gazie, nawęglanie niskociśnieniowe z wykorzystaniem FineCarb® i hartowaniem w oleju lub gazie, nawęglanie w wysokiej temperaturze do 1050°C z wykorzystaniem PreNitLPC® w odniesieniu do powszechnego nawęglania stali, węgloazotowanie, jasne hartowanie skrośne, oksydacja w komorze nagrzewania wstępnego, wyżarzanie (z chłodzeniem w gazie), odpuszczanie, hartowanie, lutowanie twarde

WIĘCEJ

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Trójkomorowy piec próżniowy do nawęglania i hartowania w strumieniu gazu– CaseMaster Evolution® T

CZĘŚCI: wymiennik ciepła, dysze wtrysku paliwa, koła zębate, elementy stalowe
TECHNOLOGIA: hartowanie wgłębne LPC, hartowanie, lutowanie, wyżarzanie

WIĘCEJ

Integral Quench Furnace

Uniwersalny piec komorowy do hartowania stali i nawęglania - Super IQ

CZĘŚCI: koła zębate, dysze wtrysku paliwa, elementy stalowe
TECHNOLOGIA: nawęglanie próżniowe

WIĘCEJ

4d Quench

Hartowanie próżniowe pojedynczych elementów z kontrolą odkształceń - 4D QUENCH®

CZĘŚCI: koła zębate, części maszyn
TECHNOLOGIA: jasne hartowanie (HPGQ)

WIĘCEJ

UniCase Master Custom

System próżniowy do nawęglania i hartowania dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta – UniCase Master® Custom

CZĘŚCI: koła zębate
TECHNOLOGIA: nawęglanie pod niskim ciśnieniem, jasne hartowanie (HPGQ), jasne wyżarzanie, lutowanie próżniowe

WIĘCEJ

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Piece retortowe do azotowania gazowego

CZĘŚCI: wały korbowe i rozrządy, tuleje, sprężyny zaworowe, sprężyny zawieszenia, pierścienie i sworznie tłokowe, koła zębate i wałki zębate, element pompy hydraulicznej
TECHNOLOGIA: azotowanie gazowe

WIĘCEJ

/ Piece CAB dla przemysłu motoryzacyjnego

CZĘŚCI: aluminiowe wymienniki ciepła: chłodnice, skraplacze, parowniki, CAC, WCAC, chłodnice oleju, nagrzewnice, chłodnice akumulatorów

TECHNOLOGIA: lutowanie w atmosferze kontrolowanej

UNIVERSAL CAB Batch

Uniwersalne piece komorowe do lutowania twardego aluminium

CZĘŚCI: wymiennik ciepła, chłodnice akumulatorów
TECHNOLOGIA: lutowanie twarde w atmosferze kontrolowanej

WIĘCEJ

CAB Controlled Atmosphere Brazing furnace

Piece półciągłe do lutowania twardego aluminium – Systemy półciągłe CAB

CZĘŚCI: wymiennik ciepła, chłodnice akumulatorów
TECHNOLOGIA: lutowanie twarde w atmosferze kontrolowanej

WIĘCEJ

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Piece ciągłe do lutowania twardego aluminium – Systemy ciągłe EV/CAB

CZĘŚCI: wymiennik ciepła, chłodnice akumulatorów
TECHNOLOGIA: lutowanie twarde w atmosferze kontrolowanej

WIĘCEJ

/ Piece atmosferowe dla przemysłu motoryzacyjnego

CZĘŚCI: stal, wały korbowe i rozrządowe, tuleje, sprężyny zaworowe, sprężyny zawieszenia, pierścienie i sworznie tłokowe, koła zębate i wałki zębate, elementy pomp hydraulicznych

TECHNOLOGIE: nawęglanie, azotowęglanie, hartowanie, odpuszczanie, azotowanie gazowe, hartowanie w atmosferze kontrolowanej, azotowęglanie i nawęglanie

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Piec do azotowania gazowego - ZeroFlow

CZĘŚCI: wały korbowe i rozrządy, tuleje, sprężyny zaworowe, sprężyny zawieszenia, pierścienie i sworznie tłokowe, koła zębate i wałki zębate, element pompy hydraulicznej
TECHNOLOGIA: azotowanie gazowe

WIĘCEJ

Mesh belt atmosphere heat treatment

Piec taśmowy typu Mesh Belt

CZĘŚCI: elementy stalowe, śruby, elementy złączne
TECHNOLOGIE: hartowanie w atmosferze kontrolowanej, nitronawęglanie i nawęglanie

WIĘCEJ

Roller Hearth

Piece z trzonem rolkowym do obróbki cieplnej w atmosferz

CZĘŚCI: elementy złączne
TECHNOLOGIA: wyżarzanie, hartowanie, podgrzewanie wstępne, normalizacja, odprężanie.

WIĘCEJ

/ Obróbka cieplna aluminium dla przemysłu motoryzacyjnego

CZĘŚCI: zwoje i folie, blachy, odlewy, rury i wytłoczki, odlewy, płyty aluminiowe, odkuwki aluminiowe, wytłoczki aluminiowe, podgrzewanie kęsów

TECHNOLOGIE: starzenie, wyżarzanie, odprężanie, kontrolowane chłodzenie, kontrolowane ogrzewanie, starzenie, wyżarzanie, lutowanie aluminium, homogenizacja

UNIVERSAL CAB Batch

Piece do wyżarzania zwojów aluminium – Vortex®

CZĘŚCI: zwoje i folie
TECHNOLOGIA: wyżarzanie, homogenizacja

WIĘCEJ/button]

CAB Controlled Atmosphere Brazing furnace

Piec przelotowy do przesycania i starzenia stopów aluminium – VertiQuench® Drop Bottom

CZĘŚCI: blachy, odlewy
TECHNOLOGIE: starzenie, wyżarzanie, odprężanie, kontrolowane chłodzenie, kontrolowane ogrzewanie

WIĘCEJ

Aluminum Age and Annealing

Piece do wyżarzania aluminium

CZĘŚCI: druty, profile i folie
TECHNOLOGIE: starzenie, wyżarzanie

WIĘCEJ

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ