Your browser does not support JavaScript! Ład korporacyjny - SECO/WARWICK

ŁAD KORPORACYJNY

2024

NumberPublishedReport
RB_2024_516.05.2024 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 r.
RB_2024_416.05.2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 13 czerwca 2024 r.
Uchwała RN 10-202416.05.2024 Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 Czerwca 2024
Uchwała RN 9-202416.05.2024 Podział zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2023
Uchwała RN 4-202416.05.2024 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2023
Opinia_202316.05.2024 Ocena Sprawozdania o wynagrodzeniach_2023
Formularz 1_06.202416.05.2024 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 06.2024
Uchwała RN 3-202416.05.2024 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2023
Formularz 3_06.202416.05.2024 Pełnomocnictwo dla osoby prawnej 06.2024
Formularz 2_06.202416.05.2024 Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 06.2024
oświadczenie_06.202416.05.2024 oświadczenie o liczbie akcji i głosów 06.2024
oświadczenie2_06.202416.05.2024 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 06.2024
RB_2024_0324.04.2024 Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy za rok 2023

2023

NumberPublishedReport
RB_2023_807.06.2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 7 czerwca 2023 roku.
RB_2023_707.06.2023 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 7 czerwca 2023 r.
RB_2023_607.06.2023 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
RB_2023_511.05.2023 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2023 r.
RB_2023_411.05.2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 7 czerwca 2023 r.
Uchwała RN 10-202311.05.2023 Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 Czerwca 2023
Uchwała RN 4-202311.05.2023 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2022
Uchwała RN 3-202311.05.2023 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2022
Formularz 3_06.202311.05.2023 Pełnomocnictwo dla osoby prawnej 06.2023
Formularz 2_06.202311.05.2023 Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 06.2023
oświadczenie2_06.202311.05.2023 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 06.2023
oświadczenie_06.202311.05.2023 oświadczenie o liczbie akcji i głosów 06.2023
Formularz 1_06.202311.05.2023 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 06.2023
Opinia_202211.05.2023 Ocena Sprawozdania o wynagrodzeniach_2022
RB_2022_0327.04.2023 Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy za rok 2022

2022

NumberPublishedReport
RB_2022_1025.05.2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 25 maja 2022 roku.
RB_2022_925.05.2022 Powołanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. na nową kadencję
RB_2022_825.05.2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 25 maja 2022 r.
RB_2022_725.05.2022 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
RB_2022_620.05.2022 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2022_519.05.2022 Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2022_429.04.2022 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2022 r.
RB_2022_329.04.2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 25 maja 2022 r.
Opinia_202129.04.2022 Ocena Sprawozdania o wynagrodzeniach_2021
Formularz 1_05.202229.04.2022 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 05.2022
oświadczenie_05.202229.04.2022 oświadczenie o liczbie akcji i głosów 05.2022
oświadczenie2_05.202229.04.2022 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 05.2022
Formularz 2_05.202229.04.2022 pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 05.2022
Formularz 3_05.202229.04.2022 pełnomocnictwo dla osoby prawnej 05.2022
Uchwała RN 3-202229.04.2022 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2021
Uchwała RN 4-202229.04.2022 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2021
Uchwała RN 5-202229.04.2022 Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2021
Uchwała RN 9-202229.04.2022 Podział zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2021
Uchwała RN 10-202229.04.2022 Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 Maja 2022
RB_2022_322.04.2022 Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy za rok 2021

2021

NumberPublishedReport
RS/202131.12.2021 Skonsolidowany raport roczny za rok 2021
RS/202131.12.2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2021
R/202131.12.2021 Jednostkowy raport roczny za rok 2021
R/202131.12.2021 Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2021
Opinia SSF_202131.12.2021 Sprawozdanie z badania SSF
Opinia JSF_202131.12.2021 Sprawozdanie z badania JSF

2021

NumberPublishedReport
RB_2021_0811.06.2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 roku.
RB_2021_710.06.2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 10 czerwca 2021 r.
RB_2021_610.06.2021 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
RB_2021_513.05.2021 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 r.
RB_2021_413.05.2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 10 czerwca 2021 r.
Formularz 1_06.202113.05.2021 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 06.2021
oświadczenie_06.202113.05.2021 oświadczenie o liczbie akcji i głosów 06.2021
oświadczenie2_06.202113.05.2021 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 06.2021
Formularz 2_06.202113.05.2021 pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 06.2021
Formularz 3_06.202113.05.2021 pełnomocnictwo dla osoby prawnej 06.2021
Uchwała RN 3-202113.05.2021 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2020
Uchwała RN 4-202113.05.2021 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2020
Uchwała RN 5-202113.05.2021 Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2020
Uchwała RN 9-202113.05.2021 Podział zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2020
Uchwała RN 10-202113.05.2021 Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2021
Opinia13.05.2021 Ocena Sprawozdania o wynagrodzeniach

2020

NumberPublishedReport
RB_2020_1408.06.2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 05 czerwca 2020 roku.
RB_2020_1305.06.2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 05 czerwca 2020 r.
RB_2020_1208.05.2020 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2020 r.
RB_2020_1108.05.2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 5 czerwca 2020 r.
Formularz 1_06.202008.05.2020 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 06.2020
oświadczenie_06.202008.05.2020 oświadczenie o liczbie akcji i głosów 06.2020
oświadczenie2_06.202008.05.2020 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 06.2020
Formularz 2_06.202008.05.2020 pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 06.2020
Formularz 3_06.202008.05.2020 pełnomocnictwo dla osoby prawnej 06.2020
Uchwała RN 3-202008.05.2020 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2019
Uchwała RN 4-202008.05.2020 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2019
Uchwała RN 5-202008.05.2020 Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2019
Uchwała RN 6-202008.05.2020 Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2019r do 31.12.2019r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
Uchwała RN 7-202008.05.2020 Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych
Uchwała RN 8-202008.05.2020 Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki
Uchwała RN 9-202008.05.2020 Podział zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2019
Uchwała RN 10-202008.05.2020 Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 czerwca 2020

2019

NumberPublishedReport
RB_2019_1305.06.2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 5 czerwca 2019 roku.
RB_2019_1205.06.2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 5 czerwca 2019 r.
RB_2019_1005.06.2019 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
RB_2019_0905.06.2019 Zatwierdzenie realizacji celów rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2018 oraz przyjęcie wniosku do ZWZ z rekomendacją zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego
RB_2019_0831.05.2019 Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. zwołane na dzień 5 czerwca 2019 r.
RB_2019_0609.05.2019 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2019 r.
RB_2019_0509.05.2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 5 czerwca 2019r.
Formularz 1_06.201909.05.2019 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 06.2019
oświadczenie_06.201909.05.2019 oświadczenie o liczbie akcji i głosów 06.2019
oświadczenie2_06.201909.05.2019 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 06.2019
Formularz 2_06.201909.05.2019 pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 06.2019
Formularz 3_06.201909.05.2019 pełnomocnictwo dla osoby prawnej 06.2019
Uchwała RN 3-201909.05.2019 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2018
Uchwała RN 4-201909.05.2019 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2018
Uchwała RN 5-201909.05.2019 Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2018
Uchwała RN 6-201909.05.2019 Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2018r do 31.12.2018r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
Uchwała RN 7-201909.05.2019 Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych
Uchwała RN 8-201909.05.2019 Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki
Uchwała RN 9-201909.05.2019 Podział zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2018 oraz wypłata dywidendy za rok 2018
Uchwała RN 10-201909.05.2019 Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 czerwca 2019

2018

NumberPublishedReport
RB_2018_1930.05.2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 29 maja 2018 roku.
RB_2018_1829.05.2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 29 maja 2018 r.
RB_2018_1627.04.2018 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2018 r.
RB_2018_1527.04.2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 29 maja 2018r.
Formularz 127.04.2018 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 05.2018
oświadczenie_05.201827.04.2018 oświadczenie o liczbie akcji i głosów 05.2018
Formularz 227.04.2018 Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 05.2018
Formularz 327.04.2018 Pełnomocnictwo dla osoby prawnej 05.2018
Uchwała RN 3-05.201827.04.2018 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2017
Uchwała RN 4-05.201827.04.2018 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2017
Uchwała RN 5-05.201827.04.2018 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2017
Uchwała RN 6-05.201827.04.2018 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok 2017
Uchwała RN 7-05.201827.04.2018 Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2017
Uchwała RN 8-05.201827.04.2018 Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
Uchwała RN 9-05.201827.04.2018 Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.
Uchwała RN 10-05.201827.04.2018 Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki
Uchwała RN 11-05.201827.04.2018 Podział zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2017
Uchwała RN 12-05.201827.04.2018 Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2018

2018

NumberPublishedReport
RB_2018_1113.04.2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2018 roku.
RB_2018_09k12.04.2018 Korekta raportu dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 r. w zakresie wyników głosowań nad tymi uchwałami
RB_2018_1011.04.2018 Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
RB_2018_0911.04.2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 r.
RB_2018_0730.03.2018 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2018_0622.03.2018 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2018_0514.03.2018 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2018 r.
RB_2018_0414.03.2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 11 kwietnia 2018r.
Formularz 114.03.2018 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2018
Formularz 214.03.2018 Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 2018
Formularz 314.03.2018 Pełnomocnictwo dla osoby prawnej 2018
oświadczenie_201814.03.2018 Oświadczenie o liczbie akcji i głosów 2018
Statut 201814.03.2018 Statut tekst jednolity
RN_2018_0314.03.2018 Uchwała RN 3 -dot. zaopiniowania materiałów na NWZA
RN_201814.03.2018 Uzasadnienie uchwał NWZ
Statut_zmiany14.03.2018 Zmiany w Statucie porównanie

2017

NumberPublishedReport
RB_2017_1426.05.2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 26 maja 2017 roku
RB_2017_1326.05.2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
RB_2017_1226.05.2017 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 maja 2017 roku
RB_2017_0927.04.2017 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.
RB_2017_0827.04.2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 maja 2017r.
Formularz 127.04.2017 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2017
Formularz 227.04.2017 Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 2017
Formularz 327.04.2017 Pełnomocnictwo dla osoby prawnej 2017
oświadczenie27.04.2017 Oświadczenie o liczbie akcji i głosów 2017
RN_2017_0127.04.2017 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2016
RN_2017_0327.04.2017 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2016
RN_2017_0427.04.2017 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok 2016
RN_2017_0527.04.2017 Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2016
RN_2017_0627.04.2017 Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
RN_2017_0727.04.2017 Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych
RN_2017_0827.04.2017 Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki
RN_2017_0927.04.2017 Pokrycie straty netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016
RN_2017_1027.04.2017 Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 maja 2017
RN_2017_0227.04.2017 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2016

2016

NumberPublishedReport
Formularz 125.05.2016 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2016
Formularz 225.05.2016 PEŁNOMOCNICTWO – akcjonariusz będący osobą fizyczną 2016
Formularz 325.05.2016 PEŁNOMOCNICTWO – akcjonariusz niebędący osobą fizyczną 2016
oświadczenie25.05.2016 OŚWIADCZENIE O LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW 2016
RN_2016_0125.05.2016 Rozpatrzenia i zaopiniowania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2015
RN_2016_0225.05.2016 Rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania z działalności Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2015
RN_2016_0325.05.2016 Rozpatrzenia i zaopiniowania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2015
RN_2016_0425.05.2016 Rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok 2015
RN_2016_0525.05.2016 Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2015
RN_2016_0625.05.2016 Oceny sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
RN_2016_0725.05.2016 Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego
RN_2016_0825.05.2016 Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze
RN_2016_1025.05.2016 Pokrycia straty netto SECO/WARWICK S.A za rok obrotowy 2015
RN_2016_1125.05.2016 Rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 czerwca 2016
RB_2016_2224.06.2016 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
RB_2016_2124.06.2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 roku.
RB_2016_2024.06.2016 Podjęcie przez ZWZ uchwały o wypłacie dywidendy.
RB_2016_1924.06.2016 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24 czerwca 2016 roku.
RB_2016_1825.05.2016 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 r.
RB_2016_1725.05.2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 24 czerwca 2016r.

2015

NumberPublishedReport
RB_2015_2627.05.2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 26 maja 2015 roku.
RB_2015_2727.05.2015 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta
RB_2015_2526.05.2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 maja 2015 roku.
RB_2015_2411.05.2015 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
RB_2015_2229.04.2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 maja 2015r.
RB_2015_2329.04.2015 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2015 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
Formularz 129.04.2015 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Formularz 229.04.2015 PEŁNOMOCNICTWO – akcjonariusz będący osobą fizyczną
Formularz 329.04.2015 PEŁNOMOCNICTWO – akcjonariusz niebędący osobą fizyczną
RN_2015_0129.04.2015 Rozpatrzenia i zaopiniowania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2014
RN_2015_0229.04.2015 Rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania z działalności Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2014
RN_2015_0329.04.2015 Rozpatrzenia i zaopiniowania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2014
RN_2015_0429.04.2015 Rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok 2014
RN_2014_0529.04.2015 Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2014
RN_2015_0629.04.2015 Oceny sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
RN_2015_0729.04.2015 Pokrycia straty netto SECO/WARWICK S.A za rok obrotowy 2014
RN_2015_0829.04.2015 Rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 maja 2015

2014

NumberPublishedReport
RB_2014_2130.05.2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 maja 2014 roku.
RB_2014_2230.05.2014 Podjęcie przez ZWZ uchwały o wypłacie dywidendy.
RB_2014_2330.05.2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 30 maja 2014 roku.
RB_2014_1630.04.2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 30 maja 2014r.
RB_2014_1730.04.2014 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 30 maja 2014 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
Formularz 130.04.2014 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Formularz 230.04.2014 PEŁNOMOCNICTWO – akcjonariusz będący osobą fizyczną
Formularz 330.04.2014 PEŁNOMOCNICTWO – akcjonariusz niebędący osobą fizyczną
RN_2014_0130.04.2014 Rozpatrzenia i zaopiniowania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2013
RN_2014_0230.04.2014 Rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania z działalności Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2013
RN_2014_0330.04.2014 Rozpatrzenia i zaopiniowania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2013
RN_2014_0430.04.2014 Rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok 2013
RN_2014_0530.04.2014 Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2013
RN_2014_0630.04.2014 Oceny sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
RN_2014_0730.04.2014 Distribution of profit of SECO/WARWICK S.A. for 2013
RN_2014_0830.04.2014 Rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 maja 2014

2013

NumberPublishedReport
RB_2013_1824.05.2013 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 24 maja 2013 roku.
RB_2013_1924.05.2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 24 maja 2013 roku.
Formularz 126.04.2013 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Formularz 226.04.2013 Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
Formularz 326.04.2013 Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
RB_2013_1126.04.2013 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 24 maja 2013r.
RB_2013_1226.04.2013 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2013 r
RN_2013_0126.04.2013 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012
RN_2013_0226.04.2013 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2012
RN_2013_0326.04.2013 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012.
RN_2013_0426.04.2013 Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok 2012
RN_2013_0526.04.2013 Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2012.
RN_2013_0626.04.2013 Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
RN_2013_0726.04.2013 Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2013

2012

NumberPublishedReport
RB_2012_1628.05.2012 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 maja 2012 roku, w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
RB_2012_1728.05.2012 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta.
RB_2012_1828.05.2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 28 maja 2012 roku.
RB_2012_0930.04.2012 Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 28 maja 2012r.
RB_2012_1030.04.2012 Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
RN_2012_0630.04.2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania finansowego spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
RN_2012_0730.04.2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie z działalności za 2011 rok.
RN_2012_0830.04.2012 Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
RN_2012_0930.04.2012 Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
RN_2012_1130.04.2012 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2011.
Formularz 130.04.2012 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Formularz 230.04.2012 Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
Formularz 330.04.2012 Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

1970

NumberPublishedReport
24.05.2024 Regulamin Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.

STATUT

 

DOKUMENTY/ORGANÓW SPÓŁKI

 

PREZENTACJE/SPÓŁKI

 

STRATEGIA/ PODATKOWA

REGUŁA/ZMIANY AUDYTORA

 

Auditor rotation rule

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” informujemy, iż wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych SECO/WARWICK S.A. i sprawozdań finansowych Grupy SECO/WARWICK należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz z Statutem Spółki. W związku z powyższym Rada Nadzorcza dokonuje wyboru wykonawcy czynności rewizji finansowej w tym czynności biegłego rewidenta do badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych.

Umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, określającą zakres zadania i warunki współpracy, zawiera Zarząd Spółki.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych SECO/WARWICK S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2018, 219 oraz 2020, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Spółki jest Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1.

 

/DYWIDENDA

Decyzję o podziale zysku netto SECO/WARWICK S.A. i o wysokości dywidendy podejmują akcjonariusze podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału zysku netto; wniosek Zarządu podlega ocenie Rady Nadzorczej. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy są akcjonariusze, na których rachunku w „dniu dywidendy” są zarejestrowane akcje Spółki.

Dywidenda z tytułu posiadania akcji Spółki wypłacana jest akcjonariuszom w „dniu wypłaty dywidendy”. Proces wypłaty dywidendy realizowany jest za pośrednictwem systemu depozytowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

 

INFORMACJE/DODATKOWE

Polityka różnorodności 

Celem zarządzania różnorodnością w Spółce SECO/WARWICK S.A. jest stworzenie środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona, i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy.

Spółka stwarza pracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony.

Decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników, jak i wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonywane są na podstawie obiektywnych kryteriów. SECO/WARWICK S.A. dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności organów Spółki szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego, przy czym głównymi kryteriami wyboru są wysokie kwalifikacje, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do pełnienia określonej funkcji.

Polityka różnorodności ma na celu eliminację zjawiska dyskryminacji w miejscu pracy i budowania kultury organizacyjnej otwartej na zróżnicowanych pracowników, która prowadzi do budowania pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW informujemy, że przez ostatnie dwa lata udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił odpowiednio: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%.

 

Contacts:

Piotr Walasek

Dyrektor Finansowy Grupy, Członek Zarządu

Email: piotr.walasek@secowarwick.com

Katarzyna Mucha

Investor Relations - CC Group Sp. z o. o.

Email: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ