Your browser does not support JavaScript! Obróbka Cieplna dla pozostałych przemysłów - SECO/WARWICK

/Obróbka Cieplna dla pozostałych gałęzi przemysłu

Obróbka Cieplna dla pozostałych gałęzi przemysłu

 

Pozostałe zastosowanie

Wśród innych istotnych branż, które aktywnie korzystają z rozwiązań oferowanych przez SECO/WARWICK jest medycyna (produkcja narzędzi medycznych, implanty, inżynieria biomedyczna), branża narzędzi (matryce, profile aluminiowe), czy druk 3D (prototypy, proszki metali, wytwarzanie przyrostowe). Z każdym rokiem ilość zastosowań urządzeń Grupy SECO/WARWICK rośnie, ponieważ inżynierowie pracują nad tym by odpowiadały one na potrzeby zmieniającego

 

/ Piece próżniowe dla pozostałych przemysłów

CZĘŚCI: koła zębate, elementy teeringowe, instalacje paliwowe, wymienniki ciepła, narzędzia i matryce, części maszyn, części hydrauliczne, uchwyty/zaciski

TECHNOLOGIE: wyżarzanie, lutowanie twarde, spiekanie, kucie, hartowanie HPGQ, hartowanie OilQ, odpuszczanie, nawęglanie próżniowe, azotowanie próżniowe, łączenie dyfuzyjne, lutowanie aluminium, FNC nawęglanie ferrytyczne, azotowanie

single chamber vacuum furnace

Piec próżniowy z wysokociśnieniowym chłodzeniem gazowym – Vector®

CZĘŚCI: koła zębate
TECHNOLOGIE: wyżarzanie, spiekanie, odpuszczanie, lutowanie, hartowanie, nawęglanie i azotowanie pod niskim ciśnieniem (LPC i LPN), obróbka cieplna.
PRZEMYSŁ: obronny, metalowe wyroby gotowe, elementy złączne, maszyny, medyczny, menniczy, metale proszkowe, nauka i R&D, narzędzia i matryce, przemysłowe turbiny gazowe, zaopatrzenie w klimatyzację

WIĘCEJ

single chamber vacuum furnace

Wysokopróżniowy piec Vector HV

CZĘŚCI: elementy układu kierowniczego
TECHNOLOGIE: lutowanie, wyżarzanie, normalizacja, homogenizacja, odprężanie, przesycanie, starzenie, hartowanie, wiązanie dyfuzyjne, odgazowanie, spiekanie, odpuszczanie, specjalne
PRZEMYSŁ: obronny, metalowe wyroby gotowe, elementy złączne, maszyny, medyczny, menniczy, metale proszkowe, nauka i R&D, przemysłowe turbiny gazowe, zaopatrzenie w klimatyzację

WIĘCEJ

Vacuum furnace for metals heat treatment after additive manufacturing 3D

Piec próżniowy do obróbki cieplnej metali po wytwarzaniu przyrostowym - Vector 3D

TECHNOLOGY: usuwanie lepiszcze, spiekanie
PRZEMYSŁ: obronna, metalowe wyroby gotowe, elementy złączne, maszyny, medyczna, mennicza, metale proszkowe, nauka i R&D

MORE

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Piece do nawęglania niskociśnieniowego – CaseMaster Evolution®

CZĘŚCI: instalacja paliwowa
TECHNOLOGIE: nawęglanie z hartowaniem w oleju lub gazie, nawęglanie niskociśnieniowe z wykorzystaniem FineCarb® i hartowaniem w oleju lub gazie, nawęglanie w wysokiej temperaturze do 1050°C z wykorzystaniem PreNitLPC® w odniesieniu do powszechnego nawęglania stali, węgloazotowanie, jasne hartowanie skrośne, oksydacja w komorze nagrzewania wstępnego, wyżarzanie (z chłodzeniem w gazie), odpuszczanie, hartowanie, lutowanie twarde
BRANŻA: obronna, metalowe wyroby gotowe, elementy złączne, maszyny, medyczna, mennicza, metale proszkowe, nauka i R&D, narzędzia i matryce

WIĘCEJ

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Trójkomorowy piec próżniowy do nawęglania i hartowania w strumieniu gazu– CaseMaster Evolution® T

CZĘŚCI: wymiennik ciepła
TECHNOLOGIA: hartowanie wgłębne LPC, hartowanie, lutowanie, wyżarzanie
BRANŻE: obronna, metalowe wyroby gotowe, elementy złączne, maszyny, medyczna, mennicza, metale proszkowe, nauka i R&D, narzędzia i matryce, przemysłowe turbiny gazowe, zaopatrzenie w klimatyzację

WIĘCEJ

Integral Quench Furnace

Uniwersalny piec komorowy do hartowania stali i nawęglania - Super IQ

CZĘŚCI: narzędzia i matryce
TECHNOLOGIA: nawęglanie próżniowe
BRANŻA: obronna, metalowe wyroby gotowe, elementy złączne, maszyny, metale proszkowe

WIĘCEJ

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Precyzyjne hartowanie powierzchniowe – UniCase Master®

Części: rury
TECHNOLOGIA: nawęglanie próżniowe, hartowanie precyzyjne
PRZEMYSŁ: obronna, metalowe wyroby gotowe, maszyny, metale proszkowe, nauka i R&D

WIĘCEJ

4d Quench

Hartowanie próżniowe pojedynczych elementów z kontrolą odkształceń - 4D QUENCH®

CZĘŚCI: części maszyn
TECHNOLOGIA: jasne hartowanie (HPGQ)
PRZEMYSŁ: obronna, metalowe wyroby gotowe, maszyny, metale proszkowe, nauka i R&D

WIĘCEJ

UniCase Master Custom

System próżniowy do nawęglania i hartowania dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta – UniCase Master® Custom

CZĘŚCI: części hydrauliczne
TECHNOLOGIA: nawęglanie pod niskim ciśnieniem, jasne hartowanie (HPGQ), jasne wyżarzanie, lutowanie próżniowe
PRZEMYSŁ: obronny, metalowe wyroby gotowe, maszyny, metale proszkowe, nauka i R&D, zaopatrzenie w klimatyzację

WIĘCEJ

pit lpc vacuum furnace

Pit - LPC

TECHNOLOGIA: nawęglanie gazowe

WIĘCEJ

/Próżniowe piece do topienia dla pozostałych przemysłów

CZĘŚCI: odlewy

TECHNOLOGIE: odlewanie equiax, krzepnięcie kierunkowe, odlewanie monokrystaliczne, topienie łukiem plazmowym, przetapianie łukiem próżniowym, topienie wiązką elektronów

Vacuum Induction Melting by SECOWARWICK Group

Vacuum Induction Melting (VIM)

CZĘŚCI: odlewy
TECHNOLOGIA: odlewanie indukcyjne na zimno
PRZEMYSŁ: obronny

WIĘCEJ

Plasma Arc Melting by SECOWARWICK Group

Plasma Arc Melting (PAM)

CZĘŚCI: produkcja wlewków i rafinacja w celu uzyskania materiału o wysokiej czystości
TECHNOLOGIA: topienie łukiem plazmowym
PRZEMYSŁ: przemysł metali ogniotrwałych

WIĘCEJ

Vacuum Arc Remeling by SECOWARWICK Group

Vacuum Arc Melting (VAR)

CZĘŚCI: przetapianie wlewków stalowych, tytanowych w celu uzyskania wysokiej czystości
TECHNOLOGIA: przetapianie łukiem próżniowym
PRZEMYSŁ: przemysł stalowy i tytanowy

WIĘCEJ

Vacuum Induction Melting (VIM) LAB by SECO/WARWICK

Vacuum Induction Melting (VIM) LAB

CZĘŚCI: łopatki turbin do silników odrzutowych, łopatki turbin gazowych, odlewy
TECHNOLOGIA: odlewanie equiax, krzepnięcie kierunkowe, odlewanie monokrystaliczne
PRZEMYSŁ: R&D

WIĘCEJ

Electron Beam Melting by SECO/WARWICK Group

Electron Beam Melting (EB)

CZĘŚCI: wlewki, pręty, rafinacja w celu uzyskania wysokiej czystości materiału
TECHNOLOGIA: topienie wiązką elektronów
PRZEMYSŁ: przemysł metali ogniotrwałych

WIĘCEJ

/ Piece CAB dla pozostałych przemysłów

CZĘŚCI: aluminiowe wymienniki ciepła: chłodnice, skraplacze, parowniki, CAC, WCAC, chłodnice oleju, nagrzewnice, chłodnice akumulatorów, skraplacze stacjonarne, radiatory

TECHNOLOGIA: lutowanie w atmosferze ochronnej

UNIVERSAL CAB Batch

Uniwersalne piece komorowe do lutowania twardego aluminium

CZĘŚCI: aluminiowe wymienniki ciepła – chłodnice oleju
TECHNOLOGIA: lutowanie twarde kontrolowane
PRZEMYSŁ: maszyny obronne i terenowe, urządzenia przemysłowe, HVAC

WIĘCEJ

CAB Controlled Atmosphere Brazing furnace

Piece półciągłe do lutowania twardego aluminium – Systemy półciągłe CAB

CZĘŚCI: aluminiowe wymienniki ciepła WCAC, rdzenie nagrzewnic, chłodnice akumulatorów
TECHNOLOGIA: lutowanie twarde w atmosferze kontrolowanej
PRZEMYSŁ: maszyny obronne i terenowe, urządzenia przemysłowe, HVAC

WIĘCEJ

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Piece ciągłe do lutowania twardego aluminium – Systemy ciągłe EV/CAB

CZĘŚCI: aluminiowe wymienniki ciepła parowniki, CACs
TECHNOLOGIA: lutowanie twarde w atmosferze kontrolowanej
PRZEMYSŁ: maszyny obronne i terenowe, urządzenia przemysłowe, HVAC

WIĘCEJ

/ Piece atmosferowe dla pozostałych przemysłów

CZĘŚCI: stalowe, wały korbowe i rozrządowe, tuleje, sprężyny zaworowe, sprężyny zawieszenia, pierścienie i sworznie tłokowe, koła zębate i wałki zębate, elementy pomp hydraulicznych

TECHNOLOGIE: nawęglanie, azotowęglanie, hartowanie, odpuszczanie, azotowanie gazowe, hartowanie w atmosferze kontrolowanej, azotowęglanie i nawęglanie

Sealed Quench Furnace CaseMaster Evolution

Piec do azotowania gazowego - ZeroFlow

CZĘŚCI: tuleje, sworznie, wałki, pierścienie, cylindry, narzędzia skrawające, matryce kuźnicze, wkładki matrycowe, śruby do wtrysku tworzyw sztucznych, elementy odlewnicze z aluminium, formy do wyciskania profili aluminiowych, formy do pras, kształtki formierskie itp.
TECHNOLOGIA: azotowanie gazowe
PRZEMYSŁ: przemysł maszynowy, przemysł narzędziowy

WIĘCEJ

Mesh belt atmosphere heat treatment

Piec taśmowy typu Mesh Belt

CZĘŚCI: stal
TECHNOLOGIA: hartowanie w atmosferze kontrolowanej, nitrozwęglanie i nawęglanie
PRZEMYSŁ: łożyska, elementy złączne, rolnictwo

WIĘCEJ

Roller Hearth

Piece z trzonem rolkowym do obróbki cieplnej w atmosferze

CZĘŚCI: stal
TECHNOLOGIA: hartowanie w atmosferze kontrolowanej, nitrozwęglanie i nawęglanie
PRZEMYSŁ: łożyska, elementy złączne, rolnictwo

WIĘCEJ

Laboratory Furnace

Piece laboratoryjne do testowania ognioodporności

CZĘŚCI: materiały konstrukcyjne.materiały budowlane
TECHNOLOGIA: badanie odporności ogniowej
PRZEMYSŁ: przemysł budowlany, instytuty techniczne

WIĘCEJ

/ Piece do obróbki cieplnej aluminium dla pozostałych przemysłów

CZĘŚCI: zwoje i folie, blachy, odlewy, rury i wytłoczki, odlewy, płyty aluminiowe, odkuwki aluminiowe, wytłoczki aluminiowe, podgrzewanie kęsów

TECHNOLOGIA: solution HT, starzenie, wyżarzanie, odprężanie, topienie metali nieżelaznych, wytłaczanie złomu, topienie złomu rozdrobnionego, topienie złomu powrotnego, utrzymywanie topienia metali nieżelaznych, wytłaczanie złomu, topienie złomu rozdrobnionego, topienie złomu powrotnego, utrzymywanie topienia metali nieżelaznych, wytłaczanie złomu, topienie złomu rozdrobnionego, topienie złomu powrotnego, utrzymywanie

UNIVERSAL CAB Batch

Piece do wyżarzania zwojów aluminium – Vortex®

CZĘŚCI: zwoje i folie
TECHNOLOGIA: wyżarzanie, homogenizacja
PRZEMYSŁ: budownictwo, opakowania

WIĘCEJ

Solution and Aging furnace

Piece do ciągłego przesycanie i starzenie aluminium

CZĘŚCI: odlewy, płyta aluminiowa, odkuwki aluminiowe, wytłoczki aluminiowe
TECHNOLOGIA: przesycanie, starzenie
PRZEMYSŁ: odlewnie, budownictwo

WIĘCEJ

meltingand holding furnace

Piece do topienia i wytrzymywania aluminium


TECHNOLOGIA: topienie metali nieżelaznych, wytłaczanie złomu, topienie złomu rozdrobnionego, topienie złomu powrotnego, przetrzymywanie
PRZEMYSŁY: aluminiowy, aluminium pierwotne i wtórne​

WIĘCEJ

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ